Annons

artificiell intelligens

I Tysklands huvudstad Berlin pågår just nu ett projekt som ska ta forskningen om människoliknande robotar till en ny nivå. I ett samarbete mellan Beuth Hochschule für Technik Berlin och ett av Berlins operahus spelar humanoiden Myon med i pjäsen My square lady . Syftet är att undersöka i vilken utsträckning som artificiell intelligens kan förstå känslor och själv lära sig nya förmågor – ett område där opera har visat sig vara ett passande verktyg. – På repetitionerna har vi situationer som aldrig skulle uppstå i labbet. Med sång, musik och stora öppna ytor kan vi både upptäcka och korrigera...
Under ett par dagar i juni rapporterade tidningar världen över om hur en dator klarat Turingtestet. Det beskrevs som ett stort genombrott för så kallad artificiell intelligens (AI) och ledde till spekulationer om att robotarnas övertagande, à la Terminator-filmerna, var nära förestående. Vad är då Turingtestet? Matematikern Alan Turing lade 1936 grunden till den moderna datalogin. I en mer filosofisk uppsats 1950 diskuterade han om det är möjligt för maskiner att tänka. För att belysa frågan formulerade han det test som senare kom att bära hans namn: Ett datorprogram A och en människa B...