Annons
Annons
Ur senaste numret - F&F 6/20
AI hjälper läkare att upptäcka hudcancer

Omkring 4500 svenskar drabbas årligen av hudcancer, det är mer än fyra gånger fler än för 30 år sedan. Ju snabbare en diagnos ställs, desto bättre prognos för den drabbade. Men det tar lång tid att bli riktigt bra på att diagnosticera hudförändringar – fem år enligt experten. Nu kan läkarna ta hjälp av AI, maskinerna har till och med visat sig vara bättre än de bästa läkarna på att ställa diagnos.

Dessutom
Solkräm skadar livet i havet
EU och spelet om sockret
Svensk teknik avslöjar kärnvapen
Biblioterapi – få böcker på recept
Forskarnas boktips
Rätt säsong för färd till Mars
Annons

Kärnkraftsfrågan är långt ifrån död bland svenskarna och nu ökar stödet för att fortsätta att långsiktigt driva kärnkraften. På ett år har andelen svenskar som vill fortsätta med kärnkraft ökat med 9 procentenheter till 37 procent. Samtidigt har motståndarsidan backat lika mycket. Det gör att gapet mellan förespråkare och motståndare minskat med hela 18 procentenheter, enligt siffor i en ny bok från SOM-institutet vid Göteborgs universitet. – Det är en av de största förändringar vi sett i kärnkraftfrågan från ett år till ett annat, säger Sören Holmberg, senior forskare på SOM-institutet som...
Järnvägen var ny och modern kring 1800-talets mitt. Den nya tekniken och infrastrukturen bäddades in i grön växtlighet av flera skäl, visar Anna Lindgren vid institutionen för kulturvård , Göteborgs universitet. – Växtligheten hade även symboliska funktioner. Den skulle locka människor till att åka tåg, trots att vissa var rädda för den nya tekniken. Det handlade om stora frustande ånglok så man kan tänka sig att detta behövde ”paketeras in” lite, förklarar Anna Lindgren. Skulle fungera som vindskydd Hur såg då dessa planteringar ut? Enligt Anna Lindgren fanns det ganska stora skillnader i...
Tatueringar är populära, men det gäller att se upp med vad färgen innehåller, visar en undersökning som gjorts vid Kungliga tekniska högskolan i Stockholm. – Tyvärr fann vi otillåtna mängder av giftiga ämnen och pigment i flera av färgerna, säger kemiforskaren Yolanda Hedberg som lett kartläggningen i ett samarbetsprojekt mellan Region Stockholm och kemistudenter från KTH. Forskarna hittade bland annat arsenik, kvicksilver respektive bly i otillåten mängd i ett prov vardera. Flera av proverna innehöll förhöjda halter av barium och strontium. – Inget av dessa ämnen är något som jag skulle...
För att ett donerat hjärta ska resultera i ett lyckobesked för någon på en väntelista förutsätter det att organet hinner transporteras till mottagaren i tid. Med dagens vanligaste metod kyls hjärtat ned och transporteras på is. Där kan det ta stryk om det ligger i mer än fyra timmar. En förvaringstid på tolv timmar skulle räcka för att skicka ett hjärta mellan kontinenter. Det skulle även öka marginalen om en organtransport försenas, eller om en mottagare tar längre tid att förbereda för sitt nya hjärta. Forskare vid Lunds universitet har sedan tidigare tagit fram en behållare där grishjärtan...
Ju fler paket vi skickar, desto fler lastbilar korkar igen städerna med högre utsläpp som följd. Niklas Arvidsson, forskare vid Statens väg- och transportforskningsinstitut, visar i en ny rapport att godscyklar kan minska utsläppen. 1 | Vilka fördelar har en godscykel jämfört med små lastbilar för sista biten av transportkedjan? – Miljöprofilen är väldigt bra jämfört med lastbilar, även om lastbilen drivs med el. De har samma snitthastighet tack vare att cyklar kan ta genvägar och komma närmare dörren. De behöver inte cirkulera omkring för att hitta parkering. De tar också mindre plats och...
Människan är chanslös mot maskinerna i ännu en tävlingsgren: Konsten att ställa rätt diagnos på hudförändringar. Tekniken kan rädda liv i kampen mot hudcancer – som drabbar fler än någonsin.
På bilden från Erosita syns kraftiga källor till röntgenstrålning som vita prickar och fläckar. Prickarna är bland annat avlägsna aktiva galaxer och närmare belägna röntgenstrålande binära stjärnsystem. De större vita fläckarna är till exempel supernovarester och galaxhopar. Den tunna gas som fyller rymden omkring solsystemet strålar i lite längre röntgenvågor, som återges i rött. Omkring galaxens centrum finns hetare gas som står ut i grönt och gult. I galaxens plan absorberas de längre våglängderna, som har mindre energi, och då syns bara de högre energierna i blått. Röntgenstrålning har...
Nedstängningarna under corona-pandemin har lett till renare luft i många av världens storstäder. En effekt är att solceller fungerar bättre, visar tyska forskare i tidskriften Joule . Mätningar i slutet av mars, efter att Delhi stängt ner, visade att 8 procent mer solljus träffade solcellerna på den undersökta anläggningen jämfört med tidigare mätningar under 2017 och 2019. I april ökade solinstrålningen med cirka 6 procent. Mer solljus betyder att solcellerna producerar mer el. – Effekten hos en solpanel ökar ungefär linjärt med solinstrålningen, säger huvudförfattaren Ian Marius Peters vid...