Annons

Listan: Antal forskningspublikationer om covid-19

Annons

Publicerad:

2021-03-22

Pandemin har fått forskare världen över att lägga annat åt sidan och i stället ägna sig åt covid-19. Under perioden januari till och med november producerades totalt 74 115 forskningspublikationer om det nya coronaviruset, visar en sammanställning från OECD. USA är det land som varit mest aktivt, följt av Kina och Storbritannien.

Källa: OECD

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.

Lägg till kommentar