Annons
Annons
Den 21 januari i år gjorde australiensarna Kym Illman och Tonya Allan ett ovanligt strandfynd. I en flaska låg en hoprullad lapp, lite skavd i kanten men annars välbevarad, daterad 12 juni 1886. Detta gör meddelandet till världens äldsta kända flaskpost, upphittad över 131 år efter att den kastades överbord. Meddelandet var inte något nödrop från en skeppsbruten, utan ett förtryckt formulär med uppmaning om att skicka in uppgifter om var flaskan hittats till havsobservatoriet i Hamburg. Meddelanden i flaskor var ett sätt att utforska havsströmmarna. – Det var framsynt – man gör på ungefär...
När den moderna cykeln ersatte höghjulingen på 1880-talet blev cykling en snabbt växande företeelse – som även kvinnor från först överklassen började anamma. Under 1890-talet diskuterades kvinnors cykling i tidningar och tidskrifter, och klädseln blev ett centralt tema i bedömningen av den kvinnliga cyklisten. Det skriver historikern Emma Hilborn vid Lunds universitet i en studie i Historisk Tidskrift . – Cyklingen förknippades med manliga värden, och kvinnor i offentligheten var ett område som ofta uppmärksammades kring förra sekelskiftet, säger hon. Emma Hilborn har analyserat hur ett antal...
En tatueringsnål punkterar huden och släpper in partiklar av färgämnen. En särskild sorts immunceller i huden – makrofager – slukar partiklarna, precis som de slukar smittämnen och annat skräp. Länge ansågs färgen bli kvar i makrofagerna livet ut. Nu har forskare i Frankrike upptäckt att makrofagerna så småningom dör och släpper ut sitt färgämne. I experiment på tatuerade möss såg de att huden sedan bildar nya makrofager som tar upp färgen inom några veckor. I dag används laser för att få bort tatueringar. Kraftiga ljuspulser dödar makrofager så att färgämnet sipprar ut. Sedan kan...
Forskare vid Linköpings universitet har i samarbete med forskare vid ETH Zürich, New York University och Columbia University utvecklat ett nytt, skonsamt sätt att läsa hjärnsignaler. Med hjälp av små, mjuka och töjbara elektroder fångas spänningsimpulserna som bildas när hjärncellerna skickar ut signaler. De nya elektroderna har testats på råttor som under tre månaders tid fick röra sig fritt med elektroderna inopererade ovanpå hjärnbarken. – Vi såg ingen försämring av signalkvaliteten vilket visar att nanotrådarna är stabila under lång tid, säger Klas Tybrandt som leder forskningen inom mjuk...
Varför studerar du fysikhumor? – Skämten dök upp i min forskning när jag studerade hur ingenjörsstudenter lär sig fysik tillsammans. Senare har jag också börjat studera föreläsningsskämt, hur lärare använder humor i sin undervisning. Skämt är väldigt talande för den miljö de uppstår i. När är humor i undervisningen något dåligt? – Rasistisk och sexistisk humor är typiskt dålig. Sådana skämt har vi dock inte sett i de situationer jag har studerat. Men även när skämten inte är riktade mot en grupp kan de få människor att känna sig uteslutna. Om en typisk fysiker alltid beskrivs som en man och...
– Vissa är mer känsliga för äckel än andra, och ju längre åt höger man placerar sig, desto mer äckelkänslor. Det berättar Jonas Olofsson , som är forskare i psykologi vid Stockholms universitet, och som är aktuell med en ny studie om luktkänslighet. Han och hans kolleger testade detta genom enkäter där olika scenarier beskrivs, till exempel att gå på en offentlig toalett som luktar starkt av främmande människors kiss eller att personen bredvid dig på bussen tar av sig skorna och har fotsvett. – Försökspersonerna fick ranka hur äcklade de blev av sådana saker – vi frågade även om hur äcklad...
Det har forskare kommit fram till genom att kombinera satellitbilder av 253 lågstadiebarns hemadresser i Barcelona med MRI-bilder av deras hjärnor. Analysen visade att de barn som vuxit upp i grönare områden hade större volym av grå och vit substans i delar av hjärnan som kopplats till kognitiva förmågor. Barnen fick även göra tester som mäter kognitiva förmågor som arbetsminne och uppmärksamhet. Tidigare forskning inom samma projekt visar att lågstadiebarn som har skolgårdar med större grönytor har bättre arbetsminne och mindre uppmärksamhetsproblem än barn på skolor med mindre grönska. I...
Arktiska jägar- och samlarsamhällen använde olika material för olika typer av pilspetsar. Dessa hade sannolikt olika användningsområden. Det är slutsatsen av ett experiment där amerikanska arkeologer har rekonstruerat olika typer av jaktvapen, som har varit i bruk under samma era. Det handlar om pil- och spjutspetsar i sten, sammansatt flinta och ben. Genom att testa dessa olika spetsar på renkadaver och ballistisk gelatin så kunde forskarna se att de olika vapnen gav olika typer av skador. Den sammansatta flintstensspetsen användes troligen mest effektivt mot mindre byten, medan sten- och...