Annons

När pappor tar föräldraledigt har företag ofta ingen plan för hur luckan ska fyllas under ledigheten.

Bild: 
Istock

Lediga pappor saknar ersättare

Kulturen på arbetsplatsen kan försvåra för pappor att vara hemma med sina barn.

Annons

Informella strukturer på arbetsplatsen kan vara en orsak till att svenska pappor bara tar ut en tredjedel av de dagar som mammorna tar ut. Det menar forskare som låtit 56 anställda på olika nivåer i fem stora privata företag svara på frågor om pappors föräldraledighet.

Av resultaten, som publicerats i tidskriften Community, Work & Family, framkommer att männen ofta tar en kortare ledighet, för att inte orsaka problem för de arbetskamrater som täcker upp. Till skillnad från när kvinnliga anställda tar föräldraledigt saknar företagen ofta planer för hur de ska ersätta pappor som är lediga. I stället förlitar de sig på en kultur av medarbetarlojalitet. Studierna visar också att den här kulturen har sin grund i synsättet att en manlig anställd ska prioritera sitt arbete framför sin familj.

− Arbetsplatser behöver arbeta med den här informella organisationskulturen och skapa strukturer som stödjer pappor i ledande befattningar, så att de kan vara positiva förebilder, säger Philip Hwang, professor i psykologi vid Göteborgs universitet, som tillsammans med Linda Haas vid Indiana university står bakom studien.

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.

1

Kommentarer

Kan ju bero på att kvinnor i större utsträckning vill vara hemma med små barn, biologiskt sätt. En annan förklaring kan ju vara att fler kvinnor jobbar deltid innan barnet är fött.