Annons
Annons
Ur senaste numret - F&F 10/21
Så möter vi det växande elbehovet

Sveriges elförbrukning beräknas fördubblas de närmaste decennierna. Men var ska all ny el komma ifrån? En möjlighet är vindkraft till havs. Till exempel projekterar Vattenfall för ett 40-tal turbiner vid Kriegers flak utanför Trelleborg.

Dessutom
16 sidor om årets Nobelpris
Youtubestjärna sprider tics via nätet
Den nya oljan förstör haven
Prematur: Så skyddas barnens hjärnor
Vad kan du om vetenskapsåret 2021?
Annons

Ett nytt sorts studentboende ska ge hyresgästerna mer yta till ett lägre pris, och dessutom vara mer klimateffektivt. Nu testar studenter boendet vid Kungliga tekniska högskolan, KTH.
Många barn med psykisk ohälsa lider sannolikt fortfarande i det tysta och en storsatsning behövs för snabb första kontakt. Det skriver Johan Åhlén, doktor i psykologi, och Christina Dalman, professor i psykiatrisk epidemiologi, som i dag presenterar en rapport om psykisk ohälsa hos barn och unga.
Forskare har hittat små molekyler med antibakteriell effekt – som också biter på resistenta bakterier. Förhoppningen är att så småningom kunna utveckla nya och effektiva antibiotika.
Att hälla te ur en tekanna går bra, men när kannan vinklas upp igen rinner ofta en rännil ner längs utsidan av pipen och droppar ner där teet inte ska vara. Nu har några forskare lyckats göra en fullständig teoretisk modell för fenomenet.
”En medfödd njursjukdom gör att en man född på 1960-talet behöver dialys ett par, tre gånger i veckan. Remissen till oss på yrkes- och miljö­dermatologiska avdelningen vid Skånes universitetssjukhus kom från en läkare på njuravdelningen i Lund. Jag kontaktade dem för eventuell uppdaterad information och redan här krävdes detektivarbete, eftersom mannen hade flyttats till njuravdelningen i Malmö. Läkaren i Lund kontaktade oss för att man vid tre tillfällen hade varit tvungen att avbryta mannens dialys, då man vid den centrala dialyskatetern sett kraftig rodnad i huden. Det hade tolkats som...
På morgonen den 24 november, svensk tid, sickades rymdfarkosten DART ut i rymden. Den ska göra det första praktiska testet för att rikta om en asteroid – en teknik som kan användas för att skydda jorden mot hotande asteroidnedslag.
Allt fler barn i världen går i grundskolan, men sedan år 2010 har den positiva trenden delvis stannat av. Fattigdom och väpnade konflikter pekas ut som de största bromsklossarna.
En robot som inte bara sväljer förolämpningar uppfattas som mer trovärdig och intelligent. Det visar försök med en feministisk robot på Kungliga tekniska högskolan.