Annons

Stort träd i blandskog. Tratt fäst runt stammen, sensorn
 

Forskarna placerat ut temperatursensorer runt om i europeiska skogar, som här i Frankrike.

Bild: 
Jonathan Lenoir

Förändrat klimat hotar skogens luftkonditionering

På sommaren är det 2 grader kallare i skogen än vid närmaste väderstation. På vintern är det tvärtom. Men nu riskerar klimatförändringar att rubba trädens temperaturreglerande roll.

Annons

Väderstationer ligger ofta i öppna landskap, långt från närmaste byggnad eller träd. I skogen är mikroklimatet ett helt annat. Att använda sig av meteorologiska data är därför inte optimalt för en ekologiforskare.

Sedan tidigare är det känt att träden hjälper till att kyla skogar på somrarna och värma dem om vintrarna. Nu har en internationell forskargrupp för första gången studerat dessa temperaturskillnader i detalj.

Jonathan Lenoir

Bild: 
Anibal Pauchard

Forskarna har placerat temperatursensorer i ett flertal europeiska skogar. All data har sedan samlats i en gemensam databas och jämförts mot väderdata från närliggande väderstationer. Därmed har forskarlaget kunnat kartlägga den genomsnittliga skogstemperaturen med större noggrannhet än tidigare.

Resultatet visar att träden på sommaren kyler luften med i genomsnitt 2,1 grader, och på vintern bidrar till att i stället höja temperaturen med 2 grader.

– Träden bidrar till att jämna ut och stabilisera temperaturen i skogen. Många växter och djur är känsliga för extremer. Eftersom skogen rymmer mycket biodiversitet är det viktigt att bättre förstå mikroklimatet och få bättre data, säger Jonathan Lenoir, som forskar vid Université de Picardie Jules Verne i Frankrike och är en av studiens författare.

Samlat data från flera europeiska länder

Studien om hur klimatförändringarna påverkar skogen är publicerad i tidskriften Global Change Biology och har letts från Belgien, men omfattar också data från bland annat Sverige, Norge, Finland, Italien, Spanien och Frankrike.

Kristoffer Hylander

Bild: 
Niklas Björling

– Vi skulle behöva ännu fler sensorer för att kartorna ska bli riktigt bra, men det här är ett första steg som känns lovande, säger Kristoffer Hylander, professor vid Stockholms universitet, som också är en av medförfattarna. 

Med klimatförändringarna kan temperaturerna i skogarna se annorlunda ut i framtiden. Forskarlaget konstaterar att torka och värmeböljor är något som riskerar att rubba trädens stabiliserande roll i skogen.

– På sommaren fungerar träden som luftkonditionering. Men det finns alltid en risk att tekniken blir överhettad och slutar fungera. Det är samma med träden – blir det tillräckligt varmt slutar de att kyla luften för att rädda sig själva, säger Jonathan Lenoir.

Normalt absorberar träd vatten från jorden som sedan transporteras upp och släpps ut genom bladen. När vattnet hamnar i atmosfären kyls luften. Blir temperaturen tillräckligt hög slutar bladen att släppa ut vatten. På så sätt riskerar inte trädet att torka ut.

Klimatförändringarna slår hårt mot granen

Insekter, svampar och stormar ödelägger större arealer  av odlade granskogar för varje år.

2021-03-26

Torka minskar granens försvar mot barkborren

Angreppen av granbarkborre i våra skogar har ökat dramatiskt. Vad beror det på?

2020-05-14

Torv – svart som olja

Trä är i regel ett klimatsmart val. Men när träet kommer från dikad bördig torvmark är det ofta värre än olja.

2020-03-26

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.