Annons

I det inringade området kan ett svart hål ha slukat en neutronstjärna, och gett upphov till signalen som fångades av Ligo och Virgo den 26 april.

Bild: 
LIGO / Virgo / NASA / Leo Singer (Vintergatsbild: Axel Mellinger)

Svart hål kan ha slukat en neutronstjärna

Forskare hoppas att en ny signal i form av gravitationsvågor ska visa sig komma från en typ av händelse de inte har observerat tidigare.

Annons

Jakten efter gravitationsvågor vid nätverket Ligo-Virgo återupptogs i april, efter en uppgradering av instrumenten. Gravitationsvågor bildas vid enorma kollisioner i universum – och efter bara några veckor fångade nätverket något extra intressant: en signal som passar in på vad forskare förväntar sig att se när ett svart hål slukar en kompakt neutronstjärna.

Nu hoppas forskarna att en noggrannare analys ska bekräfta att det faktiskt är en händelse med både ett svart hål och en neutronstjärna som de har fångat. Det skulle då vara en typ av kollision som de inte har sett tidigare. De gravitationsvågor som hittills har fångats i Ligo och Virgo har kommit från par av svarta hål och från par av neutronstjärnor.

För att vara säkra på att det verkligen handlar om gravitationsvågor och inte någon form av störning i instrumenten måste forskarna hantera signalerna mycket noggrant. Det kommer att ta ett tag.

I genomsnitt fångar Virgo och de båda Ligo-instrumenten nu minst en möjlig gravitationsvågssignal varje vecka. Ju fler gravitationsvågor som fångas upp, desto mer detaljerad kunskap får forskarna om svarta hål och neutronstjärnor. Den aktuella observationsomgången ska pågå i ett år.

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.