Annons

Hjärnbruk

Hjärnbruk är Forskning & Framstegs avdelning med gåtor, klurigheter och logiska knep och knåp.
Redaktörer för hjärnbruken är Björn Gustafsson och Björn Fjæstad.
Nedan finns Forskning & Framstegs hjärnbruk listade i tidsordning.

Växter med släktskap

Hur är maskros, gul näckros, gulsippa, smörblomma och tussilago släkt med varandra? Sätt in växterna i det tomma släktträdet nedan.

I exemplet är narvalen närmast släkt med flodhästen. De är i sin tur släkt med idisslare som rådjur. Hela den gruppen är sedan släkt med vildsvin som också är ett partåigt hovdjur. Noshörningar är uddatåiga hovdjur.

Dividera om nummerlappar

På en lapp skriver jag ett tal, som du inte får se. Men jag berättar att:

  1. om talet är delbart med 3 så är det ett tal mellan 150 och 167.
  2. om talet inte är delbart med 7 så är det ett tal mellan 168 och 185.
  3. om talet inte är delbart med 6 så är det ett tal mellan 186 och 202.

Vilket tal skrev jag på lappen?

Tal med antal

Rutorna i de sex raderna nedan är markerade med siffrorna 0, 1, 2, osv. Fyll rutorna med siffror så att det bildas sex tal med följande egenskap: Den siffra som står i talets ruta k anger hur många gånger siffran k förekommer i detta tal.

Det fyrsiffriga tal som ska skrivas in i den första raden är alltså sådant att den första siffran anger antalet nollor i detta tal, den andra siffran anger antalet 1:or, nästa siffra anger antalet 2:or och den fjärde anger antalet 3:or.

För den första raden finns det två lösningar: 1210 och 2020. De övriga har en lösning var.

Blomsterprakt

Exempel: Maskros vs tussilago. Rätt svar: Tussilago blommar före maskros.

  1. Vitsippa vs blåsippa
  2. Adam och Eva vs ängsnycklar
  3. Kärringtand vs gökärt
  4. Syren vs hägg
  5. Gulmåra vs stormåra
  6. Liten blåklocka vs gullviva
  7. Hundkäx vs ängsvädd

I vått och torrt

Innan Sara och jag begav oss in i öknen på en dagstur köpte vi ett vattenförråd som skulle räcka hela dagen. Sara hade 7 kronor och jag 5 kronor. Det räckte precis till tre flaskor vatten. Men sedan visade det sig att vi klarade oss med en flaska per person, och det var tur eftersom vi mötte en törstig vandrare som erbjöd oss 12 kronor för den tredje flaskan. Jag tyckte att Sara och jag borde få hälften var, medan Sara tyckte att hon borde få mer pengar, vilket motsvarade hennes större insats: hon 7 och jag 5 kronor.

Tärningen är kastad

Sidorna i en tärning är markerade med talen 1 till 6. Vid ett kast med denna tärning blev summan av talen på tärningens fyra lodräta sidor 15. När man kastade en gång till blev summan av talen på de fyra lodräta sidorna 12. Vilket tal finns på den sida som ligger mitt emot sidan med talet 3?

Sidor