Annons

Det så kallade krita–tertiär-utdöendet räknas som ett av de fem största massutdöendena. Det inträffade för för 65,5 miljoner år sedan och innebar slutet för dinosaurierna. 

Bild: 
Getty

Massutdöenden sker i cykler

Massutdöenden bland landlevande fyrfota djur har inträffat med 27,5 miljoner års mellanrum under de senaste 300 miljoner åren, enligt nya beräkningar. Nu försöker forskarna hitta orsakerna till dessa märkliga cykler.

Annons

Ingen vet exakt hur många massutdöenden som har ägt rum på vår jord. Forskarna har ganska bra koll på de fem största som har inträffat under de senaste 500 miljoner åren – och kanske befinner vi oss nu på randen till ett sjätte, orsakat av människans rovdrift på planeten. Utöver dessa stora massutdöenden har ett antal mindre ägt rum, vars antal varierar beroende på hur begreppet definieras.

Forskare från New York university i USA har analyserat utdöenden hos landlevande fyrfotadjur och visat att det har skett åtminstone tio stycken under de senaste 290 miljoner åren. Dessa utdöenden är inte slumpmässigt spridda över tiden utan har ägt rum med 27,5 miljoner års mellanrum. Vid åtta av dessa tillfällen skedde också utdöenden i haven. Tidsmässigt sammanfaller dessa massutdöenden med perioder av vulkanutbrott och tre av dem matchar också tidpunkterna för de största kända meteoritnedslagen.

Regelbunden cykel

Att vulkanutbrott och kometnedslag kan orsaka massutdöenden är en vedertagen teori. Men att förklara varför sådana katastrofer skulle följa en regelbunden cykel på 27,5 miljoner år är svårt. Forskarna bakom de nya beräkningarna, som har publicerats i Historical biology, tror att cykeln orsakas av astronomiska fenomen.

Solen rör sig i en bana runt Vintergatans centrum. Solbanan är inte platt utan vågformad och därför passerar solen och dess planeter den diskformade Vintergatans horisontalplan ungefär vart 30 miljonte år. När det sker ökar risken för att jorden träffas av kometer som skulle kunna leda till massutdöenden. En annan hypotes är att passagen genom Vintergatans horisontalplan kan orsaka geologiska störningar på jorden – och att detta skulle trigga vulkanutbrott som orsakar massutdöendena.

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.