Annons
Annons
Ur senaste numret - F&F 1/21
Så håller fåglar värmen i kylan

Fåglar har många knep för att överleva vinterns kalla, korta dagar – de kan bland annat sänka sin kroppstemperatur, kura ihop sig med varandra och omsorgsfullt välja sin nattplats. Men trots att kylan ställer till det för dem kan ett varmare klimat sätta deras tillvaro ur spel.

Dessutom
Vetenskapsåret 2021
Klimathistoria i is och sten
AI tyder gamla handskrifter
Skattning inom psykiatrin ifrågasätts
Besök i krislabbet
Arvsmassan kartläggs hos barn med cancer
Tecknade serier speglar samhället
Annons

År 2015 fick det svenska språket ett nytt, könsneutralt pronomen : hen . Nu har forskare vid Stockholms universitet undersökt om ordet är mer svårläst än han och hon. Projektet följer upp en av deras tidigare studier där deltagarna beskrev ordet som förvirrande och svårt att använda. – I den nya studien såg vi i princip ingen skillnad i läshastighet, oavsett vad deltagarna tyckte om ordet eller hur mycket tidigare erfarenhet de hade av det. Det förvånade mig faktiskt lite grann, säger Hellen Vergoossen , som doktorerar i psykologi och är studiens huvudförfattare. Mätte ögonrörelser med en...
Den globala uppvärmningen kan hejdas samtidigt som ekonomin fortsätter att växa. Det hävdar den amerikanska ekonomen Andrew McAfee som skrivit Me r från mindre . Men det är bråttom och kräver ett pris på kol. 1 | Greta Thunberg kallade ”evig ekonomisk tillväxt” för en ”saga” när hon talade i FN. Går det att förena tillväxt och minskade utsläpp av västhusgaser? – Att frivilligt anamma negativ tillväxt för planetens skull är inget vinnande koncept. – Det jag gillar med Greta är att hon hela tiden upprepar att vi måste lyssna på forskarna. Det håller jag med om, och vi vet hur vi kan växa och...
Genom att tillsätta en något oväntad ingrediens, kapsaicin som gör chili så kryddstarkt, har en kinesisk forskare lyckats öka effektiviteten hos en viss typ av så kallade perovskitsolceller. Det rör sig om en enklare form av perovskit som vanligtvis dras med effektivitetsförluster på grund av orenheter i materialet. För att minska dessa orenheter tillsatte Qinye Bao, tidigare verksam vid Linköpings universitet men numera professor vid East China Normal University, kapsaicin vid tillverkningen. Resultatet blev att effektiviteten ökade från drygt 19 till nästan 22 procent, vilket är rekord för...
Ett forskarteam med 20 deltagare från 13 institutioner världen över har sammanställt data över de temperaturer som rådde i världshavens översta 2000 meter år 2020. Den här sortens mätningar har utförts sedan 1950-talet och trenden är tydlig, temperaturerna ökar. Inte alltid från år till i år men varje nytt decennium har varit varmare än det föregående. År 2019 blev ett rekordår men 2020 blev ännu varmare. Enligt FN:s klimatpanel IPCC tar haven upp cirka 90 procent av det värmeöverskott som uppstår från våra utsläpp av växthusgaser. Det mildrar effekterna av den globala uppvärmningen. Men den...
Den nya lysdioden bygger på perovskit , ett samlingsnamn för halvledare med en speciell kubisk, kristallin form. På senare år har materialet slagit igenom inom solcellsforskningen tack vare att det är enkelt och billigt att tillverka samtidigt som det har god förmåga att omvandla solenergi till elektricitet. Men perovskit kan även emittera ljus och användas för att göra lysdioder. Hittills har det dock varit svårt att få fram stabila lysdioder av perovskit som ger blått ljus. Det har forskarna i Linköping nu lyckats med tack vare en ny tillverkningsmetod som ger ett mer homogent material än...
Vad blir det av stjärnor när de dör? Vissa av dem exploderar och lämnar efter sig en rest i form av en kompakt neutronstjärna. Men efter de största stjärnornas explosioner faller den återstående massan samman till ett svart hål. Svarta hål är svåra att se mot en bakgrund av rymdens mörker. I teleskop som fångar upp ljus syns bara de svarta hål som avslöjar sig genom att vara insvepta i materia som hettas upp och glöder i deras gravitationsfält. I F&F 2/2020 berättade vi om att vissa svarta hål bara upptäcks genom de gravitationsvågor som strålas ut när de kolliderar med varandra...
I dag drabbas omkring 370 barn av cancer i Sverige varje år, enligt Barncancerfonden. I en studie från Uppsala universitet visar forskare att pappan till ett cancersjukt barn drabbas hårdast ekonomiskt på lång sikt, medan mamman istället får det bättre ekonomiskt. Det motsäger tidigare forskning, och kan bero på skillnader i hur studierna designats. Medan den nya studien möjliggör slutsatser om orsak och verkan har tidigare studier bara tittat på samband. – Därför tror vi att vi har hittat någonting som andra forskare har missat, säger Louise von Essen , professor i vårdvetenskap vid Uppsala...
1 | Vad är det ni har lyckats göra? – Vi har uppdraget att bygga en svensk kvantdator, och vi vill bygga den utifrån vilka problem som kan vara relevanta att lösa. Min kollega Göran Johansson tog kontakt med ett företag som optimerar flygrutter. De föreslog att vi skulle arbeta med problemet att på bästa sätt tilldela flygplan till flygturer. – Det finns en algoritm som heter QAOA (Quantum Approximate Optimization Algorithm) som potentiellt skulle kunna snabba upp den här beräkningen med hjälp av en kvantdator. Vi skalade ned det verkliga beräkningsproblemet till ett mindre antal variabler,...