Annons

Miniräkneexempel

Författare: 
  1. Vilket är nästa tal i serien?
    1 7 20 44 81 x
  2. Rita en miniräknardisplay med plats för bara tre tecken. Följande tal kan då ritas in på displayen. Vad har talen gemensamt? Finns fler tal med samma egenskaper? 659, 693, 833, 1333

Facit

  1. Nästa tal är 135. Summerar man dem två och två får man kuber av heltal i tur och ordning 13 = 1, 23 = 8, 33 = 27 osv.
  2. Talen har det gemensamt att de tillsammans använder alla displayens linjesegment, utan att något används flera gånger. Därför får ettan och första trean i 1333 plats i samma ruta. Dessa tal är alla som är möjliga.