Annons

Hjärnbruk

Hjärnbruk är Forskning & Framstegs avdelning med gåtor, klurigheter och logiska knep och knåp.
Redaktörer för hjärnbruken är Björn Gustafsson och Björn Fjæstad.
Nedan finns Forskning & Framstegs hjärnbruk listade i tidsordning.

Uppkopplat

1) Vad betyder den engelska förkortningen för webbadress, URL?

      A) Ubiquitous Random Limit
      B) Unilateral Repeating Loop
      C) Unique Reversable Log
      D) Universal Realtime Link
      E) Uniform Resource Locator

2) Vad kallas det gränssnitt som används för att koppla ihop servrar och datorer på internet?

Idel ädel metall

Det finns sex mynt, två i guld, två i silver och två i koppar. Mynten i varje par ser likadana ut men det ena är lättare än det andra.

De tre lättare mynten väger alla lika mycket och de tre tyngre mynten är också lika tunga. Kan du i två vägningar på en vanlig balansvåg med två skålar skilja de lättare mynten från de tyngre?

Gottgrisarnas kamp

Xavier och Yngve spelar ett spel som går ut på att bryta en chokladkaka med 10x15 rutor i mindre bitar. I det första draget ska man bryta kakan i två delar längs en rät linje. I varje följande drag ska man välja en av de mindre bitarna och dela den enligt samma princip. Kan Xavier vinna om han har första draget och

A förloraren är den som först får en 1x1 bit?

B vinnaren är den som först får en 1x1 bit? 

Älskar, älskar ej…

Hur många kronblad har dessa växter? Hos en del växter varierar det en del, men även då brukar ett visst antal vara klart vanligast. Para ihop växterna med rätt antal kronblad!

Blodrot            2

Fackelblomster            3

Fjällsippa            4

Häxört            4

Midsommarblomster            4

Rågvallmo            5

Skogsstjärna            5

Svalting            6

Teveronika            7

Tjärblomster            8

Poängen med namn

Dan, Erik, Karl och Jan prövade sin lycka på en skjutbana. Pojkarna hette Berg, Dahl, Finn och Roos i efternamn. I första omgången fick Dan, Erik, Karl och Jan 1, 2, 3 respektive 4 poäng. I andra omgången fick Berg lika många poäng som i första, Dahl fick dubbelt så många, Finn tredubbelt så många och Roos fyrdubbelt så många poäng som i första omgången. Summan av alla deras poäng var 32. Vem hade vilket efternamn? 

Sidor