Annons

Evigt liv?

Författare: 

Publicerad

2014-10-01

Livet är kort. Säger vi ibland. Och skulle vilja leva friska längre än den förväntade livstiden. Och nu är det läge, säger den alltmer växande transhumanismen, att utnyttja modern vetenskap för att koppla bort evolutionen och verkligen ta steget att radikalt hjälpa människan på traven. Vi ska inte behöva lida av sjukdomar, svaga kroppsdelar ska bytas ut och kroppens åldrandeprocess ska stoppas.

Egentligen har vi alla varit transhumanister länge. Sådana enkla saker som kläder och glasögon är transhumanistisk rekvisita. Mer moderna tekniker används till organtransplantationer, proteser, robotkirurgi och den livsuppehållande pacemakern.

I dagarna startar transhumanister i ”Svenska Livsförlängningssällskapet” ett upprop för att mer resurser ska läggas på forskning och behandling av åldrande och relaterade sjukdomar.

Bra, tycker jag. Men eftersom detta är en blogg, så vore det roligt att höra kommentarer på temat långt eller evigt liv. Skulle vi vilja leva för evigt? Skulle vi våga axla det ansvaret? Hur länge skulle vi arbeta? Skulle vi komma ihåg alla familjemedlemmar? Hur skulle det se ut hemma? Vad gör vi med befolkningsproblematiken?

Kommentera:

29

Dela artikeln:

Kommentarer

Kan vi bromsa åldrandet så ser jag ingen anledning till varför vi inte skulle göra detta, jag lever gärna länge såvida jag kan behålla min hälsa. Men att hävda att evolutionen kan "kopplas bort" är väldigt naivt, det visar på att man inte förstår vad evolution är. Evolutionen är ett koncept, ett namn vi givit på en process och är inte en teleologisk entitet som har en förutbestämd plan, eller ens riktning för den delen. Organismer påverkar ständigt utfallet av sin egen art genom sitt beteende och ger ökade chanser för överlevnad och att få avkomma. Dock ska vi inte glömma att det också finns en mängd andra faktorer som påverkar livslängd utöver åldrande: bilolyckor, virus, saker som fastnar i strupen mm.

Att leva för evigt..tja .evigt är länge det och när allt som kan hända har hänt så händer det igen och igen och.. igen...i all evighet.Blir nog trist det..i längden

En viktig poäng jag försökte understryka med min kommentar är att bara för att man lyckas bekämpa åldrandet så innebär det inte evigt liv, det finns åtskilliga sätt att dö på. Och även om man skulle leva för evigt lär du aldrig bli fullt lärd, och aldrig uppleva "allt som kan hända". Dessutom, har du aldrig sett en film, läst en bok eller besökt en vacker plats mer än en gång?

Med att evolutionen skulle "kopplas bort" avser jag att vetenskap och teknik nu har nått så långt och har en sådan tillväxthastighet att människans kortsiktiga möjligheter att påverka livsbetingelserna dominerar över evolutionens mer långsamma utveckling. Evolutionen har ju definitionsmässigt att göra med förändringar mellan generationer, så det skulle inte vara korrekt att säga att den utveckling som vi nu ser på det medicinska området utgör en del av evolutionen. Frågan är om inte transhumanisterna har rätt - vi kanske närmar oss "singulariteten"!  

Jag skulle vilja ha större möjlighet att själv bestämma hur långt mitt liv skall vara, istället för att som nu vara tvingad att acceptera den låga övre gräns naturen satt åt mig.

Skönt att ämet äntligen kommer upp på agendan. Det finns många aspekter på detta ämne. Blir jag i framtiden en produkt av molnet eller är jag fortfarande jag?
När man börjar manipulera hjärnans
signalprocessering för att bota morfars
dåliga minne så är det väl ok. Men om
morfar plötsligt ändrar politisk inriktning så
får man nog börja fundera på vad det nya
forskninsområdet har för mål.

Evigt liv har varit människans strävan sedan tusentals år. Myten om ungdomens källa osv och religioner. Men nu verkar det inom räckhåll tack vare teknikens exponentiella tillväxt. Jag tror som Kurzweil att det kommer att ske gradvis, vi kommer knappt att märka av det men sakta men säkert blir vi en version 2.0. Jag vet inte om befolkningen blir ett problem. Vi kommer inte föda fler barn, men det kommer att bli en ökning. Men enligt optimisterna är inte mat något problem och plats finns det gott om.

http://hjarnfysik.blogspot.se/2014/09/ungdomens-kalla.html

Jag undrar om inte folk kommer att bli mer riskobenägna ju längre de lever. En olycka som raderar hjärnan vore katastrofal. Om risken att dö av bilkörning är en bråkdels promille per år så blir den närmare 100 % med evigt liv. Det blir mycket fokus på säkerhet och flera säkerhetskopior av hjärnorna.

Läser ni inte böcker?
Alla Sci-Fi, romaner, deckare, mm jag läst som berör ämnet ända ner till Gilgamesheposet (ca 1200 f.Kr.) berättar om vilket elände som utlöses om man lurar döden.
Döden är livets andra sida. En blomma som evigt blommar är gjord av plast.
Redan radikalt förlängt liv - till låt säg 150-200 år skulle vara förödande. Vår redan överbefolkade planet skulle tvingas bära dubbelt så stor befolkning bara pga ökad förväntad livslängd. Nu när vi äntligen vågade hoppas på en vändpunkt runt 10 miljarder under detta sekel.
Men kanske är det bara en exklusiv elit som kommer att tillåtas köpa livsförlängning? Kombinera det med "förbättringar" med hjälp av hjärna-dator-gränssnitt, för ökat minne och "övernaturliga" förmågor (artificiell telepati etc). Då får vi en värld där olikheten mellan människor blir större än någonsin. "Alla människors lika värde"-tugget kommer definitivt att vara slut.
För övrigt. Tänk er en värld utan barn, en värld utan ungdomar, en värld där alla för länge sedan glömt sin första kärlek. En värld där vi desperat försöker fylla tomheten med nya perversa "sexlekar".
Tänk er att ni åläggs att begära avslutning (självmord) när ni tröttnat på alltihop.
Jo, jo! En och annan "Yoda" kommer att välja att meditera under en korkek i niohundra år och nå saligheten.
Ta inte ert eget liv så allvarligt!
Världen försvinner inte bara för att en viss individ upplöses.
Livet kommer alltid tillbaka (om vetenskapen håller fingrarna borta!).
Lider du av hur det var före din egen födelse? Det finns ingen som kommer att lida av att vara död.
(Om det till äventyrs finns ett liv efter kroppens död så är väl livsförlängningsteknologi ännu mindre viktig?)
Människor! Ha den goda smaken att lämna plats åt nya generationer!

Bevare oss från den transhumana vetenskapen!

Romaner ska inte tas som bevis. Bara för att du föreställer dig en dystopisk framtid betyder inte att det kommer att vara så. Jag har väldigt svårt att förstå ditt argument att människor kommer att sakna något de aldrig känt till, så att vi på något vis skulle fylla vår värld med "perversa sexlekar" bara för att det inte finns barn och ungdomar runt omkring oss låter som att påstå att medeltida människor dödade varandra för att iPad:en inte uppfunnits ännu.

Med kunskap (läs livserfarenhet) så utvecklas människan och jag är övertygad om att det finns sätt att bibehålla en sund människosyn även om vi lever mer än 200 år. Utveckling ger oss också goda förutsättningar för att leva mer hållbart vilket i sig skulle kunna ge plats för mer människor.

Jag anser också att du har fel när du säger att världen inte försvinner för att en "individ upplöses". *Min* värld försvinner naturligtvis när jag dör, och den världen är allt jag har.

Vårt förhållande till döden är roten till det mesta av vår livsångest. Var det inte Sokrates som sa att filosofins uppgift är att lära ut konsten att dö? Och religionernas att förlika oss med vår dödlighet? Det är tveksamt om någondera lyckats. De som tror på reinkarnation får ångest över utsikten att det inte finns något slut på eländet. De som tror traditionellt kristet, muslimskt lever i vanvettig fruktan för helveteselden.
Den moderna ateismen har inte heller mycket att hålla sig till när vi står inför intet.

Det är naturligt att kämpa emot. Vad som helst måste vara bättre än förintelse?

Det är detta som är så förrädiskt med transhumanism och liknande frälsningsläror om livsförlängning. De kan bli mycket svåra att stå emot och ändå ger det oss en värld som är en förfalskning av allt som är naturligt.

Jag tänker att man måste kunna växla perspektiv från det subjektiva till det generella och tillbaka.

Om du säger att "alla människor är lika mycket värda" (enligt den officiella dogmen). Då är värdet inte beroende av hur lång förväntad livslängd x eller y har, eller hur?
Om en människa lever i 150 år istället för 75 upptar hon dubbelt så stort ekologiskt livsrum. Om syftet är att skapa så mycket "lycka som möjligt till så många som möjligt", enligt den utilitaristiska dogmen, då borde vi hellre verka för att FÖRKORTA människors förväntade livslängd. Med 50 års medellivslängd (allt övrigt lika) får vi plats med 3 gånger så många absolut värdefulla människor?

Transhumanister vill för övrigt också förändra människan själv, med genteknik och kanske genom att skapa helt nya arter och ickebiologiska livsformer (artificiell intelligens). Varför skulle det då vara intressant att ha flera miljarder "dinosaurier" hängande kvar i överbefolkade superstäder?

En datorintelligens livsupplevelse under ett enda år kommer säkert innehålla större rikedom än 75 års biologiskt? Robotarna kommer säkert att skrota och förnya sig ännu oftare än så.

Naturligtvis kan teknikoptimisten säga att vi får plats med jättemycket fler människor, och vi har en hel galax att kolonisera, etc. Lycka till!

Med ett subjektivt perspektiv kommer allt det där i ett helt annat perspektiv. Utilitarism är "bullshit"! MITT liv är lika mycket värt som alla andra liv tillsammans!

Jag tror på en medelväg. Vi ska acceptera våra biologiska grundvillkor! Allt som vi känner som mänskligt hör ihop med vårt biologiska. En totalkultiverad artificiell värld är inte en mänsklig värld.

Läkarvetenskapen håller på att bli livets värsta fiende!

Kanske kommer nya livsformer till slut att ta över alltihop, kanske kan vi inte hindra det, men vi kan i alla fall sätta hälarna i marken och bromsa.

Lägg till kommentar