Annons

Bild: 
Istock

Varje dag är födelsedag

Hur ser statistiken för förlossningar per veckodag ut om man inte räknar in planerade snitt och igångsättningar?

/Camilla

Annons

Publicerad:

2019-06-20

Statistiken för år 2016 visar att förlossningar i Sverige är jämnt fördelade över veckans sju dagar, om man bortser från planerade kejsarsnitt och igångsättningar. Andelen är då cirka 14 procent per veckodag. Om även planerade kejsarsnitt och igångsättningar inkluderas är det vanligare med förlossningar under måndag till fredag än under helgdagarna. Statistiken baseras på medicinska födelseregistret, som innehåller uppgifter om alla förlossningar som rapporteras av förlossningsvården i Sverige.

/Alice Wallin och Henny Rydberg, utredare, Socialstyrelsen

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.