Annons

Mäter sockerhalten i ett levande träd

Diabetiker mäter sockerhalten i blodet med olika typer av biosensorer. För första gången har forskare nu kunnat mäta sockernivån i en levande växt.

Annons

Publicerad:

2021-02-11

Genom att placera en liten sensor i en hybridasp har forskare för första gången lyckats mäta sockerhalten i saven inuti en levande växt. Tidigare har den typen av mätning krävt att en gren skärs av för att undersöka vätskeinnehållet.

Den nya sensorn har redan gett ny kunskap om hur sockernivåerna varierar över dygnet. I tidskriften iScience visar forskarna från Linköpings universitet och Umeå Plant Science Centre till exempel att halten av sackaros ökar på natten.

– Sensorn är därmed ett viktigt redskap inom biologisk grundforskning för att studera växternas ämnesomsättning. Socker är också en viktig signalmolekyl, säger Eleni Stavrinidou, biträdande professor vid Linköpings universitet.

Biosensorer för skogs- och jordbruk

I framtiden hoppas hon att den nya sockermätaren, och andra biosensorer för växter som hon och hennes forskargrupp utvecklar, ska kunna användas inom skogs- och jordbruket. 

– Klimatförändringarna innebär ökad stress för växter, och den här typen av mätningar ger viktigt kunskap om hur växter reagerar på förändringar i livsmiljön.

Sensorerna skulle till exempel kunna användas för att övervaka kvaliteten på olika grödor eller utveckla nya, tåliga växtslag.

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.