Annons

Ätstörningar påverkar hjärnan

Kan anorexia resultera i kroniska förändringar i hjärnan? Alltså förändringar som inte återställs när den drabbade tillfrisknar.

Milla Nilsson

Annons

Publicerad:

2018-10-25

Flera studier har visat på minskad volym av hjärnan, både av hjärnbarken och underliggande hjärnstrukturer, vid anorexia nervosa. Dessa minskningar tycks dock vara reversibla, det vill säga volymen återställs i takt med att vikten normaliseras. Studier har även visat på förändrade nivåer av flera av hjärnans signalsubstanser, till exempel de som är involverade i belöning, känslotillstånd, hunger och mättnad, men även dessa tycks normaliseras med tillfrisknande och viktökning.

Det krävs dock mycket mer forskning för att kunna uttala sig definitivt om hur anorexia nervosa påverkar hjärnan, både gällande strukturella och molekylära/cellulära förändringar, och huruvida dessa kvarstår efter tillfrisknandet. Det bör även tilläggas att vi i dagsläget vet mycket lite om eventuella förändringar i hjärnan som kan finnas där redan innan sjukdomen bryter ut och ligga till grund för utvecklandet av sjukdomen.

Ida Nilsson, forskare i neurobiologi vid anorexia nervosa, Karolinska institutet

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.