Annons

Symbolladdat

Författare: 

I multiplikationsuppställningen ovan betyder varje kvadrat någon jämn siffra och varje triangel någon udda siffra. Inget tal börjar med siffran 0. Rekonstruera multiplikationen, alltså bestäm vilka siffror som gömmer sig bakom kvadraterna och trianglarna.

Facit

Triangeln i andra raden är udda och kan inte vara 1 (fjärde raden är inte lika med den första). Samtidigt kan inte denna triangel vara större än 3 för kvadraten i den första raden är minst 2 och den fjärde raden är tresiffrig. Därmed börjar den första raden med 2 och den andra med 3. Notera därefter att den fjärde och sista raden måste börja med 7 (fundera på varför!). Sista siffran i rad 2 är samtidigt lika med 2 eller 4, medan den andra siffran i rad 1 är lika med 1, 3 eller 5. Fortsätter vi liknande resonemang får vi svaret 235 x 32 = 7 520.