Annons

Schematisk bild av kvarkar (punkter med en pil) och gluoner (spiraler) inuti en proton och en neutron som bildat par.

Illustration av hur kvarkar (pilar) och gluoner (spiraler) rör sig lugnare då neutroner och protoner bildar täta par i en atomkärna. 

Bild: 
DOE's Jefferson Lab

Partikelpar löser mysterium i kärnan

Annons

Publicerad:

2019-03-15

Atomkärnor är uppbyggda av protoner och neutroner. Protonen och neutronen består i sin tur av kvarkar och kraftpartiklar som kallas gluoner. När kvarkarna upptäcktes trodde fysiker att de skulle vara helt skyddade från påverkan inuti protonen eller neutronen. På 1980-talet upptäcktes dock att kvarkarna och gluonerna kan röra sig annorlunda i protoner och neutroner som är bundna i en atomkärna, jämfört med i helt fria protoner och neutroner.

Nu har forskarlaget bakom ett experiment som heter Clas listat ut att fenomenet beror på att en proton och en neutron bildar ett slags tätt par, som ändrar strukturen inuti dem. I sin rapport, som har publicerats i tidskriften Nature, skriver forskarna att den här kunskapen är viktig för att förstå vad som händer i atomkärnan. Det minskar risken att feltolka vissa experiment där man söker efter helt nya fysikfenomen.

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.

2

Kommentarer

Jag undrar ! Har ni tittat på Åke Hedbergs ideer om hur universum är sammansatt. Helt enkelt och briljant.
Vad tycker FoF om detta?
Mvh Christian Johnsson.

Bra fråga, för det sätter fingret på hur vi arbetar med vetenskapsjournalistik. I Forskning & Framsteg skriver vi om forskning som görs inom forskarvärlden, med dess verktyg. Bland annat vill vi att det vi skriver om ska vara publicerat i vetenskapliga tidskrifter och därmed fackgranskat av andra forskare. Vi skriver förstås gärna om spekulationer och teoretiska resultat, men de ska då också vara gjorda inom det system där andra forskare får tillgång till resultaten och kan granska och bygga vidare på dem.

När privatpersoner utanför det akademiska systemet bygger upp egna idébyggen om universum är de sällan så bra förankrade i etablerad kunskap som de framställer det som. Jag har inte tittat jättenoga på Åke Hedbergs idéer, men det är en varningsflagga att han ensam ställer sig mot forskarsamfundet och säger att Nobelpriset 2015 är felaktigt eftersom neutrinon enligt hans idéer inte ska ha någon massa. Han menar alltså att han förstår partikelfysiken bättre, och bättre kan tolka experimentella resultat, än vad två stora och av varandra oberoende forskargrupper kan göra efter åratal av hårt arbete. Detta verkar inte rimligt.