Annons

Hjärnbruk

Hjärnbruk är Forskning & Framstegs avdelning med gåtor, klurigheter och logiska knep och knåp.
Redaktörer för hjärnbruken är Björn Gustafsson och Björn Fjæstad.
Nedan finns Forskning & Framstegs hjärnbruk listade i tidsordning.

Ålderstiget

1 I Sverige hade man 1980 en förväntad livslängd vid födseln på 75,8 år. Var motsvarande förväntade livslängd i Rumänien 2012 högre eller lägre?

2 I vilket av följande länder har medellivslängden för män minskat sedan 1990?

A) Australien
B) Kenya
C) Turkiet
D) Ryssland
E) Japan

Löpande räkning

Holger och hans son Sverker kom överens om att varje morgon springa runt stadion. De startade samtidigt från samma plats, sprang åt samma håll och båda höll jämn fart.

Under Holgers första varv varvade Sverker sin pappa två gånger och kom ikapp honom för tredje gången precis då han avslutade varvet. Dagen efter sprang de med samma fart som dagen innan, startade samtidigt och från samma plats. Denna gång sprang de dock åt motsatta håll. Hur många gånger mötte Holger Sverker under sitt första varv?

Talför trio

Tre personer, A, B och C, sitter vid ett bord. C säger: ”Jag tänker på två positiva heltal som skiljer sig med 1.” Ett av dessa två tal viskar han i A:s öra och det andra viskar han i B:s öra.

Det blev följande meningsutbyte mellan A och B:

A: ”Det är inte möjligt för mig att veta vilket tal han viskade till dig.”

B: ”Det är inte möjligt för mig att veta vilket tal han viskade till dig.”

A: ”Nu vet jag vilket tal han viskade till dig.”

Bestäm vilka talen är som C viskade i A:s respektive B:s öra. Det finns två lösningar.

Rent och fint

1 Hur mycket hushållsavfall slänger vi i genomsnitt per person och år i Sverige?

A  Cirka 460 kilo
B Cirka 230 kilo
C  Cirka 115 kilo

2 Hur stor andel av vårt hushållsavfall återvinns till energi eller material?

Sidor