Annons

Forskarna Nigel Halford och Sarah Raffan vid Rothamsted Research leder i höst Europas första försöksodling med vete som genförändrats med crispr. 

Bild: 
Rothamsted Research

Storbritannien tillåter test av crispr-förändrat vete

För första gången ska vete som genförändrats med hjälp av gensaxen crispr odlas i Europa. Försöket har fått grönt ljus i Storbritannien efter att landet lämnat EU.

Annons

Publicerad:

2021-09-07

Den brittiska regeringen har godkänt ett flerårigt fältförsök med genförändrat vete. Med hjälp av gensaxen crispr har forskare vid forskningsinstitutet Rothamsted Research norr om London slagit av en gen hos vetet. Resultatet är att vetet då bildar mindre mängder av aminosyran asparagin.Vid bakning och rostning omvandlas asparagin till det cancerframkallande ämnet akrylamid.

Halten av asparagin minskade med upp till 90 procent i det genförändrade vetet enligt en studie som publicerats i tidskriften Plant Biotechnology Journal. Det kan i sin tur öppna för livsmedel med mindre akrylamid.

Försöken, som ska starta i höst och pågå i fem år, är de första i Europa med vete som genförändrats med crispr.  EU har sedan 2001 mycket strikta regler kring genmodifierade organismer, GMO. Enligt ett domslut från 2018 gäller lagstiftningen även djur och växter som genförändrats med crispr eller andra nya verktyg som möjliggör små precisa redigeringar i arvsmassan.

Lättare regler om GMO utanför EU

Utanför EU har dock de flesta länder valt att inte klassa organismer som genförändrats med crispr som GMO. Efter Brexit är nu Storbritannien på väg mot samma håll och har börjat lätta på sina regler och göra det enklare att utveckla grödor med till exempel crispr.

En omsvängning kan vara på gång även inom EU. I april kom en rapport från EU-kommissionen som visar att genredigering men nya verktyg är en väg till ett mer hållbart jordbruk och att lagstiftningen kan behöva moderniseras.

Stefan Jansson, professor i växters cell- och molekylärbiologi vid Umeå universitet anser att det är nödvändigt.

– EU måste ändra sig. Europa kan inte ha en annan definition av GMO jämfört med resten av världen.

När lagstiftningen skapades för 20 år sedan fanns inte crispr, utan genförändringar gjordes genom att flytta hela gener mellan olika organismer. Med crispr och liknande verktyg går det däremot att plocka bort eller förändra enstaka ”bokstäver” i en gen.

Omöjligt att GMO-märka alla produkter

Eftersom en sådan förändring lika gärna hade kunnat ske genom en spontan mutation blir det i praktiken omöjligt att avgöra om en organism är genförändrad eller inte. Enligt EU:s regler ska alla produkter med GMO märkas, men det kommer enligt Stefan Jansson att i praktiken bli omöjligt.

– På sikt kommer en stor del av jordbruksproduktionen i världen att vara genredigerad. EU kommer att få en hopplös uppgift att märka dessa varor eller hålla dem utanför Europa eftersom kravet på märkning inte finns i resten av världen och det inte går att avgöra om en gröda genredigerats eller inte.

Deras gensax revolutionerar gentekniken

Bara åtta år efter att Emmanuelle Charpentier och Jennifer Doudna presenterade sin gensax håller den på att revolutio

2020-12-07

Konsten att bygga liv

På elva labb runtom i världen pågår det hittills mest ambitiösa projektet med att bygga en artificiell organism.

2021-05-07

Genförändrad potatis får extra fibrer

SLU

Svenska forskare har utvecklat en genförändrad potatis som innehåller en högre andel långsamma kolhydrater än vanlig

2018-01-29

Framtiden behöver stresståliga träd

För att möta en varmare värld måste träden anpassas snabbt.

2021-03-26

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.