Annons
Annons
Ur senaste numret - F&F 2/21
Klimatförändringarna slår hårt mot granen

Insekter, svampar och stormar ödelägger större arealer av våra odlade granskogar för varje år – bara granbarkborren dödar årligen granar värda flera miljarder. Samtidigt behövs skogen mer än någonsin som ersättare för fossila material. F&F har träffat skogsforskarna som jagar tåligare granar och alternativa träd.

Dessutom
Gamers och forskare vs covid-19
Nytt jobb för pensionerad robot
AI hittar bästa sättet att läka sår
Kvantbiologi var ett villospår
10 ekvationer som förklarar världen
Annons

Konferenshotell, golfbanor och aktivitetsparker. Gods och herrgårdar är för det mesta inte längre avskilda idyller för herrskap och tjänstefolk, utan platser där företag, organisationer och barnfamiljer samlas för aktiviteter ”i anrik miljö”, som det brukar heta i reklamen. Den gamla avskildheten gällde inte bara enskilda hushåll, utan ett helt stånd som slog vakt om sin politiska och ekonomiska makt och var noga med att distansera sig från den breda massan. Politiskt höll man sig nära kungamakten. Adeln fråtogs sina privilegier Men när ståndsriksdagen avskaffades 1866 förändrades allt. Det...
En neutrino med mer än tio gånger högre energi än partiklarna i jordens största partikelacceleratorer registrerades i neutrinofällan Icecube på sydpolen i oktober 2019. Astronomer använde instrumentet ZTF för att titta i riktningen neutrinon kom ifrån. De hittade den troliga källan 700 miljoner ljusår bort i stjärnbilden Delfinen, där en stjärna kommit för nära ett supermassivt svart hål och förintats. Processen är en mycket extrem variant av samma fenomen som skapar tidvattnet på jorden: gravitationen drar så mycket starkare i den närmare sidan av stjärnan än i den bortre sidan att stjärnan...
Hur kommer klimatet på jorden att förändras av den ökande mängden växthusgaser i atmosfären? Historien kan ge svar. F&F har besökt labben där forskare undersöker jordens egna arkiv.
Studien bygger på data från ett stort forskningsprojekt i Nya Zeeland, där över 1 000 personer födda 1972 och 1973 följdes i 45 år. Inom ramen för projektet samlade forskare in data om deltagarnas socioekonomiska status och hälsa redan från födseln. Mellan 3 och 11 års ålder gjorde de även tester av bland annat syn, hörsel, motorik och kognitiva funktioner. Från och med 26 års ålder lämnade deltagarna regelbundet blodprov där forskarna mätte särskilda biomarkörer kopplade till åldrande. Under den sista uppföljningen (när deltagarna var 45 år fyllda) gjordes ytterligare en kontroll av deras...
Uppåt 800 000 svenskar lider av artros, vilket gör det till Sveriges vanligaste reumatiska ledsjukdom . Sjukdomen skapar stelhet och smärta i lederna. Nu visar en ny studie att personer med artros i knät kan få bättre hjälp om behandlingen utformas i ett modernt, digitalt format. Under sex veckor slumpades drygt 100 personer med artros till en av två grupper. Den ena fick behandling via en app med dagliga påminnelser. Den andra fick istället råd och övningar av sin husläkare, och sedan följa dem på egen hand samt kontakta husläkaren vid behov. Efter sex veckor rapporterade app-gruppen drygt...
”För några år sedan kom den då 75-åriga kvinnan in akut efter att ha drabbats av andnöd när hon dansade foxtrot. Hon var normalt mycket aktiv, men nu behövde hon syrgas. Det visade sig att hon drabbats av hjärtsvikt och behövde en ny hjärtklaff. En grisklaff opererades in elva dagar efter akutbesöket och en vecka senare gick hon hem. Efter tre månader kom hon in till sjukhuset igen eftersom hon i ett par, tre veckors tid känt sig extremt trött. Det senaste dygnet hade hon även drabbats av yrsel, börjat sluddra och haft svårt att orientera sig i tid och rum. Datortomografi av hjärnan visade...
När covid-19 slog till fick lärarna på Chalmers tekniska högskola i Göteborg ställa om till distansundervisning med bara en veckas varsel. Många upplevde att arbetsbördan ökade, till exempel genom att behöva paketera hela föreläsningar i invecklade power point-presentationer. – Jag provade att sända en del föreläsningar live med video, men märkte att det var mycket svårare än jag trott, säger Philippe Tassin som är docent i fysik. Är videon för lågupplöst ser inte studenterna viktiga detaljer på tavlan eller de experiment som läraren genomför i salen. Men högupplöst video gör sändningen...
Omkring 15 till 20 procent av alla graviditeter slutar i ett missfall inom 14 veckor, i många fall utan en tydlig förklaring. Nu har svenska forskare följt strax över 1 500 kvinnor som var gravida någon gång mellan år 2007 och 2010, varav 78 drabbades av ett sådant oförklarligt missfall. Analyser visade att de hade högre nivåer av en kemikalie kallad PFOA (perfluoroktansyra) i blodet, jämfört med kvinnorna vars barn överlevde graviditeten. – En fördubblad koncentration av PFOA kunde kopplas till 50 procent högre risk för missfall. Det motsvarade ungefär skillnaden mellan den fjärdedel av...