Annons

Klipp till!

Författare: 

Kan man skriva in siffrorna 1 till 8 i rutorna på figuren, så att följande villkor gäller: Hur man än klipper upp figuren i två delar längs med rutornas gränser, så är summan av talen i ena delen jämnt delbar med summan av talen i andra delen?

Facit

Ja, det går, se bild. De minsta summorna är 2, 2+7=9, 2+7+3=12, 1, 6+8+4=18, 8+4=12, 4, som alla är delare till 36. (Summan av alla talen är 36, så om den mindre summan är en delare till det, så är den större summan delbar med denna delare.)