Annons

Bakterien Klebsiella pneumoniae drabbar i första hand spädbarn, äldre och personer med nedsatt immunförsvar.

Bild: 
Volker Brinkman och Abdul Hakkim

Resistenta bakterier sprids på sjukhus

Annons

Publicerad:

2019-07-31

Det snabbast växande hotet mot Europa när det gäller antibiotikaresistenta bakterier kommer från arten Klebsiella pneumoniae. Smittan sprids i första hand på sjukhus, enligt en stor studie av bakterier som utvecklat resistens mot antibiotika av typen karbapenemer.

Forskare har analyserat prover från drygt 1 700 smittade patienter på hundratals sjukhus i 32 länder. Resultaten visar att mer än hälften av de resistenta bakterierna var genetiskt lika andra stammar från samma sjukhus. Det tyder på spridning mellan patienter på sjukhusen, enligt en rapport i tidskriften Nature Microbiology.

År 2007 avled 341 människor i Europa på grund av att de blivit infekterade av Klebsiella pneumoniae med resistens mot karbapenemer. År 2015 hade siffran mer än sexfaldigats till 2 094. Forskarna anser att utvecklingen går att hejda med bland annat bättre hygien och övervakning.

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.

1

Kommentarer

Jag har länge försökt påverka läkare med min erfarenhet av ett alternativ till medicin mot resistenta bakterier men de skrattar bara och säjer ungefär: "Tron kan försätta berg". Således meningslöst! Min erfarenhet: Jag anbringade min naturmedicin mot en rejält svullen rot på en stifttand. Svullnaden försvann under natten(!) men kom tillbaka efter några dagar Jag började då äta min naturmedicin och efter ca 8 timmar hade svullnaden försvunnit igen!! Jag använde samma medicin ca 10 dagar och sedan är svullnaden helt borta och har inte kommit tillbaka!
Jag vill påstå att resultatet är ganska förbluffande! Men jag har använt den här naturmedicinen i ett flertal olika sammanhang tidigare, med lika förbluffande resultat. Ex.vis på en öm(!) fistel på ryggen, (som jag haft där ca ett halvår) där fisteln ifråga försvann under natten och lämnade bara en kula (stor som en gulärta) efter sig i sängen. På ryggen fanns inte ett minsta spår kvar! Jag hade bara fäst ett plåster över fisteln med en bit av naturmedlet mot fisteln. På samma sätt har jag använt naturmedlet ifråga mot ex.vis självsprickor på hälarna, vilka läkte perfekt inom mindre än 2 dygn.
Alla de här erfarenheterna av detta naturmedel säger mig att det borde även kunna vara användbart mot alla resistenta bakteriehärdar vilka nu är resistenta mot antibiotika som penicillin mm. Det behöver inte alls betyda att bakterierna ifråga även är resistenta mot detta naturmedels verkan.(!?)
Jag anser att det bör kontrolleras på ett kliniskt godtagbart sätt vad det här naturmedlet egentligen har för fantastiska egenskaper, enl. mitt sätt att se det hela. Kanske många på infektionskliniker världen över kan bli hjälpta på ett relativt enkelt sätt mot de besvär dess patienter lider av.
Jag berättar gärna vilket naturmedel det handlar om under förutsättning att någon initierad vill lyssna. Återkom gärna med en förfrågan i så fall/ Per-Olof B. Eriksson, Stockholm