Annons

För den interstellära resenären

Annons

Publicerad:

2019-12-27

”Ett planeringsverktyg för optimister och hoppfulla resenärer” är överskriften för ett verktyg där du kan fylla i parametrar och få uträkningar av vad en resa nära ljusets hastighet skulle ge för restider och relativistisk tidsförkortning. Låt dig inte avskräckas av den föråldrade webbdesignen.

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.