Annons

Bild: 
istock

Listan: De värdefullaste fåglarna

Annons

Publicerad:

2018-06-21

Ekonomiskt värde för jordbruket

 1. Bofink
 2. Gråsparv
 3. Rödhöna
 4. Sånglärka
 5. Skogsduva

Baserat på den mängd ogräsfrön fåglarna äter, vilket antas öka produktionen i jordbruket (sommarpopulationsdata).

Högst kulturellt värde

 1. Kråka
 2. Ringduva
 3. Andra duvor (inklusive skogs- och turturduva)
 4. Sparvar
 5. Svalor

Baserat på hur ofta fåglarna förekommer i poesi, utifrån en databas med drygt en miljon brittiska dikter.

Mest utrotningshotade 

 1. Turturduva
 2. Rapphöna
 3. Buskskvätta
 4. Stare
 5. Storspov

Baserat på vilka arter som har minskat snabbast i populationsstorlek.

Mest sällsynta

 1. Tjockfot
 2. Vaktel
 3. Häcksparv
 4. Kornknarr
 5. Kornsparv

Baserat på totalt antal fåglar.

När vi diskuterar biologisk mångfald gäller det att inte stirra sig blind på en enda aspekt. Det menar forskare vid SLU i Uppsala och universitetet i Newcastle. Utifrån en studie av brittiska jordbruksfåglar har de tagit fram olika exempel på hur fåglar kan värderas beroende på vilket perspektiv man anlägger.

Källa: Scientific Reports

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.