Annons

Fixa fisken!

Para ihop rätt huvud (ej skalenliga) med rätt fena – och namnge fisken. Välj bland följande arter: abborre, asp, harr, storspigg, torsk, stenbit, ruda, gös, gädda, braxen, mört, simpa, id, piggvar, sarv, faren.