Annons

arkeologi

För exakt 1000 år sedan hade vikingarna etablerat en boplats på Newfoundland, visar analyser med en ny metod där man mäter kol-14-halt i årsringar på träd. Fantastiskt! tycker en svensk arkeolog som lett grävningar där och deltagit i analysen.
Tre flacka höjder i åkerkanten, på håll tämligen oansenliga. Men här skulle arkeologerna komma att göra häpnadsväckande fynd inför bygget av nya E18 förbi Enköping. Inte i form av guld och ädla stenar eller monument. Nej, vid Nibble fann de den kanske största kultplats från bronsåldern som grävts ut i Skandinavien. De gravfynd som gjordes här, och på andra platser i östra Mellansverige, har fått arkeologer att omvärdera hur människor såg på döden under yngre bronsåldern. Det gravskick som ansetts typiskt för bronsåldern – att lägga brända ben i urnor under rösen – verkar här ha varit mer...
Gör en storsatsning på att digitalisera vårt kulturarv. Det föreslår återstartsutredningen som ett sätt att få fart på kultursektorn efter pandemin. I Uppsala börjar man redan nu bygga en plattform där forskare digitalt kan ta del av arkeologiska rön och data.
Kultplatser och gravfält på höjder och vid bergshällar har hittats där E18 ska breddas mellan Västerås och Köping. Kring dem har landskapet omsorgsfullt skulpterats och formats om i större skala.
Få arkeologiska rön i Norden har fått sådant genomslag som upptäckten att en kvinna låg i en förnäm grav på Birka, full med vapen och andra manliga attribut. En bild av amazonkvinnor, lika blodtörstiga som män på slagfältet, spreds globalt. Men det är en bild som nyanserats. Kvinnor fanns med på vikingafärder och vid slag, men deras roll är oklar. Kvinnan på Birka tycks till exempel inte haft fysik för att svinga ett tungt svärd i strid. Om detta och mycket mer berättar litteraturhistorikern Jóhanna Katrín Friđriksdóttir i boken Valkyria . Med stöd av sagor, hjälteberättelser, lagtexter och...
1 | Stora vulkanavbrott strax före mitten av 500-talet förmörkade och kylde ner jorden. Vilken betydelse fick den period som följde, vendeltiden? – Jag tycker det är fascinerande att vendeltiden börjar i totalt mörker, bokstavligt och bildligt. Halva Nordens befolkning kan ha gått under. 250 år senare inleds vikingatiden, och då finns allt på plats – grunden har lagts under de här seklerna. Norden tycks ha drabbats extra hårt av den globala katastrofen, men det kan ha spelat lokala härskare i händerna. De roffade kanske åt sig mark som blivit ledig. 2 | Är det under vendeltiden som någon...