Annons

Ett halvdussin olika bilder av galaxer som nyligen bildats genom kollisioner mellan mindre galaxer.
Bild: 
NASA, ESA, the Hubble Heritage Team (STScI/AURA)-ESA/Hubble-samarbetet, A. Evans (University of Virginia, Charlottesville/NRAO/Stony Brook University) och A. Adamo (Stockholms universitet).

Så här ser det ut när galaxer smälter samman

I dessa vackra bilder har rymdteleskopet Hubble fångat galaxer i färd med att smälta samman. De avslöjar hur förhållandena för stjärnbildning såg ut när universum var mycket yngre än i dag.

Annons

Publicerad:

2021-01-18

När två galaxer kolliderar och smälter samman uppstår förhållanden som är mycket ovanliga i universum i dag, men som liknar dem som rådde under en period som kallas för ”kosmisk middagstid” för över tio miljarder år sedan. Nya stjärnor bildas i olika takt i olika tider, och detta var den tid då stjärnbildningstakten var som högst.

Galaxkollisioner fungerar som ett laboratorium där förhållandena under den här tiden återskapas.

– Gasen i galaxerna pressas samman, ungefär som i en pump. Det accelererar stjärnbildningen, berättar astronomen Angela Adamo vid Stockholms universitet, som lett studien av galaxerna vi ser i bilden.

Fler och större stjärnhopar

För att se tillbaka till den kosmiska middagstiden behöver astronomerna titta så långt bort att det inte går att urskilja detaljer. De sammansmältande galaxerna som har studerats befinner sig i gengäld så pass nära oss att forskare kan se och studera vad som händer under dessa förhållanden.

En observation är att det i dessa kollisioner bildas fler och större stjärnhopar, vissa av dem med upp till tusen gånger högre massa än de unga och nybildade stjärnhoparna i vår egen galax. Sådana massiva klotformiga stjärnhopar hålls samman av sin egen gravitation och kan bli mycket gamla, till skillnad från mindre stjärnhopar som glider isär med tiden.

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.