Annons

Bild: 
Istock

Risken med negativa tankar

Hur mycket kan du själv påverka ditt mående genom ditt tänkande – till exempel till depression eller till inte depression?

/Tommy Magnusson

Annons

Publicerad:

2019-07-09

Det är en intressant fråga du ställer. Först en distinktion: Vi ska hålla isär depressiva besvär (nedstämdhet) och depression i klinisk mening (ett allvarligt sjukdomstillstånd).

Den första gången en person drabbas av allvarlig depression är det ofta en livshändelse som ligger bakom, samt hur den händelsen tolkas och hanteras. Hur vi tänker spelar således ofta en roll. Men att framkalla en depression, och då särskilt av en mer allvarlig sort, enbart genom att tänka negativt är sannolikt svårt. Det är en annan sak om man tidigare i livet varit med om svåra händelser som man senare börjar tänka kring.

Så visst kan tankar och hur man agerar påverka ens mående. Psykologisk behandling går ut på precis det – att genom kunskaper och insikter ändra sitt sätt att vara i vardagen, både vad gäller tankar, känslor och beteenden.

/Gerhard Andersson, professor i klinisk psykologi, Linköpings universitet

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.