Annons
Annons
Ur senaste numret - F&F 4/21
Låt gräset växa för binas skull

I Sverige finns cirka 300 arter av vilda bin. En tredjedel av dem är hotade. Många tror att fler bikupor är lösningen, men det kan till och med göra mer skada än nytta. Så vad vi göra istället – svaret får du i F&F #4/2021.

Dessutom
Pandemin och luktsinnet
Moderna segel minkar utsläppen
Populism och demokrati
Vad får forskare att fuska
Gåtan med radioblixtar på väg att lösas
Annons

I år är det 100 år sedan som det elektriska stamnätet byggdes ut i Sverige. Med det följde det som kallas den andra industriella revolutionen och en förändrad arbetsmarknad. Jordbrukssektorn minskade samtidigt som industrin och mer kvalificerad tjänstesektor tog ett språng. Under samma period tog strejkerna på svensk arbetsmarknad fart – under bara år 1919 bröt 440 strejker och lockouter ut. Kerstin Enflo Bild: Christian Andersson Apelöga Dessa strejker var inte defensiva, alltså inte riktade som protest mot någon förändring. I stället var de nästan alltid offensiva och drivande för något...
Det har gått 35 år sedan reaktor fyra i kärnkraftverket i Tjernobyl i dåvarande Sovjetunionen havererade och stora mängder radioaktivt material i form av partiklar och joniserande strålning spreds. Initialt avled 30 personer och 134 drabbades av strålsjuka, varav 11 avled i sviterna under de följande tio åren. Frågan var om även nästa generation skulle drabbas av skador som ett resultat av att dna i föräldrarnas könsceller skadats av strålningen. Nu har ett internationellt forskarlag undersökt 105 familjer med sammanlagt 130 barn. Forskarna har vetat att en eller båda föräldrarna varit...
Skattgömman som hittades i ett gryt under ett stenblock, hade krafsats fram av något djur. Flera ärggröna föremål låg i öppen dager när orienterare, i färd med kartritning, passerade den 8 april. Arkeologer kallades genast till platsen och kunde konstatera att det var ett i det närmaste unikt fynd. – Det är omkring 50 föremål i brons, bland annat 13 spiralpärlor som kan vara antingen hårprydnader eller länkar i ett halsband. Det var halsringar och tre fotringar. Bara tre sådana fotringar, så kallade vulstringar, har tidigare hittats i Sverige. Och det var bara fragment. Här är två hela och en...
Ungefär 100 000 personer har Alzheimers sjukdom i Sverige, i världen är cirka 20 miljoner människor drabbade. Sjukdomen beror på att skadliga proteiner lagras i hjärnan. F&F har tidigare skrivit om hur spridningen av det giftiga proteinet tau kan kopplas till sjukdomen. Nu har Lundaforskarna, tillsammans med forskare vid bland annat McGill University i Kanada, mer i detalj undersökt spridningen av tau. Oskar Hansson, överläkare vid Skånes universitetssjukhus och professor i neurologi vid Lunds universitet, har lett studien. – Alla som drabbas av alzheimer får inte samma symtom. Ofta...
På den nya karttjänsten Google Earth Timelapse snabbspolas nästan 40 år av utvecklingen på olika platser. Färdiga exempel visar bland annat en smältande glaciär i Alaska, hur Dubai växer fram ur öknen och hur Aralsjön torkar ut. Med hjälp av sökrutan går det även att se hur en valfri plats förändrats. Google har även publicerat nedladdningsbara färdiga filmer från en mängd olika platser. Filmerna från bland annat bygget av Öresundsbron finns även på Youtube . På Google Earth finns även fem teman att utforska varav ett handlar om effekter av klimatförändringarna. Prenumerera på Forskning...
Jordens närmaste grannstjärna, Proxima Centauri, är en röd dvärgstjärna. Det är den vanligaste typen av stjärna i vår galax, och sådana stjärnor är kända för att vara aktiva och ha många utbrott. 2019 upptäckte forskare den största eruption de någonsin sett på dess yta, en flare ungefär 100 gånger större än motsvarande utbrott på solen. Nu har denna flare kartlagts i flera olika våglängder . Under några sekunder var stjärnan ungefär 14 000 gånger ljusare i UV-strålning än den annars är. Samtidigt flammade den upp i mikrovågor. Genom studera hur de olika typerna av strålning följs åt, får...
Att inte kunna bli förälder är ofta en stor sorg för människor med barnlängtan. Provrörsbefruktning hjälper många att bilda familj, men inte alla. Nya tekniker utvecklas – som kanske kan innebära slutet för ofrivillig barnlöshet.
Gravhällen från Saint-Bélec i yttersta delen av Bretagne-halvön hittades redan 1900 och ristningar på den tolkades tidigt som en karta. Men vad den föreställer har forskare inte lyckats lista ut förrän nu, med hjälp av avancerade bildanalyser. Ristningen avbildar ett 2x3 mil, eller 60 000 hektar, stort område i omgivningarna. En slående struktur på gravhällen är en långsmal triangulär fördjupning, antingen en naturlig eller uthuggen spricka i stenen, ut mot en kortsida. – Vi jämförde det med den lokala topografin, och såg att den har samma form som ån Odets dalgång. Det är just den del av...