Annons

arkeologi

Fjolårets utgrävningar av den medeltida kyrkan i Edsleskog, en mil väster om Åmål, väckte sensation på grund av lämningarnas ålder och storlek. De kunde dateras till början av 1200-talet och kyrkan, stor som en katedral, visade sig vara den äldsta kända tegelbyggnaden i dåtidens Sverige. Varför den byggdes i ett ingenmansland, som Dalslands skogsbygder var då, har varken fjolårets eller årets grävningar kastat något ljus över. Sommarens grävningar bekräftar dock att byggnaden var 48 meter lång och 30 meter bred, vilket gjorde den till en av landets största. Oväntad med tegel Teglet är viktigt...
Fornsök är ett verktyg framtaget av Riksantikvarieämbetet där man ser fornlämningar inprickade på karta, jämte information om bland annat koordinater, beskrivning, skick och länkar till dokument som arkeologiska rapporter. Genom att slå på gps-funktionen på appen får användaren en prick som visar var man är. Kring den finns en ring som visar positionens osäkerhet. Till det kommer osäkerheten i de koordinater som arkeologerna angav när lämningen registrerades – vilket kan ha skett långt tillbaka, utan dagens möjlighet att mäta korrekt position. Uppgifter om fornlämningar har varit tillgängliga...
Förbittrad över Kalmarunionens förfall for kung Hans av Danmark 1495 till Sverige för att uppvakta riksföreståndaren Sten Sture. I en maktdemonstration seglade han Gribshunden mot Kalmar för att säkra den svenska kronan. Men skeppet sprang i luften efter en brand ombord, medan Hans lyckligtvis var i land. Skeppet som var lastat med dyrbara gåvor blev kvar på botten och hittades på 1960-talet. Först 2015 bekräftades att det rörde sig om Gribshunden, tack vare fyndet av skeppets galjonsfigur. Man har även funnit ett tiotal kanonlavetter – de äldsta som hittats på ett örlogsskepp. Till det...
Megalit. Ordet betyder bokstavligen ”stor sten” på grekiska, och används för att beskriva stenblock av typen som gett Stonehenge sitt ikoniska utseende. Stenarna restes under samma, relativt korta period cirka 2 500 år före vår tideräkning och varje sten väger runt 20 ton. Bergarten kallas sarsen, en sorts sandsten som är ovanlig i närområdet. Står man i mitten av Stonehenge under sommar- eller vintersolståndet ramar stenblocken in solens uppgång och nedgång, men exakt varför monumentet restes är okänt. Tills nyligen gällde det även megaliternas ursprung, men nu har brittiska forskare kunnat...
Skeppsgraven vid gården Jellestad hittades 2018 med georadar, jämte ytterligare gravar och spår efter byggnader. I fjol gjordes ett provschakt i mitten av graven och en del av kölen togs upp. Den daterades med årsringar till år 733. – Skeppet kan förstås ha byggts senare. Men är det så gammalt och det visar sig ha seglat skulle det vara det äldsta segelfartyg som hittats i Norden. Det är det viktigaste att ta reda på. Med hjälp av eventuella andra fynd i graven hoppas vi kunna få en säkrare datering, säger Jan Bil l, professor i arkeologi vid Oslo universitet och ansvarig för grävningen...
Fordom ansågs att den så kallade Askahögen var en gravhög. Men formen är speciell, avlång och platt ovanpå, vilket gjorde att forskare ansåg den vara en platå för en gästabudshall. Det bekräftades av arkeologerna Andreas Viberg och Martin Rundkvist, som 2014 undersökte högen med georadar och fann tydliga spår av stolphål. – Vi såg alla stolphål och en härd i mitten. Det var klockrent, eftersom inget hänt på ytan efter hallbyggnadens rivning. När vi grävt en decimeter hittade vi stenarna som stöttat stolparna, säger Martin Rundkvist. Det mest spännande fyndet som gjorts nu är 23 så kallade...