Annons

Bild: 
Istock

Bättre att sjunka på högkant

Stämmer det att man kan ”sugas med” om man är nära ett stort fartyg som sjunker?

/Henrik

Annons

Publicerad:

2019-03-07

Kort svar: Ja, i vissa fall.

Utförligare svar: Risken för att sugas med avgörs av fartygets form, i vilket flytläge det sjunker och med vilken hastighet det sjunker. Antag att fartyget i slutskedet befinner sig lodrätt med fören eller aktern över vattenytan och att det sjunker långsamt. Eftersom förskepp och akterskepp i allmänhet är slanka (avsmalnande) blir det då en liten mängd vatten, och därmed låga vattenhastigheter, som behövs för att fylla ut det utrymme som fartyget lämnar efter sig. Då uppstår inte något ”sug” i närheten av fartyget.

Om fartyget i stället sjunker snabbt och har en större horisontell yta parallell med vattenytan uppstår ett ”hålrum” som ska fyllas med vatten. Detta ger lokalt höga vattenhastigheter riktade mot den sjunkande, horisontella ytan. Då hålrummet fyllts och fartyget fortsätter att sjunka bildas ett så kallat vakområde ovanför den horisontella ytan. I mitten av detta område är vattenhastigheten nedåtriktad och trycket lågt, vilket innebär att en person som finns där riskerar att sugas med nedåt. Det förutsätter att personen befinner sig på eller nära den plana ytan, att ytan är horisontell och att fartyget sjunker snabbt. Om den plana ytan inte är horisontell utan lutar avtar effekten markant.

 /Carl-Erik Janson, bitr. professor, avd. för Mekanik och maritima vetenskaper, Chalmers tekniska högskola

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.