Annons

Om Forskning & Framsteg

Forskning & Framsteg är en populärvetenskaplig tidskrift som vänder sig till dig som är nyfiken på allvar. Vi strävar efter att skriva begripligt och intresseväckande om allt från materiens minsta beståndsdelar till den yttersta rymden. Från djurens beteende till den mänskliga hjärnan. Från livets uppkomst till aktuella energiproblem. Från mänsklig kultur till frågor om rätt och fel.

Vi skriver om astronomi och fysik, miljö och ekologi, energi och teknik, medicin och psykologi, djur och natur, historia och arkeologi, filosofi och etik, språk och kognition, kultur och idédebatt, samhällsvetenskap och ekonomi.

Våra nära kontakter med den svenska forskarvärlden innebär att du som läsare kan lita på det som står i vår tidning. Vi undviker lösa spekulationer och pseudovetenskap – det finns så mycket i den riktiga vetenskapen som är tillräckligt spännande och överraskande. Vi välkomnar läsarbrev med synpunkter på våra artiklar, och har vi publicerat ett faktafel korrigeras det både på nätet och i ett kommande nummer.

Forskning & Framsteg har utkommit i snart 50 år och är alltså ingen dagslända. Vi har en upplaga på drygt 30 000 exemplar, och av dem går 98 procent till prenumeranter. Tidningen ägs av en stiftelse utan vinstsyfte.

Varje nummer läses under ett år av ungefär 500 000 svenskar. Av läsarna är drygt 40 procent kvinnor och knappt 60 procent män.

Forskning & Framsteg rapporterar inte bara om de senaste forskarrönen utan arrangerar också kunskapsresor. Vi tar dig med långt bortom de nertrampade turiststråken – till spännande platser som vi skrivit om i våra artiklar. Våra resor har bl.a. gått till Kamtjatka, Madagaskar, Nya Zeeland, Eldslandet, Svalbard, Hawaii och Östafrika. Varje år arrangerar vi också kunskapskryssningar på Finlandsbåt med några av Sveriges bästa populärvetenskpliga föreläsare.