Annons

Molekylen som vrider kroppen

Annons

Publicerad:

2019-02-07

Trots en stor dos symmetri i naturen finns det också asymmetri – som att hjärtat sitter till vänster, att vi oftast blir högerhänta och att dna-molekylen vrider sig som en spiral. En nyckel kan vara proteinet Myosin 1D. När franska och amerikanska forskare  tillsatte proteinet till ett annat protein, aktin, som ingår i cellskelettet, kunde de få aktinet att bilda en spiral. Dessutom har de genom att programmera fluglarver till att producera Myosin 1D i överhuden, fått larverna att vrida sig ett helt varv medan de kryper framåt.

Källa: Science

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.