Annons
Annons
Ur senaste numret - F&F 9/20
Science fiction i verkligheten

Det är inte länge sedan bildtelefoni bara fanns i science fiction. Nu används tekniken varje dag – i gott sällskap av en rad andra innovationer som robotdammsugaren, mikrovågsugnen och hemdatorn. Science fiction är berättelser som ofta utspelar sig i fiktiva framtider. Men handlar science fiction egentligen alls om framtiden? Det finns de som menar att den snarare speglar vår tid här och nu. I det här numret undersöker F&F hur verkligheten samverkar med fiktionen.

Dessutom
Polisens nya brottsindex
Vem ser dig – om ansiktsigenkänning
Kvinnorna, klimakteriet och alzheimer
Om asken dör ut följer 52 arter med
Naturen som religion
Annons

Normalt sett används böjda linser vid vidvinkelfotografering. Men nu har forskare vid bland annat amerikanska Massachusetts Institute of Technology, MIT, utvecklat en vidvinkellins, ”fish eye”, som är helt platt och bara två millimeter tjock. Den nya linsen kan fånga skarpa bilder med en vinkel på närmare 180 grader, rapporterar forskarna i tidskriften Nano letters . Linsen är en så kallad metalins som består av en skiva med ett mikroskopiskt mönster av små strukturer. Mönstret, som ritats med hjälp av en elektronstråle, är valt så att ljuset bryts på ett sätt som gör att bilden fångas även...
Flamingor föds gråa men blir rosa som vuxna. Det beror på att de får i sig stora mängder färgpigment, karotenoider, från de skaldjur och alger de äter. Brittiska forskare har undersökt det sociala samspelet mellan flamingor i fångenskap. Undersökningarna visar att de individer som har den mest intensiva rosa färgen är involverade i flest bråk över mat. Detta gäller både för hannar och honor. Forskarna, som har publicerat sina rön i Ethology , menar att fåglarna med starkast rosa färg är i bäst fysisk form och kan därför dominera vid ”matbordet”. Intensiteten hos den rosa färgen är en så...
Svenskar vistas gärna i naturen. Har skog och mark rent av blivit de avkristnade svenskarnas nya kyrka? Det frågar sig David Thurfjell, professor i religionsvetenskap vid Södertörns högskola, i sin bok Granskogsfolk.
Studien som letts av den danske dna-forskaren Eske Willerslev visar att de nordbor som for i viking inte bara spred sina gener i alla väderstreck – de tog också in gener. Och inte nog med det. Analyser av 442 individer visar att en del som deltog i vikingafärder också kom från fjärran. – Det rimmar väl med de diskussioner som länge funnits bland arkeologer och stärker vad vi tänkt oss men inte kunnat bevisa. Det visar tydligt på komplexiteten, att identiteten viking inte är genetisk, utan kulturell, säger arkeologen Charlotte Hedenstierna Jonson vid Uppsala universitet , verksam i projektet...
För två år sedan placerade it-företaget Microsoft en container full med servrar på 35 meters djup. Syftet var att testa om det går att driva serverhallar i havet vid kustnära städer där det finns ett ökande behov av datakraft. Nu har containern fiskats upp och enligt Microsoft är resultatet av experimentet positivt. De 864 servrarna har haft en felfrekvens som bara är en åttondel av vad motsvande servrar i en vanlig datahall på land brukar ha. Förklaringen är bland annat att servrarna fått stå helt i fred utan risk för att mänskliga operatörer ska råka stöta till dem. Dessutom har de stått i...
Flodpärlmusslan är rödlistad, och klassad som starkt hotad. För att rädda musslan har Havs- och vattenmyndigheten tagit fram en ny åtgärdsplan . Ett handfast förslag är att varje län ska skydda minst två nya vattendrag med flodpärlmusslor och restaurera minst fyra vattendrag. Dessutom kan det bli aktuellt att revidera vissa skötselplaner för naturreservat så att flodpärlmusslans krav tillgodoses. Sverige har ett stort ansvar för musslans bevarande. Hela 75 procent av alla europeiska bestånd finns i Sverige, Norge och Finland. – Man beräknar att föryngring endast förekommer i en tredjedel av...
Antalet brott på en plats har länge styrt polisens insatser. Men det är skillnad på brott och brott. Ett nytt index ska hjälpa polisen att ringa in områden där brotten orsakar störst skada.
När enskilda politiker skickar ut kommentarer på världsscenen är en plattform den överlägset mest populära: mikrobloggen Twitter, med dess maximalt 240 tecken långa inlägg. I tidigare studier där stora mängder inlägg analyserats har det handlat om enskilda länder eller personers twittrande under en viss period. Ofta har skillnader i metod gjort studierna svårjämförbara sinsemellan. Nu har forskare satt ihop en databas över twitterinlägg som täcker parlamenten i 26 länder, samt Europaparlamentet. Databasen är gratis och ligger redan uppe i en tidig version. Twitterdata avslöjar polarisering...