Annons

Bild: 
Istock

Listan: Minskade och ökade utsläpp av koldioxid från fossila källor i EU

Annons

Publicerad:

2019-07-09
Land Förändring från 2017 till 2018 (%)
Portugal -9
Bulgarien -8,1
Irland -6,8
Tyskland -5,4
Nederländerna -4,6
Kroatien -4,3
Grekland -3,6
Frankrike -3,5
Italien -3,5
Spanien -3,2
Sverige -2,9
Österrike -1,1
Cypern -0,8
Ungern -0,8
Slovenien -0,4
Belgien -0,3
Rumänien -0,3
Storbritannien -0,3
Danmark -0,2
Tjeckien -0,1
Litauen 0,6
Finland 1,9
Slovakien 2,4
Polen 3,5
Luxemburg 3,7
Estland 4,5
Malta 6,7
Lettland 8,5
   

Koldioxid från fossila källor utgör 80 procent av EU:s totala utsläpp av växthusgaser. De minskade med i genomsnitt 2,5 procent under 2018. I bland annat Sverige ökade dock de totala utsläppen av växthusgaser, som även inkluderar exempelvis fjärrvärme från sopförbränning.

Källa: Eurostat & Naturvårdsverket

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.