Annons

Hjärnbruk

Hjärnbruk är Forskning & Framstegs avdelning med gåtor, klurigheter och logiska knep och knåp.
Redaktörer för hjärnbruken är Björn Gustafsson och Björn Fjæstad.
Nedan finns Forskning & Framstegs hjärnbruk listade i tidsordning.

Poängen med namn

Dan, Erik, Karl och Jan prövade sin lycka på en skjutbana. Pojkarna hette Berg, Dahl, Finn och Roos i efternamn. I första omgången fick Dan, Erik, Karl och Jan 1, 2, 3 respektive 4 poäng. I andra omgången fick Berg lika många poäng som i första, Dahl fick dubbelt så många, Finn tredubbelt så många och Roos fyrdubbelt så många poäng som i första omgången. Summan av alla deras poäng var 32. Vem hade vilket efternamn? 

Krig och fred

1 Efter första världskriget uppstod en mängd nya länder och gamla återuppstod. Vilket av dessa är inte ett av dem?

A Finland
B Irland
C Polen
D Cypern
E Turkiet

2 Vad hette den fredsorganisation som bildades efter första världskriget och senare ersattes av Förenta nationerna?

Problematisk personkemi

A) Till ett möte mellan kemister och alkemister kom 100 personer. De satt vid ett runt bord och var och en gjorde följande uttalande till de övriga gästerna: ”Alla ni är lögnare!”. Det är känt att kemister aldrig ljuger medan alkemister alltid gör det. Hur många kemister respektive alkemister deltog i mötet och hur var de placerade runt bordet?

B) Lös uppgiften ifall uttalandet var: ”Alla ni som inte är mina bordsgrannar är lögnare.”

C) Lös också uppgiften då uttalandet var: ”En av mina bordsgrannar är kemist medan den andra är alkemist.”  

Orden som fick foten

Tre författare skrev 40 olika ord var. Orden som återfanns hos minst två av författarna ströks bort. Det visade sig att hos en av författarna fanns 24 ord kvar, hos den andre 29 ord och hos den tredje 32 ord. Visa att det fanns minst ett ord som skrevs av alla tre författarna. 

Sidor