Annons
Bild: 
Dr Keith Wheeler / SPL

Någon form av spets

Vad föreställer bilden?

  1. Yttersta leden på benet hos en husspindel (Tegenaria domestica).
  2. Morrhår av tenn inuti en kortsluten mobiltelefon.
  3. Brännhår på en brännässla (Urtica dioica).
  4. Inskannat fossil efter en ortoceratit.

Facit

Rätt svar: Alt. 3 – Brännässlans brännhår består av ett kiselhaltigt material som är hårt och skört. Vid beröring bryts det lätt av, strax nedanför den lilla kulan i toppen. Brottytan blir sylvass och snedställd som en injektionsspruta, varpå giftblåsans innehåll kan tränga igenom huden.