Om himlakropparna var partiklar

Om man studerar universum i en skala som om dess delar (galaxer, stjärnor, planeter med flera) sinsemellan liknas med en samling molekyler, atomer, elektroner – kan man då skönja kvantmekaniska effekter mellan universums olika delar?

Tack för er viktiga tidning, förresten!

/Michael Nilsson

Publicerad

Kvantmekaniska effekter har vanligtvis bara betydelse på mycket små avstånd; långt mindre än de vi rör oss med i vardagen och ännu mycket mindre än de gigantiska avstånden mellan stjärnor och mellan galaxer. Därför kan vi vanligtvis helt försumma kvanteffekter när vi studerar stjärnor och galaxers rörelser, som helt bestäms av tyngdkraften.

Med detta sagt så finns det ändå spekulationer om hur kvantmekaniken skulle kunna vara viktig även i kosmologiska skalor. Kvanteffekter kan ge energi till tomrummet mellan galaxer, och denna vakuumenergi skulle kunna förklara varför universum växer snabbare och snabbare. Det har även spekulerats om att den extra tyngdkraft som behövs för att hålla samman stjärnorna i en galax skulle kunna förklaras med osynliga partiklar som är så lätta att dess kvanteffekter sträcker sig över hela galaxen.

/Edvard Mörtsell, professor i observationell kosmologi, Stockholms universitet

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor