Annons
Annons
Ur senaste numret - F&F 3/21
De stora frågorna om livet

Hur uppstod livet på jorden? Kan människan skapa helt nya livsformer? Finns det liv i rymden – och hur ser det i så fall ut? I det här numret av F&F ger vi mycket utrymme till några av de stora frågorna om livet. Vi tittar också på det lilla livet, det enda livet. Hur kan nya behandlingar mot cancer och andra svåra sjukdomar rädda liv? Och hur kan ny teknik hjälpa ofrivilligt barnlösa att skapa liv?

Dessutom
Livets uppkomst gäckar forskarna
Landare på mars letar dna
Forskare allt närmare konstgjort liv
Ny immunbehandling biter på cancer
Ny teknik mot ofrivillig barnlöshet
Dagböcker berättar om adelns resor
Annons

Tidigare forskning har antingen fokuserat på ungdomars mobilitet eller på deras inträde på arbetsmarknaden. Hanna Uddbäck kombinerar dessa två perspektiv. I sin avhandling i arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet, undersöker hon varför unga vuxna väljer att stanna kvar i en mindre stad, kopplat till situationen på arbetsmarknaden och övriga livsvillkor. Studien visar att unga ser flera fördelar med att stanna kvar. Hanna Uddbäck. Bild: Helena Håkansson – Det kan handla om sociala relationer, vänner och familj, men också tillgång till bostäder som många upplever inte skulle vara möjliga i...
Tekniken för att göra dagliga pollenprognoser har sett ungefär likadan ut ända sedan andra världskriget. Runt om i världen gillras pollenfällor där pollenpartiklarna fastnar på en klistrig tejp. Fångsten detaljstuderas i mikroskop och resulterar i en siffra som anger den dagliga pollenhalten. Ett internationellt forskarlag , som inriktat sig på gräspollen, har nu för första gången utvecklat en metod för att förutspå kommande pollensäsonger. Därmed blir det lättare för en allergiker att planera semestern och lättare för apoteken att beräkna ungefär hur mycket medicin som kommer att gå åt under...
Bättre vård gör att allt fler överlever allvarliga brännskador. Senaste framsteget är att använda AI för att avgöra sårets förmåga att läka. Samma teknik kan användas för andra svårläkta sår.
Tillit till staten, myndigheter och andra människor är ett sorts ”smörjmedel” som underlättar för samhället att fungera. Ett exempel är att vi blir mer benägna att betala skatt om vi litar på att andra inte myglar för att själva slippa undan. Sverige är generellt sett ett ”höglitarland” och det har vi fortsatt med under coronapandemin, enligt den senaste SOM-undersökningen som genomfördes från den 7 september till den 21 december 2020 och mäter svenskarnas inställning till en rad samhällsfrågor. Undersökningen visar att förtroendet för alla samhällsinstitutioner var lika starkt, eller...
I ett experiment vid Fermilab i USA har forskare lyckats bekräfta en tjugo år gammal mätning som kanske pekar på en lucka i partikelfysikens standardmodell. Det man mätt är en egenskap hos myonen, en tyngre och instabil version av den vanliga elektronen. Egenskapen kallas för magnetiskt moment, och får myonen att vrida sig runt magnetiska fältlinjer. Det magnetiska momentet beskrivs av ett tal, g , som enligt en enklare form av kvantmekanisk beräkning ska bli exakt 2. Den mer avancerade kvantfältteorin hanterar effekter som ändrar det värdet lite. – Myonens magnetiska moment påverkas av alla...
I Sverige får omkring 8 000 personer diagnosen bröstcancer varje år, vilket gör sjukdomen till den vanligaste cancerformen hos kvinnor. Alla kvinnor mellan 40 och 74 år kallas till screening med mammografi ungefär vartannat år, något som fångar upp 60 procent av alla fall av bröstcancer. Det betyder att många av de resterande fallen hittas i tidsintervallet mellan två screeningtillfällen, fall som kallas intervallcancer. I en tidigare studie slog forskarna fast att en metod kallad brösttomosyntes, även kallad 3D-mammografi, hittade drygt 30 procent fler tumörer än vanlig mammografi, vilket de...
Oron för organiserad brottslighet har ökat under de senaste åren och får nu en toppnotering i den nya SOM-undersökningen från Göteborgs universitet, som genomfördes från den 7 september till den 21 december år 2020. Hela 60 procent av det svenska folket tycker att gängbrottsligheten är mycket oroande, och den hamnar därmed högst upp i rangordningen – följt av ökad narkotikaanvändning, miljöförstöring och klimatförändringar. Det råder dock stor skillnad kring vem som oroar sig för vad. De som röstar på konservativa partier ser brottslighet som ett mycket viktigt samhällsproblem, till skillnad...
Att skapa nya bitcoins kräver matematiska beräkningar i stora datorhallar. Totalt står dessa för 0,6 procent av världens elförbrukning enligt Bitcoin Electricity Consumption Index vid Cambridge University. Närmare 80 procent av datorerna som räknar fram och kontrollerar nya bitcoins står i Kina. Anledningen är låga elkostnader och tillgång på hårdvara. I en studie i Nature Communications visar forskare vid bland annat den kinesiska vetenskapsakademin, att 40 procent av denna verksamhet, som kallas bitcoin-mining, använder kolkraft som energikälla. Till 2024 kommer utsläppen av koldioxid från...