Annons

Illustration av hur radioblixten når radioteleskopet i Australien.

Bild: 
CSIRO / Dr Andrew Howells

Kosmisk blinkning från massiv galax

För första gången har astronomer spårat källan till en kort och kraftig puls av radiovågor, en så kallad radioblixt.

Annons

Publicerad:

2019-06-27

Den 24 september 2018 nådde en kort puls av radiostrålning jorden från ett okänt fenomen i universum. Det var en radioblixt, en typ av fenomen som gäckat forskare sedan den första blixten av det här slaget upptäcktes 2007. Den här gången lyckades forskarna spåra källan till en galax 3,6 miljarder ljusår bort.

– Det är första gången någon har lyckats lokalisera källan till en ensam radioblixt, så det är riktigt spännande, säger astronomen Franz Kirsten vid Chalmers tekniska högskola.

Den enda radioblixtkälla som har spårats tidigare var annorlunda, eftersom den gav upprepade signaler. Nästan alla radioblixtar tycks annars – som i det här fallet – komma ensamma, bara en enda gång från varje.

Den nya upptäckten blev möjlig med hjälp av ett unikt radioteleskop i Australien: ASKAP. Dess speciella radioantenner ger ett brett synfält på himlen. Samtidigt är antennerna placerade långt ifrån varandra, så att de kan användas tillsammans och ge en lika hög upplösning som om mottagaren varit sex kilometer stor.

Den nyupptäckta radioblixtkällan befann sig i en tung lins- eller spiralformad galax med en stor andel äldre stjärnor. Den radioblixtkällan som spårades tidigare, som upprepade sig, fanns i stället i en ung dvärggalax med stark stjärnbildning.

– Att omgivningarna är så olika ger en fingervisning om att de källor som ger upprepade radioblixtar kanske är annorlunda än de som bara ger en enstaka radioblixt, säger Franz Kirsten.

Forskarna betraktar detta som en milstolpe, men Franz Kirsten säger också att man behöver hitta ursprungsgalaxerna för 50–100 radioblixtar för att verkligen kunna studera och förstå dem.

Astronomer är ivriga att hitta fler källor till radioblixtar, inte bara för att så småningom kunna förstå vad som orsakar dem – utan också för att radiovågorna kan användas för att mäta mängden gas och stoft som befinner sig mellan källan och oss.

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.

3

Kommentarer

Jag tror att man måste ta i beaktande avståndet den kan ha skett för länge sen med tanke på ljusets hastighet Hur mäter man att denna radiopuls skett ? Jari lehtilä Katrineholm.

När radioblixten nådde jorden är det 3,6 miljarder år sedan den sändes ut. Radiopulsen fångas upp med speciella radioantenner.

En sak ska man komma ihåg ljuset hastighet det över bryter mot alla lagar och login. Jari LEHTILÄ Katrineholm.