Annons
Annons
Ur senaste numret - F&F 8/20
Vikingens värld är äldre än vi trott

När började egentligen vikingatiden? År 793, då nordmännen överraskande attackerade det engelska klostret Lindisfarne, brukar räknas som start. Men tidpunkten har länge ifrågasatts. Några föreslår i stället år 750 då en grupp nordmän begravdes efter att ha stupat i strid på den estniska ön Ösel. Andra har föreslagit år 700 – om man ser till den vikingatida kulturens framväxt utan fokus på de stora skeppen. Men ny forskning visar att mycket av det vi förknippar med vikingatiden är ännu äldre än så.

Dessutom
Träna styrka för ett längre liv
Gåtan med den kokande superjätten
Norge vill lagra EU:s koldioxid
Tarmbakterier i blodet gav talproblem
Lagunen där fiskarna flyr upp på land
Annons

Megalit. Ordet betyder bokstavligen ”stor sten” på grekiska, och används för att beskriva stenblock av typen som gett Stonehenge sitt ikoniska utseende. Stenarna restes under samma, relativt korta period cirka 2 500 år före vår tideräkning och varje sten väger runt 20 ton. Bergarten kallas sarsen, en sorts sandsten som är ovanlig i närområdet. Står man i mitten av Stonehenge under sommar- eller vintersolståndet ramar stenblocken in solens uppgång och nedgång, men exakt varför monumentet restes är okänt. Tills nyligen gällde det även megaliternas ursprung, men nu har brittiska forskare kunnat...
Cannabis är den vanligaste narkotikaklassade drogen i Sverige och bedöms vara måttligt beroendeframkallande. Av de som använder drogen varje dag utvecklar ungefär en av tre ett beroende och ett avbrott kan orsaka abstinenssymtom som irritabilitet och sömnsvårigheter. Medan abstinens från heroin kan dämpas med metadon, saknas ett liknande läkemedel för cannabis. Hjälpen som erbjuds består istället av samtalsterapi eller lugnande medicin. Nu har forskare från Storbritannien hittat en substans som kan hjälpa cannabisberoende personer att fasa ut sitt missbruk . Substansen kallas cannabidiol, CBD...
”Människan har alltid varit uppfinningsrik och länge strävat efter att förstå världen omkring sig. Nyfikenhet är antagligen den främsta egenskap som har drivit vår utveckling och framgång. Genom att fråga sig vad som fanns bakom nästa kulle hittade människan kanske en gång en ny vattenkälla eller frodiga betesmarker. Driven av önskan att hitta en ny rutt till Ostindien upptäckte Columbus en, för Europa, helt okänd kontinent. Idag har tekniska landvinningar gjort det möjligt för oss att utforska inte bara vårt närområde och vår egen planet utan hela universum, från de allra största...
Genom att studera vad som händer med ett rakblad vid rakning har forskare vid amerikanska Massachusetts Institute of Technology, MIT, visat vad som gör eggen slö, trots att hår är 50 gånger mjukare än bladets metall. Svaret finns bland annat i rakbladets mikroskopiska struktur. Under vissa förhållanden kan en mycket liten spricka bildas när bladet skär genom ett hårstrå. När väl en liten spricka formats blir eggen känsligare och nya sprickor kan uppträda nära den första visar studien publicerad i Science . Bilder tagna med svepelektronmikroskop avslöjade att risken för att en spricka skulle...
Kontakter med arbetsmarknaden via tidigare sommarjobb eller extrajobb spelar stor roll för hur och var ungdomar lyckas etablera sig på arbetsmarknaden. Möjligheten till en längre anställning är till exempel 40 procentenheter högre för den som tidigare haft någon typ av jobb eller praktik på den specifika arbetsplatsen, visar Dagmar Müllers nya avhandling i nationalekonomi vid Uppsala universitet. – Företagen vill anställa ungdomar som de har god kännedom om, särskilt om det är hård konkurrens om platserna, säger Dagmar Müller. Större betydelse i lågkonjunktur En ännu större betydelse får de...
Två grupper av aktiva och friska kvinnor mellan 65 och 70 år fick träna styrketräning två gånger i veckan under ett halvår. Den ena gruppen åt dessutom en omega-3-rik kost med bland annat fet fisk, nötter och rapsolja. Kvinnorna i båda grupperna fick starkare muskler, men de som ätit mycket omega-3 fick större förbättringar i styrka och rörelseförmåga. Dessutom ökade de sin muskelmassa, vilket kvinnorna i den andra gruppen inte gjorde. Deras bättre styrka berodde på att musklerna vande sig vid övningarna. – De som ätit en omega-3-rik kost fick i genomsnitt 200 gram ny muskelmassa i respektive...
Styrketräning kan förlänga livet och minska risken för hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes och cancer. Även minnet förbättras. Ändå har styrketräning hamnat i bakvattnet av konditionsträning. Är det dags för en förändring?
Du minns säkert den så kallade näringspyramiden från biologin i skolan, den med rovdjur i toppen, växtätare i mitten och växter i botten. Näringspyramiden illustrerar att den totala vikten, biomassan, på de olika trofinivåerna i näringskedjorna minskar uppåt. Det finns alltså avsevärt färre rovdjur än växtätare vilket är en av förklaringarna till att rovdjur anses löpa störst risk att bli utrotade av människan. Men nya analyser baserade på data från Internationella naturvårdsunionen IUCN, visar att det snarare är växtätarna som har störst utdöenderisk. Näringspyramid Bild: Wikimedia...