Stiftelsen Forskning & Framsteg

Stiftelsen Forskning & Framsteg bildades den 1 juli 1979 för att överta utgivningen av tidskriften Forskning & Framsteg, som hade börjat utges i september 1966.

Stiftelsens ändamål framgår av dess stadgar vars inledning lyder:

1 § Stiftelsen, som har sitt säte i Stockholm och vars benämning ska vara Stiftelsen Forskning & Framsteg, har till ändamål att utge tidskriften Forskning & Framsteg som ett organ för information om forskning och forskningsresultat samt forskningens roll i samhället. Stiftelsen ska drivas utan vinstsyfte.

Vid tidskriftens tillkomst stöddes den av 4 intressenter. Vid stiftelsebildningen hade antalet utökats till 12, och i dag uppgår antalet intressenter till 11.

Intressenterna har förbundit sig att bidra ekonomiskt till stiftelsen och de tillsätter varsin ledamot i stiftelsens råd. Rådets uppgift är att följa stiftelsens verksamhet och utse dess styrelse.

Sedan tillkomsten har ekonomiska bidrag lämnats också av andra stödjande organisationer än stiftarna. Dessa är inte bundna att lämna fortsatta bidrag. Dessa är inte respresenterade i stiftelsens råd.

Forskning & Framstegs bidragsgivare är olika stora och organiserade på skilda sätt men har det gemensamt att de svarar för centrala avsnitt i det svenska forskningssystemet. 

Intressenter:

Bidrag erhålls också från:

Stiftelsen Forskning & Framstegs senaste verksamhetsberättelser

2023 2022 2021 2020 2019

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor