Hjärnbruk

Hjärnbruk är Forskning & Framstegs avdelning med gåtor, klurigheter och logiska knep och knåp.
Redaktörer för hjärnbruken är Björn Gustafsson och Björn Fjæstad.
Nedan finns Forskning & Framstegs hjärnbruk listade i tidsordning.

Ett otal antalsord

Före tiotalssystemet räknade man antal på olika sätt beroende på vad som räknades. Dussin, tjog och gross (144 st) för ägg är ett exempel. Tre tjog kallades för en skock.

Strömming räknades utifrån den mängd som handlaren enklast tog i handen när han kastade ner fiskarna i köparens korg – fyra stycken mellan fingrarna. Enheten för strömming var därför ett kast = fyra stycken. 20 kast blev en val.

Solskensskiftning

Vad föreställer mikroskopbilden?

  1. Lövtunt balsaträskikt
  2. Ockrapigment
  3. Morotsskal
  4. Borstat stål
  5. Rivkant av plastfolie

Omväxling förnöjer

I denna labyrint får man inte gå var som helst, utan man måste turas om att passera genom röda och blå ”dörrar”. Man får inte vända tillbaka mitt i en dörr. Dörrar och gångar får användas flera gånger. Hur tar man sig från start till mål? 

Utförslöpare

Kalle går uppför en (uppåtgående) rulltrappa med jämn hastighet. Efter 50 steg når han upp. Sedan vänder han och springer fem gånger snabbare nedför samma rulltrappa. Efter 125 steg är han nere. Hur många steg behöver Kalle ta för att nå toppen om rulltrappan står still?

Bleknade vårkänslor

Varför är enstaka blåsippor vita?

  1. Marken är sur (lågt pH)
  2. Plantan bär på en mutation
  3. Antalet soltimmar avgör

Svarta hål

  1. Vad betecknar händelsehorisonten?
  2. Innan begreppet svart hål lanserades användes andra beteckningar. En av dessa är ...?

            A. Frusen stjärna
            B. Neutronhål
            C. Svart singularitet
            D. Kvanthål
            E. Galaxhål

Daterade datorer

1 Den första svenska datorn Besk kom 1953. Vad betyder förkortningen?
A Behändig sifferkodare
B Booleansk exekutiv krets
C Binär elektronisk sekvenskalkylator
D Beräkningsmaskin

2 Vad hette den svenska dator för skolbruk som lanserades på 1980-talet?

Om idéernas uppkomst

När Charles Darwin besökte Galapagosöarna var det en grupp fåglar som fick honom att tänka på att arter kan utvecklas från ett gemensamt ursprung. Vilken var det: darwinfinkar, härmtrastar eller galapagosvråkar?

Prickfri tärning

På sidorna av en tärning skrevs sex olika siffror. Det gjorde man på sådant sätt att summan av tal på motstående sidor alltid är densamma. På tre av sidorna står siffrorna 4, 5 och 8, som i figuren. Vilka siffror finns på de övriga tre sidorna?