Annons
Annons
Annons
Magellanpingvinen är en sydamerikansk art som har en av sina största häckningskolonier på Punta Tombo, en halvö vid Argentinas atlantkust. Ensamma pingvinhannar har blivit en allt vanligare syn under häckningen – det går numera tre hannar på varje hona. Det visar ny studie utförd av forskare från Washington university, Washington USA. När det inte är parningssäsong (april-augusti) lämnar pingvinerna Punta Tombo och jagar efter stim med småfisk som rör sig norrut. Pingvinerna simmar flera hundra mil och det är under den här perioden som flest pingviner dör, framförallt unga honor. Det har...
Det tredje ordet i årets julkalendergåta blev en utmaning. "En dalkarl har pratat", löd första ledtråden. Årets vinnare, Lena Samuelsson, gick bet på den. – Jag gissade först på "eko", men vid andra ledtråden fick jag inte det att stämma. Då pratade jag på en fikarast med en jobbkollega som gillar korsord och när hon prövande uttalade "mas sa" så trillade femöringen ned. Lena Samuelsson har prövat sin ordkänsla i vår julkalendertävling flera gånger tidigare, och den första december var hon redo för lucköppning. – Min strategi var att försöka tänka brett och på ett ord som potentiellt kan...
I en hage utanför Uppsala njuter en liten fårflock av det strålande höstvädret. Hagen är omgärdad av kraftiga stängsel med högt monterade eltrådar. Det är för att hålla rovdjuren ute. Ett lodjur angrep gårdens får och getter vid två tillfällen förra vintern. Som en extra säkerhetsåtgärd har gårdens djur nyligen fått två livvakter, Texas och Winter. De är lamadjur. Att skydda boskap med lamadjur är än så länge ovanligt i Sverige, men i bland annat västra USA är det en etablerad metod. Där används lama för att skydda får mot framför allt prärievarg. Lamor behöver inte tränas, men kan behöva...
Geologen och kraterexperten Sanna Alwmark har nyligen börjat arbeta med en forskargrupp på universitetet i Köpenhamn, som är specialiserad på utforskandet av Mars . Just nu bygger de instrument för den amerikanska marsroboten Mars 2020 , och Sanna Alwmark bidrar med sin kunskap. – Jag ska studera marsmeteoriter och kratrar på jorden på ett sätt som sen kan användas för att studera Mars, säger hon. Mars 2020 ska studera geologin på Mars med avancerade instrument, och dessutom ta borrprover ur marken som ska hämtas tillbaka till jorden av en senare farkost. Sanna Alwmark hoppas att proverna ska...
I Sverige har man i samband med allmänna val haft skolval i många skolor sedan 1960-talet. Nu har forskare vid Institutet för Näringslivsforskning jämfört de skolor som genomfört skolval med data från samtliga röstberättigades valdeltagande och undersökt om det haft någon effekt. Det visade sig att elever vid de skolor som genomfört skolval är något mer benägna att gå och rösta i allmänna val. Men de skolor där skolval har genomförts har i regel oftare elever från resursstarka hem. När man tog hänsyn till detta så kunde forskarna inte längre se någon effekt av skolvalet på benägenheten att gå...
Kvinnor är generellt sett mer oroliga och mindre riskbenägna än män , det har visats i många studier. Förklaringarna har varierat, men ett nytt sätt att undersöka kopplingen mellan kön och oro har varit att låta svarande i en enkätundersökning själva bedöma hur kvinnliga respektive manliga egenskaper de hade och se sambanden till oro. – Detta är ett relativt nytt sätt att mäta könsidentitet, säger Lena Wängnerud , professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet och medförfattare till artikeln. – Vi har frågat respondenter hur de själva uppfattat sig, säger hon, ungefär som de själva får...
De ökande temperaturerna som följer med klimatförändringarna förväntas snabba på nedbrytningen av organiskt material i jorden. En farhåga är att det kommer öka läckaget av koldioxid från marken till atmosfären. Men den ökande nedbrytningen leder också till att mer kväve frigörs i jorden. Kväve är ofta en bristvara i våra barrskogar, så mer kväve betyder en snabbare tillväxt hos träden och därmed ett ökat upptag av koldioxid från atmosfären. I teorin skulle alltså ökande koldioxidupptag i skogarna kunna kompensera för ökande koldioxidutsläpp från jorden. Men en ny svensk studie grusar den...
Robotar är bra på repetitiva arbetsuppgifter, men när det krävs fingerfärdighet står de sig slätt jämfört med oss människor. Att återskapa precisionen i den mänskliga handen är en jätteutmaning inom robotforskningen. Vid University of Cambridge har forskare tagit ett första steg med en robothand med ben och leder som hos ett skelett. Handen är utskriven i en 3d-skrivare och har en enkel motorik med en enda motor i handleden. För att testa handen har forskarna lärt den att spela enkla melodier på ett piano. Det är i och för sig inte första gången en robot spelar piano, men tidigare har det...