Annons

Två nästan identiska bilder från 2016 respektive 2019 av en galaxhop och den bakomliggande galax som syns flera gånger, förvrängd av gravitationslinsen.

Galaxen MRG-M0138 går att se fyra gånger om, som gula bågar i bilden, eftersom ljuset från den böjts av gravitationen från galaxhopen i förgrunden. I den vänstra bilden, från 2016, syns supernovan Requiem på tre ställen. I den högra bilden från 2019 har den brunnit ut, men den plats där den förväntas visa sig igen omkring år 2037 är markerad med en ring uppe vid vänstra hörnet.

Bild: 
Hubbleteleskopets Wide Field Camera 3, bildbehandling av Joseph DePasquale (STScI)

Supernova väntas i repris år 2037

Ljuset från supernovan Requiem har tagit krokiga vägar genom en galaxhop och nått oss flera gånger om. Forskare förväntar sig se den igen om 16 år, när det mest fördröjda ljuset kommer fram.

Annons

Publicerad:

2021-09-15

Supernovan upptäcktes i en teleskopbild från 2016, som analyserades flera år senare. Supernovan syntes inte bara på ett ställe i bilden, utan tre gånger om. Galaxen den hörde hemma i, MRG-M0138, ligger på andra sidan en stor galaxhop. Hopen fungerar som en gravitationslins och böjer ljuset från den avlägsna galaxen så att den härifrån syns fyra gånger om, men förvrängd i formen till utsträckta bågar. Vid tre av dessa bågar syntes supernovan, men inte vid den fjärde.

Ljuset från supernovan har alltså tagit flera olika vägar genom rymden. När ljuset når oss på jorden ser det ut som flera olika punkter. En grupp av forskare i Danmark, USA och Frankrike har analyserat bilden med ett datorprogram som modellerar gravitationslinser, och kommit fram till att ljuset som hör ihop med den fjärde bilden av galaxen MRG-M0138 borde nå fram hit omkring år 2037. Det här ljuset har tagit en väg som går genom en ännu tätare del av galaxklustret, som böjer rumtiden ännu mer. Ljuset blir fördröjt med en tid som motsvarar den längre sträckan.

Den här typen av observationer är en av de nya metoder forskare vill använda för att mäta universums expansion, eftersom de nuvarande måtten (som beskrivs av det som kallas Hubbleparametern) inte stämmer överens.

Ny karta visar 11 miljarder år av universum

En ny tredimensionell karta ger den hittills mest detaljerade bilden av universum.

2021-01-21

Hur fort växer universum egentligen?

Hubbleparametern avslöjar hur snabbt universum expanderar. Men olika mätningar ger helt skilda värden.

2021-01-21

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.