Annons

Listan: Forskning och utveckling ökar i Sverige

Annons

Publicerad:

2020-12-29

*Den privata icke-vinstdrivande sektorn är inte inkluderad

I Sverige utfördes forskning och utveckling (FoU) för 171,1 miljarder kronor under 2019. Det är en ökning i fasta priser med 3,7 procent jämfört med 2018 och 4,4 procent sedan 2017. Företagssektorn är den största utföraren av FoU och står för nästan 72 procent av alla utgifter.

Källa: SCB

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.