Annons
Annons
Forskare vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg har skapat en minimal spikmatta med 60-100 nanometer höga spetsar av kolmaterialet grafen. När bakterier kommer i kontakt med spikarna förstörs deras skyddande membran och bakterierna dör. Mänskliga celler, som är betydligt större, fick däremot inga märkbara skador, vilket förvånade forskarna. Nu går de vidare för att undersöka om grafenspikar kan användas som ett bakteriedödande skikt på katetrar och medicinska implantat. Nästa steg är att klä ytan på ett implantat med grafenspikar och studera effekten vid djurförsök. – En av utmaningarna är...
Enligt en analys av tandhälsan hos över 300 000 individer i åldrarna 3–19 år i Västra Götaland så är tandhälsan generellt god i ett internationellt perspektiv. Men trots att tandvård för barn är gratis så finns stora variationer, särskilt bland små barn. Förskolebarn i socioekonomiskt svaga områden har fyra gånger högre risk för karies jämfört med jämnåriga med bättre levnadsvillkor. Det finns även tydliga könsskillnader. Före tonåren är flickor mer utsatta för karies, och under tonåren år pojkar mer utsatta. Resultaten har publicerats i en ny doktorsavhandling vid Sahlgrenska Akademin, och...
Flyttfåglar har ett sjätte sinne som hjälper dem att hitta rätt. De kan känna av jordens magnetiska fält och håller på så sätt kursen även en molnig natt utan stjärnor. Men mer exakt hur detta magnetsinne fungerar eller var det sitter är en gåta som många forskare har försökt lösa. Nu har forskare vid Lunds universitet tagit ett steg närmare gåtans lösning genom att studera en grupp proteiner som kallas kryptokromer. De är kända för att reglera dygnsrytmen, men de reagerar även på jordens magnetfält och misstänks därför vara en del av fåglarnas magnetsinne. Lundaforskarna har sett att det i...
En av deltagarna i en tävling i konsten att äta stark chilipeppar i den amerikanska delstaten New York slukade en hel frukt av sorten Carolina Reaper, som enligt Guinness rekordbok är starkast i världen. Under de följande dagarna fick han attacker av blixtrande huvudvärk som varade under några sekunder. Mannen tog sig till ett sjukhus, och läkarna konstaterade att flera artärer i hans hjärna var sammandragna. Det minskade blodflödet utlöste så kallad åskknallshuvudvärk , enligt en fallbeskrivning i tidskriften BMJ Case Reports – den första som kopplar diagnosen till chilipeppar. Mannen repade...
En rad uppmärksammade studier har visat på att två- eller flerspråkiga individer skulle ha bättre arbetsminne, impulskontroll och fokuseringsförmåga än enspråkiga. Dessa förmågor brukar räknas till våra exekutiva funktioner. Även studier som hävdat att tvåspråkigheten kan skjuta upp demenssymtom med flera år har fått stort genomslag. Men nu växer kritiken mot rönen. Bland annat ska effekterna på exekutiva funktioner ha överdrivits genom publikationsbias, allså att resultat som inte gett önskat utfall läggs i byrålådan medan önskade resultat når vetenskapssamhället och allmänheten. I...
Syftet är att hitta människor med gener som ökar risken för olika sjukdomar, för att därmed kunna sätta in förebyggande åtgärder. ­– Det gäller till exempel hjärt- kärlsjukdomar och diabetes typ 2, säger Lili Milani vid Estonian Genome Center. I år kommer 100 000 människor – nästan en tiondel av landets vuxna befolkning – att kunna be om ett gratis test som kartlägger mer än 600 000 genvarianter kopplade till någon sjukdom. Testet ger dessutom information om hur fort kroppen bryter ner olika läkemedel, vilket ska hjälpa läkare att skriva ut rätt dos. Liknande tester går redan att köpa från...
Med hjälp av en sorts naturligt teleskop har forskare lyckats urskilja den mest avlägsna stjärna som någonsin har observerats . Stjärnan har av forskarna fått smeknamnet Icarus. Den är av en typ som kallas blå superjätte, och befinner sig så långt bort att det har tagit nio miljarder år för ljuset att nå oss. Till sin hjälp hade forskarna själva rymdens krökning. Gravitationen får rymden att ändra form så att ljusstrålar böjs. Ansamlingar av massa kan på så sätt fungera som en lins. Tyngdkraften från en galaxhop som befinner sig mellan Icarus hemgalax och oss fokuserar och förstärker ljuset,...
Lagom till påsk blir det påskäggsjakt på bioduken. Ett påskägg kan förstås vara ett ägg av papp fyllt av smågodis. I andra sammanhang – till exempel datorspel – är ett påskägg ett hemligt budskap, en gömd överraskning. Filmen Ready Player One är en äventyrsfilm där en stor del av handlingen utspelar sig i VR-världen Oasis, skapad av den excentriske James Halliday. När han dog lämnade han efter sig ett påskägg i sin skapelse, och den som hittar det ska få överta hans företag. Wade Watts och alla andra äggletare måste sätta sig in i James Hallidays tankevärld för att förstå hur han har tänkt...