Annons

År 41 mördas kejsar Caligula av sina livvakter. Han blev 28 år gammal, och hade då varit romersk kejsare i nästan fyra år. Närapå två tredjedelar av alla romerska kejsare delade hans våldsamma öde och dog med sandalerna på.

Bild: 
Getty images

Ett av världens farligaste jobb

Romerska kejsare löpte stor risk att dö på jobbet. Forskare har nu undersökt exakt hur stor risken var, och visar att det var betydligt farligare att vara romersk kejsare än medeltida kung i Europa.

Annons

Publicerad:

2020-01-13

Mellan år 14, då kejsar Augustus dog och år 395, då Theodosius dog – det romerska rikets storhetstid – regerade 69 kejsare. Hela 62 procent av dem dog en våldsam död. Det motsvarar att spela rysk roulett, fast med fyra kulor istället för en i revolverns sex kamrar, skriver forskare som nu har analyserat dessa dödsfall.

Risken att dödas som kejsare kan över tid liknas vid en U-kurva.

Dels var risken hög under det första året av styret, och dels ökade den kraftigt efter omkring 12 års styre. En nytillträdd kejsare var med andra ord sårbar innan han hade hunnit etablera sin auktoritet, och efter ett drygt decennium hade han hunnit samla på sig många fiender som var trötta på honom. Efter ungefär åtta år som kejsare var det som säkrast att undgå en ond, bråd död.

Nästan fyra av fem av de kejsare som dog en våldsam död mördades, de övriga dog i strid (12 procent) eller tog sitt liv (9 procent).

Resultaten har publicerats i Palgrave Communikations – Nature.

Dessa siffror kan jämföras med en tidigare studie i Brittish Journal of Criminology där 1 513 monarker i 45 länder i Europa under åren 600 till 1800 analyserades. Av dem dog 22 procent en våldsam död, oftast genom mord. I detta material syns även en tydlig förbättring över tid – det var långt vanligare med en våldsam död i början av perioden. 

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.