Annons
Annons
Ur senaste numret - F&F 5/21
Hejdå Doggerland!

Vilka var människorna i Doggerland? Det frågar sig arkeologer som kartlagt den sjunkna världen på Nordsjöns botten. Men när de nu börjar söka efter boplatserna är det en kamp mot klockan – snart sätter utbyggnaden av vindkraften stopp.

Dessutom
Den hajpade vagusnerven
Finns det några naturlagar?
Naturgas skapar konflikter
AI på Kungliga biblioteket
Utdrag ur boken Pandemier! av Amina Manzoor
Annons

Studien bygger på drygt 50 000 niondeklassare som svarade på enkäter från Brottsförebyggande rådet under åren 1999 till 2017. Tidigare forskning tyder på att ungdomsbrottsligheten har minskat under den perioden , både i Sverige och internationellt. Enkäterna var nationellt representativa och tog upp ungdomarnas egen brottslighet, i vilken utsträckning de drack alkohol, samt hur bra koll deras föräldrar hade på dem. Inte minst berättade ungdomarna om hur och i vilka miljöer de umgicks med sina kompisar. Brotten i fråga gällde allt från skadegörelse till stöld och misshandel. Faktorn med...
Den som har testat att odla dill hemma i köksfönstret har säkert upptäckt att den smakar mindre än dill som växer utomhus. Samma problem drabbar växthusodlare. Dill odlad i växthus blir helt enkelt inte lika god. I en ny studie publicerad i tidskriften Food Chemistry har ett forskarlag vid Örebro universitet undersökt vad som händer inuti dillen. Det visade sig att solens osynliga strålar har en nyckelroll. Växthus stänger automatiskt ute UV-ljus, men forskarna testade att tillsätta extra UV-ljus. När den specialodlade dillen blindtestades mot dill från mataffärer och helt vanliga...
I dag rekommenderar Världshälsoorganisationen, WHO, att så kallad ”känguruvård” ska erbjudas för tidigt födda barn så fort deras tillstånd bedöms vara stabilt, vilket vanligtvis tar ett par dagar. Känguruvård innebär att barnet får så mycket hudkontakt med mamman som möjligt. Nu kan riktlinjerna dock komma att revideras. I en ny studie visar WHO att överlevnadschansen blir ännu högre om känguruvården påbörjas redan innan barnet är stabilt, åtminstone i låg- och medelinkomstländer. Initiativtagare till studien är forskare vid Karolinska institutet, KI. Dödlighet minskade med 25 procent Studien...
Med hjälp av blippningar från 1,8 miljoner individuella resekort har forskare från Kungliga tekniska högskolan, KTH, kartlagt stockholmarnas resvanor i kollektivtrafiken under våren och hösten år 2020. Statistiken är anonym, men genom att analysera varifrån morgonresorna startade kunde forskarna räkna ut var kortens ägare bodde. Detta kombinerades med data från SCB om saker som den genomsnittliga inkomst– och utbildningsnivån i området, samt hur många av de boende som är födda i Sverige. Minskad trafik från välbärgade områden Under våren 2020 minskade personer från de mest välbärgade områdena...
Under år 2020 togs flera matematiska modeller fram för att förutspå smittspridning, dödsfall och vårdbelastning i Sverige till följd av covid-19. Dessa prediktioner hjälpte beslutsfattare i deras planeringsarbete till viss del, men hade samtidigt ett flertal brister. Det konstaterar en oberoende forskargrupp efter att på uppdrag av Folkhälsomyndigheten ha granskat covid-19-modeller från år 2020. Otydlighet kring begrepp Anna Jöud Bild: Olle Dahlbäck Rapporten omfattar modeller framtagna av Folkhälsomyndigheten, samt av svenska och internationella forskare. Ett vanligt problem var att...
Social ångest debuterar oftast innan femton års ålder och innebär en stark och ihållande rädsla för att bli granskad eller bedömd i sociala sammanhang. Kognitiv beteendeterapi, kbt, har tidigare visat sig hjälpa. – Men eftersom tillgången till psykologer som kan ge behandling ansikte mot ansikte är begränsad ville vi undersöka hur internet-kbt fungerar, säger Martina Nordh, legitimerad psykolog och forskare vid Centrum för psykiatriforskning vid Karolinska institutet, och studiens förstaförfattare. Det är viktigt att sätta in effektiv behandling så snart som möjligt för att problemen inte ska...
Att hjälpa bina genom att sätta upp bikupor kan göra mer skada än nytta. För att verkligen hjälpa de hotade arterna krävs något helt annat.
År 1946 sjösattes en reform som innebar att skolor kunde få statsbidrag för att servera gratis skolmat. Villkoret var att maten skulle erbjudas till samtliga elever, inte bara de fattiga, och uppfylla hårda krav på matens näringsrikedom. – Innan reformen tog de flesta med sig mat hemifrån. Det kunde vara en flaska mjölk och ett par mackor, i bästa fall med pålägg, säger Petter Lundborg , som är professor i nationalekonomi vid Lunds universitet. I en ny studie visar han tillsammans med några kollegor att övergången till mer hälsosam mat gynnade eleverna på många sätt, i princip under hela...