Annons
Hård ton om invandring i Sverige för 20 år sedan

Hård ton om invandring i Sverige för 20 år sedan

Ramarna för invandringsdebatten har förändrats – det illustreras av en artikel i Dagens Nyheter från 1990.

Författare: 

Publicerad:

2013-04-30

”Sätt tak på invandringen” – så löd rubriken på en debattartikel av diplomaten Sverker Åström, som publicerades i Dagens Nyheter den 25 augusti 1990. ”Sverige kan självfallet inte ta emot alla eller ens en bråkdel av dem som vill slå sig ner här”, hävdade han. Därför borde nya, strängare kriterier för invandring sättas upp, annars riskerade Sverige svåra sociala och ekonomiska problem.

Det borde ställas krav på invandrarna, till och med i kulturellt hänseende. Man skulle alltså även ”bedöma om han eller hon kommer från ett land eller en kultur vars seder och bruk är så väsensfrämmande att en någorlunda harmonisk anpassning är svår eller omöjlig”.

Man borde också kontrollera om personer som vill invandra till Sverige har ett kriminellt förflutet, och om han eller hon är villig att ”bli en lojal medlem av det svenska samhället”.

– Den pågående svenska invandringsdebatten hämmas av två myter, säger Andreas Johansson Heinö, statsvetare vid Göteborgs universitet.

– För det första att det har varit tabu att kritisera invandring och för det andra att det pågår en anpassning till ett mer invandringsfientligt språkbruk. Båda myterna punkteras snabbt när man läser gamla debattsidor, vilket Sverker Åströms artikel är ett tydligt exempel på.

Du har just läst en artikel från tidskriften Forskning & Framsteg. Prenumerera här.

Kommentera:

14

Dela artikeln:

TIDNINGEN FÖR DIG SOM ÄR NYFIKEN PÅ ALLVAR
10 nummer 779 kr
2 nummer 99 kr
Du vet väl att du kan läsa Forskning & Framsteg i din läsplatta? Ladda ned appen från App Store eller Google Play. (Läsplatteutgåvan ingår i alla prenumerationer.)

Kommentarer

Sverker Åström hade en mycket insiktsfull syn på invandringen.......

MEN ingen lyssnar.......

Vänstern påstår att media allt mer har närmat sig Sverigedemokraternas språkbruk men den gamla tidningsartikeln bevisar istället att media under de senaste 20 åren har anammat vänsterns sätt att uttrycka sig på, vi är tillbaka mot en form av medelläge nu.

Sverker Åström hade väl direkt bruna uppfattningar på 1930-talet och medverkade vid baltutlämningen. Det här var bara fortsättningen.

Vilken bra faktauppbyggd kommentar ! Fortsätt läs Lenins sagor och dröm vidare

"Men ingen lyssnar" är en variant på just temat att vissa skulle vara tystade som Heinö skriver. Verkligen QED if I ever saw one.

Moderaterna presenterade två riksdagsmotioner i ämnet (1991 och 2000), liksom Socialdemokraterna (1994). En del av formuleringarna skulle inte ens SD ha kunnat skriva.

Eller vad sägs om följande (från Moderaternas motioner)

”Erfarenheten har visat att svåra kulturkrockar kan uppstå vid flykt till främmande länder med helt andra kulturmönster och att det troligen varit långt bättre att bistå flyktingarna i eller i närheten av deras hemländer, till exempel genom näringslivs- och bostadsprojekt. Ökade ansträngningar bör också göras när det gäller invandrares repatriering, då förhållandet i deras hemländer förbättras.”
[Här har partiet svängt 180 grader.]

”Från moderata samlingspartiets sida har vi länge sett mycket allvarligt på dokumentlösheten. Vi har förståelse för att det ligger i flyktingskapets natur att vissa handlingar kan saknas, men någon form av dokument, till exempel en färdbiljett bör kunna uppvisas.”
[Kring år 1997 hade cirka 63 procent av alla asylsökande ID-handlingar; i dag är det färre än 10 procent – kanske till och med så få som 5 procent.]

”Invandringspolitiken måste vara tydligt utformad och ha en förankring i breda folklager. Främlingsfientlighet och negativa attityder uppstår om misstanke finns att de som fått uppehållstillstånd inte är egentliga flyktingar.”
[I dag är det bara cirka 5 procent av alla som får PUT som räknas som flyktingar enligt FN:s konvention. Sedan har man en del andra benämningar; ”Synnerligen ömmande skäl”, ”Skyddsbehövande”, etc.]

”Det är viktigt att skilja på flyktinginvandring och invandring i övrigt. I massmedia framställs ofta människor som söker asyl och som smugglats in i landet som flyktingar även om deras motiv till att lämna hemlandet företrädesvis är ekonomiska.”
[Oj! Undrar om Sverigedemokraterna hade vågat skriva ovanstående!]

”Politiken skall vara inriktad på att åstadkomma återvändande snarast möjligt enligt principen att varje människa har rätt att leva i sitt eget land i frihet och trygghet.”
[Man får nog säga att Moderaterna svängt 180 grader när det gäller denna fråga.]

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Ovriga-dokument/Ovrigt-dokumen...

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/med-anledning...

Journalisterna läste väl artiklarna och insåg att de behövde mörka fakta...

Politikerna ska värna det svenska folket och samhället samt arbeta för Sveriges bästa

-men som det är idag, går tydligen allt ut på att öka invandring och lösa kostnaderna kring denna..... och anklaga svenskarna för avssynd och att det är vårt ansvar att ta emot fler än vi får plats med eller kan försörja,
allt annat är vikt i andra eller tredje hand....folk är bostadslöa, arbetslösa men det ger väl dessa faen i - helt uppenbart

Idag får folk som kommer hit skadestånd för att det ingår i jobbet att ta folk i hand
skona mig - anpassas till svenska kulturen?? Skitpolitiker nästan hela bunten
- de har hela Sveriges förlorade välfärd på sitt samvete och kommer också gå till historien som dem som förstörde ett välfärdsland - GRATTIS

Det är intressant att notera hur snabbt tilltalsklimatet har förändrats. Tänkte på det när jag lyssnade på några av Hassans busringningar i P3 från början av 90-talet. Tror inte Fredrik Lindström skulle kunna göra liknande bögparodier i dag utan att få smaka på en rejäl DO-anmälan...

"För det första att det har varit tabu att kritisera invandring"...

Det HAR inte varit det, men det BLIR det allt mer och mer nu. Det är det som är bekymret...

Lägg till kommentar