Annons

Bild: 
Jean Vannier, Laboratoire de Geologie de Lyon: Terre, Planètes, Environnement (CNRS/ENS de Lyon/Université Claude Bernard Lyon 1)

Följa John

Annons

Publicerad:

2019-12-27

För 480 miljoner år sedan levde trilobiter av släktet Ampyx i nuvarande Marocko. Några av dem verkar ha förflyttat sig i prydlig procession när de begravdes i sediment under en storm. Detta och liknande fossil tyder på att redan mycket tidiga djur kunde agera i grupp.

Källa: Scientific Reports

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.