Annons

enzymer

Okunskapen om att gluten, ett protein som finns i framför allt vete, kan vara skadligt för vissa människor är fortfarande stor.
Cancer i bukspottkörteln är i dag svår att både upptäcka och behandla. Varje år drabbas 900 svenskar, de flesta är över 65 år. Symtomen är ofta diffusa och kommer sent.
Meticillinresistenta stafylokocker, MRSA, ligger bakom de flesta sjukhusinfektioner i Storbritannien och dödar där drygt 2 000 personer varje år.
Ett antal enzymer som omvandlar stärkelse och vatten till koldioxid och väte har kombinerats av forskare vid Virginia Tech, USA.
För att kunna fästa i livmoderslemhinnan måste ett befruktat ägg klara av flera uppgifter. Förutom att det ska utvecklas på rätt sätt och i rätt tid, måste det också signalera sin ankomst.
En ny behandlingsmetod mot tuberkulos har upptäckts av brittiska forskare vid University of Manchester.