Annons
Annons
Många försök har gjort att konstruera små, lätta robotar men hittills har de varit beroende av ström genom en tunn kabel. Batterier är för tunga för att de ska kunna lyfta. Forskare vid University of Washington i USA har löst problemet genom att förse sin flugliknande robot med en liten solcell som får energi från en laser. När lasern lyser på solcellen får insektsroboten tillräckligt med energi för att kunna flaxa med vingarna och ta sig upp i luften. Än så länge kan den inte ge sig i väg på några längre flygturer. Så snart lasern tappar kontakten med solcellen tvingas den landa. På sikt...
En grundbult inom vetenskaplig metodik är att om man upprepar en studie med samma metod och likvärdigt källmaterial så ska man få samma resultat. Men det finns nu anledning att vara orolig för tillförlitligheten inom nationalekonomisk forskning, skriver två professorer i Ekonomisk debatt . Anledningen är den så kallade replikationskrisen. Den syftar på att man kunnat konstatera att många studier inte ger samma resultat när de upprepas. Inom vissa fält har det visat sig att majoriteten av de publicerade resultatet inte går att upprepa (replikera). – Detta har diskuterats inom flera discipliner...
I år är det 100 år sedan fysikern Richard Feynman (1918-1988) föddes. Till födelsedagen den 11 maj presenterades ett porträtt av Richard Feynman i form av ett primtal (det vill säga ett tal som endast är jämnt delbart med sig självt och med ett). Bilden har skapats och delats av redaktörerna bakom Fermat's Library , en plattform för att läsa och kommentera akademiska artiklar -- Micael Oliveira, Joao Batalha, Luis Batalha och Tymor Hamamsy. Richard Feynman studerade bland annat kärnfysik och supraflytande vätskor, och fick Nobelpris 1965 för sina framsteg för att beskriva partiklars...
En dryg tiondel av världens grodarter är drabbade av parasitsvampen Batrachochytrium dendrobatidis , som är livshotande för groddjur. Redan anses den ha utraderat omkring 100 grodarter. I en ny studie har forskare från hela världen samarbetat för att kartlägga parasitsvampens ursprung. Genom att analysera dna från olika länder kunde de se hur arvsmassan har förändrats över tiden, och därmed kartlägga hur parasiten har spridits. Analysen visar att den kommer från Koreahalvön och började breda ut sig globalt i början av 1900-talet. Spridningen är tydligt kopplad till den första internationella...
Nanocellulosa kallas de små och extremt starka fibrer som bygger upp växter och träd. De kan därmed användas som ett biobaserat förstärkningsmaterial. Men hittills har det varit svårt att foga ihop de små fibrerna till längre trådar som kan konkurrera med material som kolfiber eller Kevlar som är en syntetisk armeringsfiber. Det problemet har lösts av forskare vid Kungliga tekniska högskolan i Stockholm. Tillsammans med kollegor i USA och Tyskland har de utvecklat en metod för att tillverka långa, mycket starka trådar av nanocellulosa. – De är åtta gånger styvare och starkare än den...
Bakgrunden till försöket är att två partiklar enligt kvantmekanikens spelregler kan ha egenskaper som påverkar varandra oavsett hur långt ifrån varandra de befinner sig. En mätning på den ena partikeln avgör utfallet av mätningen på den andra, fastän det inte finns någon kommunikation mellan dem. Det kallas för att deras tillstånd är kvantmekaniskt sammanflätade. Albert Einstein avfärdade denna “spöklika avståndsverkan”, och menade att fysiken i grunden måste ha något som kallas "lokal realism". Lokal för att ljusets hastighet begränsar vilka händelser som kan påverka varandra, och realism på...
Tobak är den beroendeframkallande drog som slår allra hårdast mot jordens befolkning. Rökning fördärvar årligen 171 miljoner funktionsbaserade levnadsår, ett mått som motsvarar förlorad levnadstid på grund av sjukdom eller död. Motsvarande siffra för alkohol är 85 miljoner år. Amfetamin, cannabis, kokain, heroin och andra droger som på de flesta håll är olagliga kostar årligen 28 miljoner funktionsbaserade levnadsår. Det betyder att tobak och alkohol tillsammans drabbar världens folkhälsa uppåt tio gånger hårdare än andra droger sammanlagt. Siffrorna bygger på tillgänglig statistik från hela...
Spelar det någon roll hur lik ens terapeut är en själv? Inte särskilt, visar en studie publicerad i Journal of Clinical Psychology . Forskarna lät 28 psykoterapeuter och 547 patienter, som behandlades för depression, svara på skattningsformulär om den terapeutiska situationen. Det hela pågick under sju behandlingsveckor med syftet att kartlägga hur kön, ålder och inkomst påverkar den terapeutiska alliansen, det vill säga bandet mellan terapeut och patient. Det visade sig att en bra terapeutisk allians lättast uppstod när psykoterapeuten var yngre eller jämnårig med patienten. Dessutom spelade...