Annons

Den svenska forsknings­satelliten Mats ska studera vågor i atmosfären.

Bild: 
Rymdstyrelsen

Nattlysande moln studeras från rymden

Annons

Publicerad:

2021-12-27

Under våren ska nästa helsvenska forskningssatellit sändas ut i rymden: Mats, som ska avbilda nattlysande moln och studera vågor i jordens atmosfär.

Trafikflygplan brukar färdas ungefär en mil ovanför marken, vilket är ovanför många vanliga moln. Långt högre, åtta mil upp i mesosfären, bildas ibland tunna molnslöjor. Eftersom de befinner sig så högt upp kan de lysas upp underifrån när solen står strax under horisonten, och därför kallas de nattlysande moln. I de nattlysande molnen syns ofta randiga mönster, som orsakas av vågor i atmo­sfären. Vågorna kopplar ihop olika delar av lufthavet, och det har visat sig att de nattlysande molnen kan påverkas av vädret på andra sidan jorden. På så vis kan nattlysande moln ge information om hur jordens klimatsystem hänger ihop.

Vågorna kan också bli synliga genom ett fenomen som kallas luftsken, som uppstår när syremolekyler avger överskottsenergi genom att stråla ut ljus. Satelliten Mats ska fånga upp både luftskenet och ljuset från de nattlysande molnen. Genom att ta bilder av samma område i luften ur flera vinklar kommer den att göra det möjligt att skapa tredimensionella bilder av vågorna.

Vetenskapsåret 2022

Klimatrapporter från IPCC, en rad rymdprojekt, medicinska framsteg och ett valår som ersätter blockpolitiken med – ja

2021-12-27

Ett svenskt öga på väg mot rymden

Att konstruera känslig vetenskaplig utrustning är en konst.

2016-11-22

Randigt norrsken visar luftens vågor

Diffust grönt sken med ränder i, över nattligt landskap

Människor som fotograferar himlen på sin fritid har hjälpt till att upptäcka en form av norrs

2021-05-10

Lysande moln över Antarktis

Mosaik av satellitbilder monterade på en silhuett av Antarktis. Ljusare fläckar visar nattlysande moln.

Molnen över sydpolen påverkas av vår vinter.

2016-12-07

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.

Lägg till kommentar