Hjärnbruk

*Hjärnbruk* är Forskning & Framstegs avdelning med gåtor, klurigheter och logiska knep och knåp.
Redaktörer för hjärnbruken är [Björn Gustafsson](/person/bjorn-gustafsson) och [Björn Fjæstad](/person/bjorn-fjaestad).
Nedan finns Forskning & Framstegs hjärnbruk listade i tidsordning.

Om idéernas uppkomst

När Charles Darwin besökte Galapagosöarna var det en grupp fåglar som fick honom att tänka på att arter kan utvecklas från ett gemensamt ursprung. Vilken var det: darwinfinkar, härmtrastar eller galapagosvråkar?

Rediga redskap

1 Vilket redskap hittar du i köket?
A Tyll
B Satin
C Volang

2 Vilket verktyg finns i snickarboden?
A Knap
B Logg
C Skölp

3 Vilket verktyg hör hemma i bilverkstaden?
A Dymling
B Torxnyckel
C Sifon

Knivigt krogkneg

Göran, Stefan, Karl och Arne jobbade ett antal dagar på en restaurang. Varje dag jobbade tre av dem. Karl jobbade 11 dagar och Göran 8, vilket var mer respektive mindre än var och en av de andra pojkarna. Under hur många arbetsdagar sammanlagt jobbade de på restaurangen?

Prickfri tärning

På sidorna av en tärning skrevs sex olika siffror. Det gjorde man på sådant sätt att summan av tal på motstående sidor alltid är densamma. På tre av sidorna står siffrorna 4, 5 och 8, som i figuren. Vilka siffror finns på de övriga tre sidorna?

Daterade datorer

1 Den första svenska datorn Besk kom 1953. Vad betyder förkortningen?
A Behändig sifferkodare
B Booleansk exekutiv krets
C Binär elektronisk sekvenskalkylator
D Beräkningsmaskin

2 Vad hette den svenska dator för skolbruk som lanserades på 1980-talet?

Myriameterns uppgång och fall

En gammal svensk mil räknades som 18 000 alnar, eller 10 680 meter. En svensk aln var 59,34 centimeter, definierad som rikslikaren Rydaholmsalnen genom kungligt beslut 1605. Men att basera ett längdmått på en måttstock ansågs på 1800-talet inte så vetenskapligt och decimalsystemet (metersystemet) spreds. Det hade skapats i Frankrike efter revolutionen, med längdmått definierade utifrån jordens omkrets. Sverige övergick till metersystemet 1889 efter en tioårig övergångsperiod. En nymil fastslogs till 10 000 meter eller 1 myriameter (också ett franskt påhitt).

Talför trio

Tre personer, A, B och C, sitter vid ett bord. C säger: ”Jag tänker på två positiva heltal som skiljer sig med 1.” Ett av dessa två tal viskar han i A:s öra och det andra viskar han i B:s öra.

Det blev följande meningsutbyte mellan A och B:

A: ”Det är inte möjligt för mig att veta vilket tal han viskade till dig.”

B: ”Det är inte möjligt för mig att veta vilket tal han viskade till dig.”

A: ”Nu vet jag vilket tal han viskade till dig.”

Bestäm vilka talen är som C viskade i A:s respektive B:s öra. Det finns två lösningar.

Ålderstiget

1 I Sverige hade man 1980 en förväntad livslängd vid födseln på 75,8 år. Var motsvarande förväntade livslängd i Rumänien 2012 högre eller lägre?

2 I vilket av följande länder har medellivslängden för män minskat sedan 1990?

A) Australien
B) Kenya
C) Turkiet
D) Ryssland
E) Japan

Fyrfaldigt finfördelad

Dela figuren i fyra likadana delar så att det blir fyra stjärnor i varje.

Löpande räkning

Holger och hans son Sverker kom överens om att varje morgon springa runt stadion. De startade samtidigt från samma plats, sprang åt samma håll och båda höll jämn fart.

Under Holgers första varv varvade Sverker sin pappa två gånger och kom ikapp honom för tredje gången precis då han avslutade varvet. Dagen efter sprang de med samma fart som dagen innan, startade samtidigt och från samma plats. Denna gång sprang de dock åt motsatta håll. Hur många gånger mötte Holger Sverker under sitt första varv?