Annons

Prototypen består av en sensordel som är kopplad till en dosa, som både visar utsläppshalterna i realtid och sparar resultaten över tid.

Bild: 
Mia Halleröd Palmgren / Chalmers

Liten sensor varnar för smutsig luft

Annons

Publicerad:

2019-09-26

Luftföroreningar är ett globalt hälsoproblem, men att mäta luftkvalitet kräver ofta stora och dyra mätstationer. Forskare vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg har i samarbete med avknoppningsföretaget Insplorion utvecklat en liten sensor, som gör det enklare och billigare att mäta luftföroreningar med hög precision.

Sensorn testas nu i bland annat Mölndal, där den monterats på en lyktstolpe för att mäta koncentrationen av kvävedioxid. Tekniken är baserad på plasmoner, nanostora strukturer av ledande material – ofta guld eller silver – som absorberar eller sprider ljus av vissa våglängder.

Metoden bygger på att de optiska egenskaperna ändras i närvaro av det ämne som ska mätas. Tekniken kan därmed användas för att spåra även andra luftföroreningar.

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.