AFA Försäkring

AFA Försäkring försäkrar mer än fyra miljoner människor och förvaltar landets största kunskaps­bank när det gäller orsakerna bakom ohälsa i arbetslivet. En viktig del av AFA Försäkrings verksamhet är att minska arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro. AFA Försäkring stödjer forskning och utveckling inom arbetsmiljö och hälsa för 150 miljoner årligen och är Sveriges största finansiär av arbetsmiljöforskning.

De olika forsknings- och utvecklingsprojekten som AFA Försäkring finansierar spänner över en mängd olika områden. Den röda tråden är nytta för arbetslivet. Alla projekt vi stödjer syftar till att göra arbetsmiljön säkrare eller vägen tillbaka till arbetet lite lättare.

www.afa.se

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor