Annons

Storstadsbin är inte kräsna, de flesta växter duger så länge de blommar. 

Bild: 
Getty images

Så samlar bin pollen i stan

Dna-analyser visar vilka växter som bin besöker när de samlar pollen i storstäder. De nya rönen kan bidra till att förbättra livsmiljön för dessa viktiga pollinatörer.

Annons

Publicerad:

2020-04-30

Ett amerikanskt forskarteam har detaljstuderat honungsbin som lever i Philadelphia, en stad med närmare två miljoner invånare. Forskarnas undersökningar visar att tidigt på våren samlar bina pollen från inhemska växter men ju längre säsongen fortskrider, desto mer beroende blir de av introducerade prydnadsväxter. En annan slutsats är att fleråriga växter är mer betydelsefulla än ett-och tvååriga växter.

Forskarna har använt sig av avancerade bikupor som de placerade på tolv olika platser i Philadelphia. Bikuporna hade så kallade pollenfällor som tog regelbundna prover från det pollen som bina samlade in. Bikuporna stod på vågar som mätte vikten av det insamlade pollenet.

Dna-analys av pollen

Forskarna utförde dna-analyser av pollenet i proverna. På så sätt kunde de fastställa vilka växter bina utnyttjade under olika månader. Analyserna visar att under maj månad kom merparten av pollenet från träd, bland annat pilar, lönnar, ekar och äppelträd. I juni samlade bina pollen från mindre träd, buskar och örter, bland annat magnolia, hagtorn och klöver. Under juli månad dominerande örterna helt medan augusti visade sig vara en mager månad för bina. Mängden insamlad pollen minskade och de verkade hanka sig fram med hjälp av prydnadsväxter. Därefter blev det mest klätterväxter som vildvin, klematis och murgröna fram till att vinterdvalan tog vid. 

Forskarna konstaterar att dessa storstadsbin är ganska lika sina ”kusiner på landet”. Exempelvis är den påtagliga pollensvackan under sensommaren ganska välkänd bland europeiska biodlare. Men storstadsbina bjöd också på en del överraskningar. De var oväntat beroende av träd varav många – exempelvis pilar, ekar, lönn och ask – är vindpollinerade och följaktligen inte beroende av binas tjänster.

En annan överraskning var att klätterväxter är så viktiga under sensommaren/hösten. Det kan vara en speciell anpassning till livet i storstaden, menar forskarna som har publicerat sina rön i Ecosphere.

Två viktiga slutsatser från studien:

  1. Bin i storstäder behöver träd. Parker och skogspartier är därför nödvändiga för deras överlevnad. 
  2. De inhemska växterna är de bästa pollenkällorna för bin och många andra pollinerare. Men introducerade prydnadsväxter kan också göra nytta, speciellt om de kan fylla igen luckorna i de inhemska florans blomningsserier. 

Tama bin hotar vilda

Bin suger nektar ur blomma

Bikupor i städer har blivit vanligare efter de senaste årens larm om bi-död.

2019-10-07

Varning för bråk vid bikupan

Hur påverkas den vilda insektsfaunan av bikupor?

2019-08-15

Låt gräset bli äng!

Kortklippta gräsmattor i trädgårdar och parker är så artfattiga att forskarna kallar dem för gröna öknar.

2019-04-11

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.