Hjärnbruk

Hjärnbruk är Forskning & Framstegs avdelning med gåtor, klurigheter och logiska knep och knåp.
Redaktörer för hjärnbruken är Björn Gustafsson och Björn Fjæstad.
Nedan finns Forskning & Framstegs hjärnbruk listade i tidsordning.

Små grodorna

Fem numrerade grodor sitter i var sin ruta (figuren ovan) i ordningen 1–2–3–4–5 medurs. Den sjätte rutan är tom. En groda får antingen flytta sig till en angränsande tom ruta eller hoppa över en annan groda till nästa ruta om den är tom. Grodorna får röra sig med- eller moturs. Målet är att få grodorna i ordning 5–4–3–2–1 och den tomma rutan på samma plats som från början.

Klarar du uppgiften i sex drag? Försök vidare att i elva drag klara en motsvarande uppgift med sju rutor och sex grodor.

Klurigt i kubik

Aron byggde en 2 x 2 x 2-kub och färgade sidorna enligt bilden på en uppfläkt kub. Hans lillasyster Ida tog isär kuben och satte ihop bitarna på ett annat sätt, som visas av den hopvikta kuben. Vilka färger har biten som sitter längst bort (den som inte syns alls)?

Böljande blågult

Vad föreställer bilden?

1 Tyg som fladdrar i vinden
2 Metallfolie som sträcks över en ojämn yta
3 Nylonfibrer i ultraviolett ljus
4 En del av regnbågshinnan i mikroskop
5 Vatten fotograferat med lång slutartid

Förbryllande fossil

Nya fynd av välbevarade fossil har gett den märkliga Hallucigenia en plats i djurens släktträd. Tidigare har berömda biologer som Stephen Jay Gould fascinerats av djuret, trots att man haft svårt att komma överens om vad som är dess huvud. Var har de nya forskningsresultaten placerat djuret i livets träd?

Vilken av följande grupper anses Hallucigenia nu vara närmast släkt med?

1 Penismaskarna
2 Sjöpungarna
3 Klomaskarna

Ur balans

Handlaren anskaffade fyra vikter på 2 gram, 3 gram, 5 gram och 8 gram. De var markerade med 2, 3, 5 och 8. Senare meddelade tillverkaren att en av vikterna inte vägde som den skulle – den skiljde sig en aning från den angivna vikten. Kan handlaren i högst två vägningar på en balansvåg komma fram till vilken av vikterna som var felaktig?

Tappert tappat

Ett parti vin levererades i ett antal 0,75-litersflaskor. På Systembolaget bestämde man sig för att ändra på flaskstorleken och hällde över vinet till 0,55-litersflaskor.

Det blev 7 flaskor fler än tidigare men den sista var inte helt full. Då beslutade man än en gång att byta flaskstorlek och hällde över vinet till 0,9-litersflaskor. Det blev 4 flaskor färre än det ursprungliga antalet och en flaska var återigen inte helt full. Hur många flaskor vin hade levererats?

Där gräs och gröda gror

1 Odlas det mest spannmål eller foderväxter (vall) i Sverige, räknat i hektar?

2 Vilken är vår vanligaste spannmålsgröda, i skördade ton räknat?

A Havre
B Vete
C Korn

Stenar i balans

Jenny har sex stenar som ser likadana ut. Fyra av dem väger 10 gram var, en väger 9 gram och en väger 11 gram. Hur kan Jenny i högst fyra vägningar på en balansvåg utan vikter identifiera den lättare och den tyngre stenen?

Tidernas teveteknik

1 Vad projicerades bilden med på gamla tjock-teveapparaters skärm?

A Alfavågor

B Kemiska signaler

C Katodstrålar

D Optofibrer

2 Karl Ferdinand Braun som uppfann denna teknik var också med och utvecklade kristallmottagaren för radio. För detta delade han 1909 års Nobelpris i fysik. Med vem?