Annons

AI

GAN som står för geenerative adversarial networks är en AI-metod som bland annat kan skapa verklighetstrogna foton eller filmer på uppdiktade människor. Forskare på avdelningen för systembiologi vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg har använt samma teknik för att designa nya proteiner. Resultatet, som publicerats i Nature Machine Intelligence , är en snabbare och effektivare process för att utveckla proteiner som kan bli nya läkemedel, eller för att framställa industrikemikalier. − Snabbare processer vid proteinsyntes är väldigt viktigt för att få ner utvecklingskostnaderna. Det är...
De senaste kraftfulla AI-modellerna för textförståelse har slagit världen med häpnad. De klarar en rad olika uppgifter som att skriva sammanfattningar, klassificera texter, svara på frågor och skriva såväl dataprogram som poesi. Tidigare krävdes modeller som specialtränats för varje uppgift. Även system för bildigenkänning utvecklas åt samma håll. Nu har för första gången två sådana system för text respektive bild kopplats ihop. Den nya modellen kallas Clip och är utvecklad av forskningsbolaget Open AI i Kalifornien, USA. Clip-modellen lärde sig på egen hand att koppla ihop text och bild med...
I Sverige screenas alla kvinnor mellan 40 och 74 år för bröstcancer med mammografi ungefär vartannat år. För de som deltar upptäcks i dag 70 procent av bröstcancerfallen vid screening, medan resten hittas i mellantiden – så kallad ”intervallcancer”. Dessa är ofta allvarliga, då de utvecklats snabbt. Nu hoppas Fredrik Strand, forskare vid institutionen för onkologi-patologi på Karolinska Institutet och radiolog vid Karolinska Universitetssjukhuset, att AI ska kunna bidra till bättre riktad screening. – I dag har alla samma upplägg, men vi skulle vilja kunna fånga upp dem som har ökad risk att...
Vetenskapsåret 2021: Artificiell intelligens, AI, domineras i dag av djupinlärning, en kraftfull form av maskininlärning som fick sitt stora genombrott 2012. Djupinlärning används inom alla möjliga områden, från textanalys till cancerdiagnostik.
Tänk dig att du har bilder av släktingar i ett gammalt fotoalbum, som matas in i ett system för ansiktsigenkänning. Ut kommer inte bara namn utan även länkar till persondata från folkbokföringen och en karta som visar var personerna bodde. Din släkthistoria får liv. Det är en del av visionen för ett tvärvetenskapligt AI-projekt som drar igång vid årsskiftet. – Vi kommer att börja med att digitalisera 40.000 porträtt från glasplåtar i våra samlingar, bara det är ett digert arbete. En ganska stor andel har namn angivna, i vissa fall även adress. Vi vill koppla porträtten till persondata i...
Vartannat år håller organisationen CASP en tävling som går ut på att räkna ut den tredimensionella strukturen hos omkring 100 proteiner. De deltagande lagen får veta i vilken ordning aminosyrorna sitter. Utmaningen är att utifrån denna sekvens räkna ut proteinernas form. Resultaten jämförs sedan med den verkliga strukturen som kartlagts med hjälp av experimentella metoder som röntgenkristallografi och kryoelektronmikroskopi. Inför årets tävling hade inget lag någon gång tidigare nått samma precision som i laboratoriet. Men när årets resultat presenterades visade det sig att forskarna hos det...