Annons

AI

Bättre vård gör att allt fler överlever allvarliga brännskador. Senaste framsteget är att använda AI för att avgöra sårets förmåga att läka. Samma teknik kan användas för andra svårläkta sår.
Att kunna söka fritt i svårlästa gamla handskrifter är en önskedröm för släktforskare och historiker. Med artificiell intelligens, AI, kan det bli möjligt. Men vägen dit är lång. Den går bland annat via Astrid Lindgrens manuskript.
GAN som står för geenerative adversarial networks är en AI-metod som bland annat kan skapa verklighetstrogna foton eller filmer på uppdiktade människor. Forskare på avdelningen för systembiologi vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg har använt samma teknik för att designa nya proteiner. Resultatet, som publicerats i Nature Machine Intelligence , är en snabbare och effektivare process för att utveckla proteiner som kan bli nya läkemedel, eller för att framställa industrikemikalier. − Snabbare processer vid proteinsyntes är väldigt viktigt för att få ner utvecklingskostnaderna. Det är...
De senaste kraftfulla AI-modellerna för textförståelse har slagit världen med häpnad. De klarar en rad olika uppgifter som att skriva sammanfattningar, klassificera texter, svara på frågor och skriva såväl dataprogram som poesi. Tidigare krävdes modeller som specialtränats för varje uppgift. Även system för bildigenkänning utvecklas åt samma håll. Nu har för första gången två sådana system för text respektive bild kopplats ihop. Den nya modellen kallas Clip och är utvecklad av forskningsbolaget Open AI i Kalifornien, USA. Clip-modellen lärde sig på egen hand att koppla ihop text och bild med...
I Sverige screenas alla kvinnor mellan 40 och 74 år för bröstcancer med mammografi ungefär vartannat år. För de som deltar upptäcks i dag 70 procent av bröstcancerfallen vid screening, medan resten hittas i mellantiden – så kallad ”intervallcancer”. Dessa är ofta allvarliga, då de utvecklats snabbt. Nu hoppas Fredrik Strand, forskare vid institutionen för onkologi-patologi på Karolinska Institutet och radiolog vid Karolinska Universitetssjukhuset, att AI ska kunna bidra till bättre riktad screening. – I dag har alla samma upplägg, men vi skulle vilja kunna fånga upp dem som har ökad risk att...
Vetenskapsåret 2021: Artificiell intelligens, AI, domineras i dag av djupinlärning, en kraftfull form av maskininlärning som fick sitt stora genombrott 2012. Djupinlärning används inom alla möjliga områden, från textanalys till cancerdiagnostik.