Annons

Så länge blomman producerar ny nektar kommer bina på besök.

Bild: 
Getty images

Hur kan så många bin dela på samma blomma? 

Jag ser bin surra intensivt i flera dagar runt samma buske med samma blommor. Varje blomma måste få väldigt många besök, och jag tycker att nektarn borde ha tagit slut för länge sedan. Fyller växten på med ny nektar vartefter – och i så fall varför? När blommorna väl är pollinerade innebär väl inte ytterligare bibesök några särskilda fördelar?
/Åke Nilsson

Annons

Publicerad:

2022-01-07

Svar av Jon Ågren, professor i växtekologi, Uppsala universitet

Växter som pollineras av insekter eller andra djur erbjuder som regel blombesökaren en möjlighet att samla föda i form av pollen, nektar, eller bådadera. När och hur många gånger en blomma blir besökt beror bland annat på hur länge den producerar nektar, och om blommans pollen blir tillgängligt för blombesökare vid en viss tidpunkt eller successivt över flera dagar. 

De flesta växter är hermafroditer, vilket innebär att de både sprider pollen till andra individer (hanlig reproduktion) och tar emot andras pollen och producerar frön (honlig reproduktion). Att hanlig reproduktion gynnas av fler besök av pollinerare är lätt att förstå: Med fler besök ökar växtens chans att sprida sitt pollen till fler individer.

Men det finns en fördel med fler besök även för honlig reproduktion: Den genetiska mångfalden ökar i det pollen som blomman mottar, vilket kan påverka frökvaliteten positivt.

I det fall som beskrivs i frågan, kan det vara så att nektar produceras kontinuerligt. När blom­besökare tömt blomman på nektar, producerar den mer. Det kan också vara så att ståndarknapparna spricker upp allt eftersom, och att nytt pollen därför frigörs och blir tillgängligt för blombesökare under flera dagar.

Har du en fråga till en forskare?

Mejla fraga@fof.se så tar Anders Nilsson, vetenskapsjournalist och redaktör för avdelningen Frågor + Svar, emot den. 

Kupor löser INTE vildbinas kris

Att hjälpa bina genom att sätta upp bikupor kan göra mer skada än nytta.

2021-06-03

Dansande bin avslöjar matbrist på landsbygden

Att vara honungsbi på vischan är inte så enkelt som man kan tro.

2021-10-12

Så samlar bin pollen i stan

Dna-analyser visar vilka växter som bin besöker när de samlar pollen i storstäder.

2020-04-30

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.