Annons

arkeologi

Redan för fyra tusen år sedan producerades ylletextilier storskaligt i Mellanöstern och bort mot östra Medelhavet. Snabbt spred sig hantverket i Europa och handeln med ull, garn och textilier blev väldigt viktig, lika viktig som handeln med bronsens beståndsdelar koppar och tenn. – Med bronsen kom också ullen till våra breddgrader. Vi ser det i danska gravar med ekkistor som bevarat organiskt material mycket väl. Kring år 2000 före Kristus sprids textilier av ull över hela Europa, berättar arkeologen Sophie Bergerbrant vid Göteborgs universitet. Två kilo ull värt som ett kilo brons – Det var...
Sydvästra Sveriges mest välbevarade hällmålning har nu daterats till sen stenålder. Med hjälp av ny teknik har forskare vid Göteborgs universitet lyckats blottlägga flera målningar som inte längre var synliga för ögat. Flera av motiven föreställer båtar med älghuvuden, något som tidigare har hittats på hällar i Norge, Ryssland och norra Sverige. Båtarna visar att människor gjorde längre sjöresor under stenåldern. De målades troligen av långväga resenärer på besök från andra delar av Nordeuropa, där motiven varit vanligt förekommande. Studien av hällmålningarna i Tumlehed publicerades i Oxford...
Anita Malmius har studerat textilier från över 100 gravar från bronsålder till vikingatid. Kläder och andra textilier från gravar har alltid systematiskt undervärderats inom arkeologin, anser hon. – När bara män var arkeologer fanns inget intresse för textilier. Minsta lilla nit fick ett fyndnummer, men tygfragment inget alls. Hjalmar Stolpe, som grävde i Birka, tänkte bort textilierna när han skrev sina rapporter. Och det är inte bättre i dag, när kläder är så billiga. Värdet i och förståelsen av textilier har gått förlorat, säger hon. "Fantastisk kvalitet på kläderna" Att tillverka ett...
För andra sommaren i rad har arkeologer grävt vid kusten i Eke socken på sydvästra Gotland. I fjol hittades ett stort antal gravar i det så kallade Gudings slott, en vallanläggning, byggd före vikingatid. I fornlämningsregistret finns bara åtta gravar noterade men det är minst 50 enligt fjolårets undersökning Och kanske finns lika många till, tror utgrävningsledaren Dan Carlsson från firman Arendus som genomför årliga fältkurser med intresserad allmänhet och forskare från universitetet, i samarbete med folkhögskolan i Hemse. Begravningsplatsen är ett mysterium Platsen man har undersökt har...
Filmerna om Indiana Jones inspirerade Sarah Parcak, professor vid amerikanska University of Alabama, att läsa arkeologi och egyptologi. Men i stället för spade och machete är datorn hennes främsta redskap. Som världsledande pionjär inom rymdarkeologi letar hon efter forntida städer, byggnader och infrastruktur genom att analysera bilder tagna från satelliter – och numera allt oftare från drönare. Detta är en bok för alla som vill ha en detaljerad inblick i hur den moderna arkeologin går till, både i fält och bakom datorskärmen, där bilder tagna i olika ljusspektra avslöjar strukturer som...
Rökstenen i Ödeshög i Östergötland anses med sina 760 tecken ha den längsta runinskriften i världen. Men hur kan den ha låtit? I ett avsnitt av Riksantikvarieämbetets podcast K-podd läser språkforskaren och runologen Maja Bäckvall högt från Rökstenen och en handfull andra runinskrifter, på rekonstruerad fornnordiska, men också på svenska, danska och engelska.