Annons

AI

Vetenskapsåret 2021: Artificiell intelligens, AI, domineras i dag av djupinlärning, en kraftfull form av maskininlärning som fick sitt stora genombrott 2012. Djupinlärning används inom alla möjliga områden, från textanalys till cancerdiagnostik.
Tänk dig att du har bilder av släktingar i ett gammalt fotoalbum, som matas in i ett system för ansiktsigenkänning. Ut kommer inte bara namn utan även länkar till persondata från folkbokföringen och en karta som visar var personerna bodde. Din släkthistoria får liv. Det är en del av visionen för ett tvärvetenskapligt AI-projekt som drar igång vid årsskiftet. – Vi kommer att börja med att digitalisera 40.000 porträtt från glasplåtar i våra samlingar, bara det är ett digert arbete. En ganska stor andel har namn angivna, i vissa fall även adress. Vi vill koppla porträtten till persondata i...
Vartannat år håller organisationen CASP en tävling som går ut på att räkna ut den tredimensionella strukturen hos omkring 100 proteiner. De deltagande lagen får veta i vilken ordning aminosyrorna sitter. Utmaningen är att utifrån denna sekvens räkna ut proteinernas form. Resultaten jämförs sedan med den verkliga strukturen som kartlagts med hjälp av experimentella metoder som röntgenkristallografi och kryoelektronmikroskopi. Inför årets tävling hade inget lag någon gång tidigare nått samma precision som i laboratoriet. Men när årets resultat presenterades visade det sig att forskarna hos det...
Med teknikens hjälp skulle du kunna bli en bättre vän, förebygga sjukdomar innan de uppstår, bli gladare, sova bättre och leva längre. Sara Öhrvall beskriver i Ditt framtida jag de verktyg som står till buds, och de som håller på att utvecklas. Teknikvärldens visioner om odödlighet berörs också, som den yttersta förlängningen av de hägrande löftena om ett bättre jag. Vissa exempel i boken är teknik som redan är ganska vanlig. Många människor har aktivitetsarmband och olika appar för att hålla reda på sin träning, och även om vi inte har kopplat ihop hela livet till en digital assistent, är...
Under hösten 2020 börjar svensk polis att använda ansiktsigenkänning i sitt utredningsarbete. Tekniken är omstridd och möts av protester på många håll i världen.
Vad händer med människan när robotar och AI sköter allt fler arbetsuppgifter? Om det handlar en ny antologi skriven av forskare inom fält som etnologi, idéhistoria och konstvetenskap. Maskiner har i alla tider tagit över tunga och rutinmässiga jobb, men med AI ökar takten och det är hög tid att diskutera vad vi vill med tekniken, menar författarna. Boken ger ett historiskt perspektiv och gör nedslag på såväl fabriksgolv som i science fiction. Även om automatiseringen för vissa innebär högre lön och mer kreativa och kvalificerade uppgifter, kan det också betyda motsatsen. I ett kapitel visar...