Annons
Annons
Ur senaste numret - F&F 8/21
Därför ska skogen brinna

Stora skogsbränder är skrämmande och förödande. Förutom de synliga skadorna står de också för en betydande andel av de globala koldioxidutsläppen. Ändå tänder vi emellanåt på skogen med vilje. Naturvårdbränning är nödvändig för den biologiska mångfalden – och kan också hindra megaskogsbränder från att bryta ut.

Dessutom
Så sprids covid-19 i luften inomhus
Bronsålderns tomma gravar
Dödliga och magiska svampar
Robotar samsas med människor
De jagar mörk materia i Lund
Hjärnforskare styr vilka som blir vänner
Annons

Utländska akademiker som får sina utbildningar erkända och examina ”översatta” till svenska förhållanden av Universitets- och högskolerådet, UHR, får lättare jobb och något högre lön. Det visar en forskningsrapport , som Andrey Tibajev, vid Linköpings universitet, står bakom. Han tycker att effekten är relativt stor. – Att utfärda de här utlåtandena är en billig åtgärd jämfört med många andra etableringsinsatser, kommenterade han när rapporten släpptes. Men erkännandet leder främst till okvalificerade arbeten. För att personer med utländsk examen ska få jobb som matchar deras utbildning krävs...
I det antika Grekland simulerades kosmiska rörelser i en mekanism som har kallats världens första dator. En ny rekonstruktion visar hur avancerade beräkningar dåtidens astronomer gjorde.
Svenska forskare bekräftar kopplingen mellan antibiotika och ökad risk för cancer i tjocktarmen. Påverkan på bakteriefloran i övre delen av tarmen verkar vara orsaken.
Tekniken att fånga koldioxid direkt ur luften kallas DAC, direct air captur e, och den nya anläggningen utanför Reykjavik är den hittills största med en årlig kapacitet på att suga bort 4 000 ton från atmosfären. Fläktarna startade i förra veckan. Luft sugs in och leds genom porösa filter som innehåller kemikalier som binder koldioxid. När filtren är fulla hettas de upp och koldioxiden kan fångas in. Energin för att driva processen hämtas från ett geotermiskt kraftverk i närheten. Koldioxiden blandas med vatten Den infångade koldioxiden blandas sedan med vatten och pumpas ner i den vulkaniska...
Supernovan upptäcktes i en teleskopbild från 2016, som analyserades flera år senare. Supernovan syntes inte bara på ett ställe i bilden, utan tre gånger om. Galaxen den hörde hemma i, MRG-M0138, ligger på andra sidan en stor galaxhop. Hopen fungerar som en gravitationslins och böjer ljuset från den avlägsna galaxen så att den härifrån syns fyra gånger om, men förvrängd i formen till utsträckta bågar. Vid tre av dessa bågar syntes supernovan, men inte vid den fjärde. Ljuset från supernovan har alltså tagit flera olika vägar genom rymden. När ljuset når oss på jorden ser det ut som flera olika...
Forskare från Kanada har upptäckt en helt ny art, utifrån ett 500 miljoner år gammalt fossil. Djuret var enormt för sin tid, och skvallrar om ett komplext och mångfaldigt ekosystem.
Ett globalt nätverk av antenner spanar efter universums barndom. Genom att koppla samman teleskop från hela världen kan astronomer se allt avlägsnare objekt. Forskare siktar mot att se tillbaka till tiden då de första stjärnorna tändes.
När Parisavtalet klubbades år 2015 var det många unga som kände hopp. Världens beslutsfattare skulle gå samman för att bromsa den globala uppvärmningen – men nu visar ny forskning att världens unga i stället känner sig svikna. En internationell forskargrupp med psykologer, psykiatriker och psykoterapeuter från sex olika universitet har undersökt ungas inställning till klimatet. Undersökningen omfattar 10 000 personer mellan 16 och 25 år i Australien, USA, Storbritannien, Indien, Nigeria, Filippinerna, Finland, Portugal, Brasilien och Frankrike. Prenumerera på Forskning & Framsteg!...