Annons

materialforskning

Världens lättaste guldklimp har tagits fram av forskare vid Tekniska högskolan i Zürich, ETH. Det porösa materialet skapas genom att först värma mjölkprotein och frigöra proteinfibrer som placeras i en guldsaltlösning. Där kristalliseras guldet på proteinfibrerna och bildar ett gelliknande guldfibernät. Materialet, som är en så kallad aerogel, består till fyra femtedelar av guld, vilket motsvarar 20 karat. – Det är tusen gånger lättare än konventionella guldlegeringar, nästan lika lätt som luft. Det gör att materialet också blir tusen gånger billigare, vilket öppnar för fler...
Ett nytt så kallat metamaterial ger helt nya möjligheter att styra ljus, till exempel på ett datachip. Materialet består av kiselpelare klädda i guldfilm som bäddats in i ett polymernät. Upptäckten är viktig för utvecklingen av framtidens ljusbaserade datorsystem. – Ljus gillar normalt inte att pressas eller manipuleras, men detta metamaterial gör det möjligt att styra ljus från ett chip till ett annat. Det går att pressa, böja, vrida och minska diametern på en ljusstråle från makroskala till nanonivå på ett anmärkningsvärt nytt sätt, säger Eric Mazur, professor i fysik vid Harvard SEAS i USA...
Elektroder i tyg som mäter hjärtfrekvens finns redan inom sportvärlden och medicinen. Nu vill forskare vid KTH använda tekniken för att ta reda på hur vi påverkas av arbetsmiljön. Genom att bygga in sensorer och givare i kläderna kan man mäta allt från muskelbelastning till stress. Vinklar och krafter på olika kroppsdelar visar både rörelser och kroppsställning. Variationer i hjärtfrekvens och hudens förmåga att leda ström ger en mått på stressnivån. Genom att analysera informationen kan forskarna utvärdera hur arbetet påverkar oss.
Att kunna ersätta skadade vävnader med ny som odlats fram från kroppens egna celler är ett av målen inom regenerativ medicin. Cellerna växer bättre om det finns något stödmaterial att växa på. Nu visar forskare vid bland annat Linköpings universitet att fiber av en halvledande polymer, som ursprungligen tagits fram för solceller, kan fungera som sådant stödmaterial. Fibrerna är dessutom fluorescerande, vilket gör att det går att följa implantatet inne i levande vävnad. – Vi har lyckats spinna polymeren till tunna fibrer som är biokompatibla och dessutom kan hjälpa oss att studera och...
Elektroniska system skapar stora mängder värme. Kan man sänka temperaturen kan man förlänga livslängden på datorer och annan elektronik. Bättre kylning sparar dessutom energi. Exempelvis går hälften av elen som används i dataservrar till kylning, enligt en amerikansk studie. Nu har forskare vid Chalmers tekniska högskola visat att det går att kyla systemen med en film baserad på grafen. Forskarna kunde redan för två år sedan visa att grafen kyler elektronik, men hade svårt att få det att fästa vid komponenterna av kisel. Det problemet har de nu löst genom att tillsätta en molekyl, (3-...
Ett pappersbatteri som viks ungefär som japansk origami har utvecklats av forskare vid Binghamton university i USA. Batteriet drivs av bakterier och kan användas till exempel för att driva små biosensorer. Pappersbatteriet består av fyra seriekopplade batterier som tillsammans har en storlek som en tändsticksask och klarar att tända en lysdiod. Fördelen med den här typen av pappersbatterier är enligt forskarna att de är små och billiga. Källa: Nano Energy