Annons
Annons
Nästan 30 år efter murens fall så finns fortfarande en värderingsridå genom Europa, där man i Västeuropa överlag har mer liberala attityder till minoriteter. Över 80 procent av respondenterna i Sverige, Danmark, Norge och Nederländerna uppger till exempel att de kan tänka sig att acceptera en muslim som familjemedlem. I länder som Lettland, Georgien, Vitryssland och Tjeckien är andelen mindre än 20 procent. I östra Europa ser man även religionen som en viktig del i livet. I länder som Serbien, Rumänien och Armenien uppger över 70 procent att religionen är en viktig del av den nationella...
Bitcoin och andra kryptovalutor är väldigt säkra , men kräver omfattande beräkningar och därför stora datorhallar som slukar mängder med elektricitet. Ungefär 40 procent av den globala elproduktionen sker med kol, så om den globala användningen av bitocoin ökar kommer även koldioxidutsläppen att öka. Under 2017 gjordes endast 0,03 procent av alla elektroniska betalningar med bitcoin. Men om bitcoins popularitet fortsätter växa i den takt man kan förvänta sig av den här sortens teknologier, så kommer den ökande elkonsumtionen leda till koldioxidutsläpp som är så stora att vi skjuter över det...
Den treårige syriske pojken Alan Kurdi drunknade den 2 september 2015 när han och hans familj försökte nå Europa från Turkiet. Bilden av den drunknade pojken spreds över hela världen. Nu har forskare från Göteborgs universitet analyserat hur vi reagerade på denna bild. De följt en panel av människor under 2015, när opinionen svängde i invandringsfrågan. De kunde alltså nästan i realtid följa frågan under den dramatiska hösten 2015 genom att ställa enkätfrågor till panelen. – Stödet för en generös flyktingpolitik gick upp efter publiceringen av bilden, men sedan föll det efterhand, och i...
Området kring Svarta havet dominerades för över 2000 år sedan av skyterna. Den grekiske historikern Herodotos beskrev dem som skickliga ryttare och bågskyttar. Men de bestod av allt att döma av olika folkgrupper som blandats upp med varandra. Det framgår av en ny studie som arkeologer vid Stockholms universitet genomfört, där DNA från 35 individer analyserats. Dessa individer tillhörde folkgrupperna kimmerier, skyter, sarmater eller srubnaya-folket. Dessa fyra grupper levde under antiken på stäpperna norr om Svarta och Kaspiska haven. De var huvudsakligen nomadiserade och talade sannolikt...
Merkurius är liten och stenig, och den av planeterna i solsystemet som kretsar närmast solen. Den är fortfarande ganska outforskad. Bara två rymdsonder har besökt planeten. Den första var Mariner 10 som gjorde två förbiflygningar på 1970-talet. Den andra hette Messenger och passerade planeten två gånger innan den lade sig i omloppsbana 2011--2015. Nu blir BepiColombo s uppdrag bland annat att utforska planetens gåtfulla magnetfält. Trots att Merkurius är så liten att den sannolikt inte har någon flytande kärna som kan röra sig och ge en dynamoeffekt, så har den ett relativt starkt magnetfält...
Forskare vid Lunds universitet har utvecklat ett sätt att snabbt odla fram funktionella hjärnceller. Det handlar om gliaceller, så kallade astrocyter, som man länge trodde bara hade en stödfunktion i hjärnan, men som visat sig spela en viktig roll vid neurodegenerativa sjukdomar som demens och ALS. Att få tag i mänskliga astrocyter att studera är dock svårt och att odla fram dem i labb har hittills tagit lång tid och varit både dyrt och krångligt. – Men med vår metod kan vi på ett enkelt sätt framställa fullt funktionella astrocyter på ett par veckor i stället för flera månader som det tar...
I mitten av 1970-talet inventerade den amerikanske forskaren Bradford Lister djurlivet i Luquillo Experimental Forest, en skyddad regnskog i Puerto Rico. I början av 2010-talet återvände han och hans kollegor till samma område och upprepade inventeringarna. När forskarna jämförde data från de två undersökningarna upptäckte de dramatiska förändringar. Under de 40 år som passerat har mängden fjärilar, skalbaggar, spindlar och andra leddjur som lever i buskagen och undervegetationen minskat med 75–90 procent. Antalet småkryp som lever på marken har minskat till en sextiondel av den ursprungliga...
De senaste fem åren har den återstående medellivslängden vid 30 års ålder ökat allra mest för högutbildade, de med eftergymnasial utbildning. ”Trenden med ökade skillnader mellan grupper med olika utbildningsnivå ser ut att fortsätta”, rapporterar Statistiska centralbyrån . För män med lägst utbildning, enbart grundskola, har medellivslängden stått still de senaste fem åren – och för lågutbildade kvinnor har den till och med minskat. Tittar man även på civilstånd så blir mönstret än mer tydligt; medellivslängden har ökat allra mest för högutbildade personer som också är sammanboende – medan...