Annons
Annons
En studie av lämningar från 38 människor som begravts i Sigtuna under åren 900–1100 visar att många inte kom därifrån. Analyserna bygger på DNA och undersökningar av grundämnet strontium i tänderna, vilket kan påvisa rörlighet under en människas livstid. Sigtuna är en av landets första städer och grundades formellt omkring år 980. Undersökningen av kvarlevorna från sex olika kristna begravningsplatser ger en bild av en geografiskt blandad befolkning. – Variationen är hög i den grupp vi undersökt, berättar Anders Götherström , professor i molekylär arkeologi vid Stockholms universitet och en...
Endast i USA hamnar mellan 6 och 10 ton kontaktlinser i avloppet varje år uppskattar forskarna vid Arizona State University som gjort studien om kontaktlinsernas miljöpåverkan. Deras intervjuer med bärare av kontaktlinser visar att 15-20 procent spolar ner dem i toaletten eller i vasken. Eftersom de är små och genomskinliga är de svåra att följa genom avloppet och avloppsverken. För att ta reda på hur de påverkas av reningsprocesserna utsatte forskarna kontaktlinser för samma typ av bakterier som används vid avloppsrening. Resultatet, som presenterats vid American Chemical Societys årliga...
Program Alla föreläsningar sker i Auditoriet, däck 9. Dag 1: 17.00 Ombordstigning, Stadsgården i Stockholm 18:00 Supernabba fenomen i rymden Hur hinner man med att observera snabba fenomen i rymden och hur hittar man källan till en gravtitationsvåg? Kameror, robotteleskop och datorer hjälper oss leta igenom stjärnhimlen efter nya fenomen. Jesper Sollerman är professor i astronomi vid Stockholms universitet 19:00 Välkomstdrink i konferenslobbyn, däck 9 20.30 Middag, plats se biljett. 22.00 Stjärnskådning på däck om vädret tillåter Dag 2: 07.00-09.00 Sjöfrukost i Viking Buffet, däck 8 09.00...
Neandertalarna levde i Europa och västra Asien samtidigt som de så kallade denisovamänniskorna, som forskare hittills bara hittat lämningar av i grottan Denisova i centralasiatiska Altajbergen. Genetiska analyser visar att grupperna måste ha fått barn med varandra. Nu har forskare identifierat kvarlevor av ett sådant barn, en flicka de kallar Denny. – Från början trodde jag att hon var en neandertalare, säger Svante Pääbo, professor vid Max Planckinstitutet för evolutionär antropologi i Leipzig, Tyskland. Allt som finns kvar av Denny är en cirka 2,5 centimeter lång benflisa. Forskarna bedömer...
Korruption är ett omfattande problem i stora delar av världen, och även demokratiska länder kan vara svårt drabbade. En ny forskningsstudie har belyst sambandet mellan korruption och kön. – Styrkan i denna studie är att vi har analyserat på lägre nivå än nationell nivå. Då får man mer variation och kan lättare se mönster, säger Lena Wängnerud , som är professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet och medförfattare till studien som bygger på enkätsvar från 85 000 människor i 182 regioner i Europa. – Vi har frågat både om uppfattningen av graden av korruption i närmiljön, men även om man...
En fråga i formuläret hos Dokteronline lyder: ”Varför och för vilken diagnos begär du den ovan nämnda medicinen?” Jag skriver att jag har gonorré. Nästa fråga: ”Har denna diagnos ställts av en läkare, och har denne läkare ordinerat medicinen ovan?”. Jag klickar på nej. Formuläret fortsätter med allmänna hälsofrågor. Gonorré är en allmänfarlig sjukdom med anmälningsplikt och krav på smittspårning enligt smittskyddslagen. Trots det kräver Dokteronline vare sig ett test eller ett läkarbesök. – För mig är läget glasklart. Med den här informationen ska läkaren inte skriva ut något recept på...
En av den svenska hjärnforskningens giganter avled den 29 juni. Arvid Carlsson visade redan på 1950-talet att ämnet dopamin spelar en avgörande roll i hjärnan. Upptäckten ledde till L-dopa mot Parkinsons sjukdom. Hans forskning ligger även till grund för dagens viktigaste läkemedel mot depressioner (SSRI-preparat). År 2000 fick han Nobelpris i medicin. Den sista gången jag intervjuade Arvid Carlsson var i september i fjol. Hans passion var hjärnans kemiska signaler, men han var också intresserad av existentiella frågor. Under samtalet resonerade han om döden. Han var inte alls rädd för den,...
Allt fler har goda erfarenheter av att arbeta eller studera tillsammans med personer med utländsk bakgrund. Årets siffra, 74 procent, är den hittills högst uppmätta, enligt Mångfaldsbarometern , som publiceras av Högskolan i Gävle. Samtidigt har mätningens ”Mångfaldsindex” den lägsta siffran hittills. Mångfaldsindexet bygger på svaren på ett antal påståenden om mångfald, till exempel: ”Ju mindre man märker av alla människor med utländsk bakgrund desto bättre är det” eller ”Samhället bör skapa möjligheter för människor med utländsk bakgrund att bevara sina kulturella traditioner”. Trenden...