Annons

enzymer

Åderförkalkning är huvudorsaken till död i västvärlden och i ökande grad i utvecklingsländerna. Det beror på att åderförkalkning ligger bakom hjärt-kärlsjukdom i form av stroke och hjärtinfarkt, men även hjärtsvikt och så kallad fönstertittarsjuka. Hos både män och kvinnor är detta den dominerande dödsorsaken, och drygt 45 procent av svenskarna dör av dessa sjukdomar. Det finns i dag olika teorier om vad som ligger bakom åderförkalkning, varav de mest troliga är kolesterol och, enligt min bedömning, framför allt inflammationer i kärlen. Vilda djur får sällan åderförkalkning, medan djur i...
Okunskapen om att gluten, ett protein som finns i framför allt vete, kan vara skadligt för vissa människor är fortfarande stor.
Cancer i bukspottkörteln är i dag svår att både upptäcka och behandla. Varje år drabbas 900 svenskar, de flesta är över 65 år. Symtomen är ofta diffusa och kommer sent.
Ett antal enzymer som omvandlar stärkelse och vatten till koldioxid och väte har kombinerats av forskare vid Virginia Tech, USA.
Meticillinresistenta stafylokocker, MRSA, ligger bakom de flesta sjukhusinfektioner i Storbritannien och dödar där drygt 2 000 personer varje år.
För att kunna fästa i livmoderslemhinnan måste ett befruktat ägg klara av flera uppgifter. Förutom att det ska utvecklas på rätt sätt och i rätt tid, måste det också signalera sin ankomst.