Annons

Utmärkt 2017 mottog Julia Uddén L’Oréal–Unesco for women in science award.

Bild: 
Emma Burendahl

”Vi måste lära barn att ljuda”

Julia Uddén visar hur hjärnforskningen kan hjälpa pedagogerna.

Annons

Publicerad:

2018-10-25

Att neurovetenskapen har mycket att bidra med i skolan är något som Julia Uddén, hjärnforskare med inriktning på språk vid Stockholms universitet, kan skriva under på. Inte minst gäller det frågan om vilken strategi som är bäst för att lära barn att läsa. Antingen kan man fokusera på att barnen ska känna igen hela ord, ordbilder, eller att ljuda orden, bokstav för bokstav. Hjärnforskningen har visat att de här strategierna motsvaras av två separata vägar mellan syncentrum, långt bak i hjärnan, och hjärnans kognitiva funktioner, som ligger längre fram.

– Det finns en myt om att man ska lära barn att läsa genom att koppla hela ord till innebörden, men om man tränar på det sättet blir barnen sämre på att läsa i det långa loppet. Det är en kunskap som bör spridas, att vi i stället måste lägga tonvikten på att lära barn att läsa genom att ljuda, säger Julia Uddén.

Varför är det så?

– När man ska knäcka läskoden måste man först använda sig av den egenskapen i det skrivna språket att bokstäverna motsvarar godtyckliga språkljud. Det handlar om att höra språkljuden och att uttala dem själv, så att hjärnans motoriska koder aktiveras. Vi vuxna läser ordbilder, men det är för att vi har lärt oss det så småningom.

Vilken roll spelar hjärnforskningen här?

– Den kan hjälpa lärare och föräldrar att få en överskådlig bild. Man får inte bara veta att det finns två läsvägar, utan man får se dem rent konkret, att det motsvaras av något fysiskt i hjärnan. Ska vi ha hjärnforskning i lärarutbildningen? Det här är ett argument för det!

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.