Annons

Olika illusioner?

Har synvillor någon motsvarighet hos de andra sinnena? Förekommer exempelvis hörselvillor eller känselvillor? Om inte: Varför?

Jessica

Annons

Publicerad:

2018-10-25

För att besvara din fråga måste vi först fråga oss vad villor (eller illusioner) egentligen är. En rimlig definition är att det är tillfällen då vår hjärna gjort antaganden om hur saker förefaller, som inte nödvändigtvis stämmer överens med verkligheten. I fallet med synvillor kan det exempelvis röra sig om att vi upplever en färg som en annan, baserat på att de mekanismer i hjärnan som ger upphov till varseblivningen gjort antaganden om det omgivande ljuset. På samma sätt som det finns synvillor, finns det känselvillor, hörselvillor etc. Att synvillor kanske upplevs som mer slående, kan ha att göra med att syninformation viktas som mer pålitlig i relation till de andra sinnena.

Ett exempel på en slående känselvilla är något som kallas the cutaneus rabbit illusion, eller direktöversatt hudkanin-illusionen: Genom att knacka på ett speciellt sätt på två olika punkter på huden kan man få en person att uppleva att knackningarna ”skuttar” fram mellan punkterna på platser där man inte berört huden!

Än mer intressant blir det när man kombinerar flera olika sinnen till något som kallas ”multisensoriska illusioner”. I sådana kan man manipulera komplexa varseblivningar, som exempelvis upplevelsen av den egna kroppen. Villor av olika slag är intressanta då de kan lära oss något om hur hjärnan analyserar och organiserar information från sinnena.

Zakaryah Abdulkarim, läkare och hjärnforskare, Karolinska institutet

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.