Annons

Fem olika antibiotika testas på en tunn hinna av bakterier. En stor genomskinlig yta runt ett prov visar att bakterierna har dött. Två prover saknar effekt. Bakterierna är resistenta.

Bild: 
iStock

Världen slukar allt mer antibiotika

Eftersom jordens befolkning ökar är det begripligt att läkemedelsbolagens försäljning av antibiotika också ökar. Men en ny studie visar att försäljningen ökar snabbare än befolkningen, räknat i dygnsdoser per tusen invånare och dag.

Annons

Publicerad:

2018-03-26

Mellan åren 2000 och 2015 steg den försäljningssiffran globalt med närmare 40 procent. För låg- och medelinkomstländer var ökningen dubbelt så stor, enligt data från 76 länder.

År 2000 var andelen som tog antibiotika högst i världens rika länder som Frankrike, Nya Zeeland, Spanien och USA. År 2015 tog låg- och medelinkomstländer fyra av sex placeringar högst upp på listan: Turkiet, Tunisien, Algeriet och Rumänien.

Forskarna som har sammanställt statistiken bedömer att världens konsumtion av antibiotika fram till år 2030 kan öka med ända upp till 200 procent, och påpekar att en större konsumtion leder till en ökad risk för att bakterier ska utveckla antibiotikaresistens.

För att vända trenden krävs bland annat bättre hygien, mer heltäckande vaccinationsprogram och säkrare diagnosmetoder, skriver forskarna i tidskriften PNAS

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.

1

Kommentarer

Jag håller med vi har använd för mycket antibiotika det skapar motstånd mot bakterier och det blir svårare att bota som min farmor sade :lite skit renar magen efteråt må bra :