Annons

Bild: 
Björn Boethius

Vad är känt om Jesus?

Jesus levde ju inom romarrikets gränser – ett imperium som väl upprätthölls med en hel del administration och byråkrati. Står det något om Jesus i romerska handlingar, och i så fall vad?
/Åke

Annons

Publicerad:

2021-12-22

Svar av Cecilia Wassén, forskare i Nya testamentets exegetik vid Uppsala universitet

Av det romerska rikets byråkrati finns inte mycket bevarat, inte heller några handlingar från Judéen på Jesu tid. Det vanligaste skrivmaterialet var pergament (behandlad djurhud) och papyrus och sådant material har i regel förmultnat och förstörts under 2 000 år. Ett berömt undantag från ungefär samma tid och region är de så kallade Dödahavsrullarna, som bevarats gömda i grottor i Judéens öknen och upptäckts först under 1900-talet. Dessa fragmentariska skriftrullar består främst av judisk religiös litteratur. De yngsta av dem har daterats till några decennier efter Jesu död, men berättelser om honom eller hans följeslagare förekommer inte heller där.

De viktigaste skrifterna för information om den historiske personen Jesus är Nya testamentets evangelier. Dessa är dock skrivna en generation efter Jesus död, cirka år 70–100, och inte av lärjungar till Jesus, vilket många felaktigt trott.

Cecilia Wassén har tillsammans med Tobias Hägerland har hon skrivit boken Den okände Jesus: berättelsen om en profet som misslyckades (Langenskiöld, 2016).

Dödahavsrullarnas dna kartläggs i Uppsala

Dna-analyser vid Uppsala universitet ger viktiga ledtrådar till hur fragment av Dödahavsrullarna, med texter från bib

2020-06-04

Maria: En bortglömd förebild

Under medeltiden var Jungfru Maria en moralisk förebild och den mest avbildade personen.

2014-10-14

Var Horus en tidig Jesus?

Enligt filmen Religulous (2008) av Bill Maher finns det tydliga paralleller mellan berättelsen om Jesus och

2016-11-22

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.