Annons

Hjärnbruk

Hjärnbruk är Forskning & Framstegs avdelning med gåtor, klurigheter och logiska knep och knåp.
Redaktörer för hjärnbruken är Björn Gustafsson och Björn Fjæstad.
Nedan finns Forskning & Framstegs hjärnbruk listade i tidsordning.

Äter isbjörnar pingviner?

Nej, isbjörnarna lever vid Nordpolen och pingvinerna vid Sydpolen. Men hur är det med följande djurpar? Vilka går att se i samma land?

 • Bison och myskoxe.
 • Sjöleopard och snöleopard.
 • Piggsvin och jordsvin.
 • Flodhäst och tapir.
 • Narval och valross.
 • Myrslok och myrkott.
 • Tiger och sebra.
 • Krokodil och alligator.
 • Skallerorm och glasögonorm.
 • Struts och kolibri.
 • Fiskgjuse och tornuggla.

Viral vetgirighet

1 Var förökar sig virus?

2 Vilket av följande är en skillnad mellan virus och bakterier?
A Virus saknar ämnesomsättning
B Virus kan bekämpas med antibiotika
C Virus är flercelliga
D Virus orsakar alltid feber
E Virus kan inte föras över via djur

Inrutad rutinuppgift

Av fyra lika stora kvadrater kan man bygga fem olika quatrominos, som i figuren intill. Försök att konstruera en rektangel i storlek 5 x 8 rutor med sådana quatrominos, två av varje sort. Det är tillåtet att vrida och spegelvända figurerna.

Idel ädel metall

Det finns sex mynt, två i guld, två i silver och två i koppar. Mynten i varje par ser likadana ut men det ena är lättare än det andra.

De tre lättare mynten väger alla lika mycket och de tre tyngre mynten är också lika tunga. Kan du i två vägningar på en vanlig balansvåg med två skålar skilja de lättare mynten från de tyngre?

Uppkopplat

1) Vad betyder den engelska förkortningen för webbadress, URL?

      A) Ubiquitous Random Limit
      B) Unilateral Repeating Loop
      C) Unique Reversable Log
      D) Universal Realtime Link
      E) Uniform Resource Locator

2) Vad kallas det gränssnitt som används för att koppla ihop servrar och datorer på internet?

Älskar, älskar ej…

Hur många kronblad har dessa växter? Hos en del växter varierar det en del, men även då brukar ett visst antal vara klart vanligast. Para ihop växterna med rätt antal kronblad!

Blodrot            2

Fackelblomster            3

Fjällsippa            4

Häxört            4

Midsommarblomster            4

Rågvallmo            5

Skogsstjärna            5

Svalting            6

Teveronika            7

Tjärblomster            8

Gottgrisarnas kamp

Xavier och Yngve spelar ett spel som går ut på att bryta en chokladkaka med 10x15 rutor i mindre bitar. I det första draget ska man bryta kakan i två delar längs en rät linje. I varje följande drag ska man välja en av de mindre bitarna och dela den enligt samma princip. Kan Xavier vinna om han har första draget och

A förloraren är den som först får en 1x1 bit?

B vinnaren är den som först får en 1x1 bit? 

Sidor