Annons

kvantmekanik

Om man vill beskriva relationen mellan matematik och fysik ligger det nära till hands att tänka på dem som två personer förenade i ett äktenskap som innehåller både intensiv passion och perioder av
Det förutsäger i alla fall kvantmekaniken - den teori som bäst beskriver fysikens minsta beståndsdelar. Att ta bort en foton kan till och med leda till att ljusknippet innehåller fler fotoner.
Forskare från Österrike och Tyskland har lyckats sända ostörda fotoner 144 kilometer. Resultaten öppnar möjligheter för trådlös kvantkryptering, en metod som ger oknäckbara koder.
Det är den lägsta temperaturen hittills för ett så pass stort föremål.
Först är det strängteorin, fysikens strävan efter att förena gravitationen med kvantmekaniken - två moderna och ytterst accepterade teorier som dock inte går ihop.