Annons
Annons
Ur senaste numret - F&F 5/20
Forskare tillsammans mot coronapandemin

På Karolinska institutet pågår ett febrilt arbete med att ta fram ett vaccin mot det nya coronaviruset sars-cov-2. F&F har besökt forskarna i labbet. De jobbar inte bara mot ett nytt virus – det görs också med helt ny teknik.

Dessutom
Ny metod avslöjar corona
Så modelleras pandemier
Gäckande jakt på planet 9
Svamparnas fantastiska värld
Blomsterprakt i järnåldersgrav
Högg ved – fick svåra symtom
Annons

Genom att rikta sina teleskop ut i rymden kan astronomer fånga upp ljus som färdats långt och länge innan det når oss, och på så vis se bakåt i tiden. Några forskare använde det stora radioteleskopet Alma för att få en bättre bild än någonsin tidigare av ljus som lämnade en galax när universum bara var en tiondel så gammalt som i dag. De lyckades mäta rotationshastigheten och göra en uppskattning av galaxens massa. – Det är troligen en galax som fortfarande håller på att växa till, säger Kirsten Kraiberg Knudsen, som själv studerar galaxer vid Onsala rymdobservatorium, och som har läst...
Ungefär en tredjedel av alla entreprenörer på landsbygden är kvinnor, verksamma inom vitt skilda branscher. Men deras verksamhet uppmärksammas för lite, enligt en forskargrupp ledd av Helene Ahl , professor i företagsekonomi vid Jönköping University. – Det vi ser är oftast män som driver lantbruk, och det är vanligtvis även män som driver större tillverkningsindustrier. Men kvinnors företagande är jätteviktigt för att landsbygden ska vara levande och för att folk ska vilja bo där. Djupintervjuer med kvinnliga entreprenörer Helene Ahl och forskargruppen EMBLA har kartlagt entreprenörskap på...
Planeter bildas troligen under de första årmiljonerna av ett planetsystems existens. De teoretiska modellerna behöver testas genom direkta observationer, och den här nya bilden ger ännu en pusselbit. Systemet AB Aurigae befinner sig ungefär 520 ljusår bort, i stjärnbilden Kusken. I tidigare bilder skymtas intressanta detaljer i stoftskivan som omger stjärnan. Nu ville en forskargrupp studera systemet närmare och tog hjälp av teleskopet Very Large Telescope vid det europeiska sydobservatoriet i chilenska Atacamaöknen, ESO. De lyckades ta mycket detaljerade bilder av det infraröda ljuset som...
Den första vetenskapligt granskade artikeln om utsläppsminskningar i pandemins spår publiceras i dag i Nature Climate Change . Bakom den står en internationell grupp av forskare som ingår i forskarnätverket Future Earth. − Den här studien visar att när vi gör stora restriktioner så får vi väldigt stora omedelbara effekter. Om alla länder hade haft sina strängaste restriktioner samma dag så hade vi minskat utsläppen med en fjärdedel, säger Erik Pihl som är klimatanalytiker på Future Earth. Omkring 17 procents minskning gällde de dagar då nedstängningen var som störst globalt, men om en del av...
2018 placerades 23 100 utsatta barn och unga i familjehem. De allra flesta hamnade hos främlingar i så kallade rekryterade familjehem, medan en knapp femtedel placerades hos släkt eller andra närstående till familjen. Jämfört med rekryterade familjehem tyder studier på att barn som hamnar i släktinghem tycks må bättre . Inom forskningen är gruppen släktinghemsföräldrar dock relativt outforskad i Sverige. Någon som velat kasta ljus över dem och deras upplevelse är Sofia Linderot, filosofie doktor i socialt arbete som disputerat med en avhandling i ämnet vid Lunds universitet: Av kärlek och...
1 | Vissa tycker att du borde ha fokuserat på hoppfulla historier eftersom människor behöver hopp. Varför har du valt att fokuserat på utdöenden? − Jag är journalist. Jag fokuserar på sanningen och sanningen är inte hoppfull. Så är det. Vad folk behöver eller vill ha, det var inte min prioritet. Folk vill bli lugnade men jag ville inte erbjuda det. Utdöenden pågår rakt framför våra ögon, men på grund av hur människor är funtade så bryr vi oss inte så mycket om det. 2 | Du har rest runt i fem år och mött olika arter på randen av utrotning och besökt platser där redan utrotade djur har funnits...
Flera länder har infört, eller är på väg att införa, olika typer av mobilappar för att spåra vem som varit i kontakt med en person smittad av covid-19. De flesta av dessa appar använder radiotekniken bluetooth för att känna av om två personer befunnit sig nära varandra. Bluetooth finns inbyggt i de flesta mobiler och används för att till exempel koppla in trådlösa hörlurar, men att använda tekniken för kontaktspårning är problematiskt. – Bluetooth är utvecklat för att vara en punkt-till-punkt-länk och avståndsmätning är inte en del av konstruktionen, säger Sven Mattisson, senior expert på...
En internationell forskargrupp har valt ut 45 pulsarer och studerat dem under 11 år för att försöka hitta exoplaneter . Deras analys är så känslig att de kan upptäcka planeter som kretsar kring pulsarerna även om de vore lika små som jordens måne. Ändå hittade de ingenting, vilket ger en aning om hur ovanliga sådana planetsystem är. Astronomer vill utforska planeter kring pulsarer, eftersom det är en så annorlunda miljö jämfört med den kring vanliga stjärnor – kanske bildas planeter vid pulsarer på ett annat sätt. En pulsar är en enormt kompakt kollapsad stjärna, en neutronstjärna , som...